Детальніше...


Списки вчителів ТНВК ШПЛ №2

04.01.2018   Administrator   Категорія: Звіти директора

Список  педагогічних працівників

ТНВК «загальноосвітня школа i-iii ступенів-правовий ліцей № 2»

тернопільської міської ради тернопільської області

 

станом на 1 жовтня 2017 р.

До списку  включаються  директор школи, заступники директора школи, всі вчителі (сумісники і основні працівники),

педагоги-організатори, вихователі, організатори позакласної і позашкільної роботи, керівники гуртків

 

Назва школи, її тип: Тернопільський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа I-III ступенів-правовий ліцей № 2»

Адреса: м. Тернопіль, вул. Новий Світ, 11

У школі (закладі) класів (груп) – 28  учнів (дітей) 697

      №

        з/п

Прізвище, ім’я

по-батькові

Рік народження

Стать

Посада

Назва навч. закладу, який закінчив (коли не закінчив, то зазначити з якого курсу вибув)

Спеціаль-

ність та кваліфікація за дипломом

Основний працівник

чи сумісник

Загальний стаж

педагогічної роботи

З якого часу пра

цює

в даній шко

лі

Який предмет вик

ладає

Навантаження в годинах на тиждень

у класах

Назва навчального закладу де набуває кваліфікації

Атестація

Курсова підготовка

I-IV

V-IX

X-XI

Рік прохо

дження

Категорія

Звання

       1.

Іванюк Інна Володимирів

на

1966

жін

директор

Кам.-Под. педінст.

Історія,

вч. історії та правозн.

осн

29р.

19.08.

2009

історія

 

6

3

ТОКІППО

2017

вища

 

вчитель-методист

2016  

 

       2.

Гайдамаха Інна Павлівна

1975

жін

заступник директора з навч.-вих. роботи

Терн.

держ. пед. інститут.

Історія,

вч. історії та правозн.

осн

20р.

31.01.

1997

історія

 

3

5,5

ТОКІППО

2013

вища

 

вчитель-методист

2016

 

        3.

Гнатюк Лариса Іванівна

1957

жін

заступник директора

з навч. вих. роботи

Чернів. держ. унів.

Українська мова і література,

вч. укр. мови

осн

41р.

10.08.

1978

укр. мова

9

 

 

ТОКІППО

2014

вища

 

вчитель-методист

2017

 

        4.

Корнійчук Оксана Миколаївна

1975

жін

заступник директора з навч. вих. роботи

Терн. педінст.

Географія та природозн,

вч. географії та природозн. з правом викладання біології

осн

20р.

01.09.

1997

геогра

фія, приро

дозн.

 

9,5

1,5

ТОКІППО

2014

вища

 

вчитель-методист

2016

 

 

5.

 

Антонюк Віра Романівна

 

1959

 

жін

 

вчитель

 

Терн. педінст.

Педагогіка і методика початкового навчання вч. поч. класів

 

осн

29р.

5м.

01.09.

1992

почат

кові класи

16

 

 

ТОКІППО

2014

вища

 

ст. вчитель

 

2013

 

 

 

 

6.

 

Астраханце

ва Марія Павлівна

 

1981

 

жін

 

вчитель

 

Терн. педінст.

 

Музична педагогіка та виховання, викладач музики і вч. художньої культури

 

осн

 

15р.

 

10.09.

2003

 

музич

не мистецтво

 

 

12

 

 

ТОКІППО

 

2016

 

вища

 

 

2014

7.

Білашевич Руслана Володимирівна

1977

жін

вчитель

Терн. педінст.

Педагогіка і методика середньої освіти, німецька мова,

вч. німецької мови та літ. і англ. мови

осн

17р. 5м.

27.02.

2002

англій

ська мова

 

9

3

ТОКІППО

2013

I кат.

 

2017

8.

Білоус Галина Богданівна

1979

жін

вчитель

ТЕІПО

Мова та література (англійська, німецька), викладач англ. мови та літератури, нім. мови

осн

15р.

11.01.

2012

англій

ська мова

 

6

3

ТОКІППО

2014

II кат.

 

2013

 

9.

Білоус Наталія Олексіївна

1979

жін

педагог-організ., вчитель

Терн. педінст.

Педагогіка і методика середньої освіти. Історія,

вч. історії

осн

16р.

31.08.

2001

історія

 

6

 

ТОКІППО

2015

вища

Педагог-організа

тор методист

2016

 

10.

Боднар Надія Олегівна

1994

жін.

вчитель

ТНПУ

Організатор поч. освіти, вч. поч. класів

осн

2 р.

01.09.

2017

почат

кові класи

16

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

 

Бокало Орислава Іванівна

 

1974

 

жін

 

практ. психолог

 

ТЕІПО

2004

 

Психоло

гія,

практичний психолог

 

осн

 

7 р.

 

15.10.

2014

 

психо

логія

 

0,5 ст.

 

 

 

ТОКІППО

 

2017

 

І кат.

 

 

2016

12.

Буда Олександра Василівна

1957

жін

вчитель

Львів. держ. унів.

Українська мова і література, філолог, викладач укр. мови і літератури

осн

37р.

18.08.

1983

укр. мова та літ., ділове мовлення

 

7

1

ТОКІППО

2013

вища

 

ст. вчитель

2017

 

13.

Василишин Зоряна Володимирівна

1979

жін

вчитель

Терн. педінст.

Педагогіка і методика середньої освіти. Англійська мова і література. вч. англ. мови і літератури та німецької мови

осн

16 р.

02.09.

2002

англій

ська мова

6

12

 

ТОКІППО

2014

вища

 

2013

 

14.

Ватрас Любов Степанівна

1981

жін

вчитель

Кременецький пед. інститут ім. Т.Г.Шевч.

2004

Англійська мова, вчитель англійської мови

осн.

4р.

23.02.

2016

англій

ська мова

13

 

 

 

 

спец.

 

 

 

 

 

15.

Вербовецька Уляна Мирославівна

1984

жін

соціальн. педагог

Терн. нац. педунів.

2006

Психологія, соціальна педагогіка, практичний психолог, психолог-консультант, соціальний педагог, менеджер соціально-педагогічної роботи

осн

13р. 11м.

05.10.

2006

соціальний педагог

0,5 ст.

 

 

 

 

спец.

 

2017

16.

Вінніченко Ольга Миколаївна

1975

жін

вчитель,

вихова-

тель ГПД

ТЕІПО

Німецька, англійська мови та література, вч. німецької, англ. мов та літератури

осн

20р.

10.09.

1997

німецька мова

0,5

ГПД

 

ТОКІППО

2017

вища

ст. вчитель

2017

 

17.

Владика Сюзанна Віталіївна

1992

жін

керівн. гуртка

Терн. нац. педунівер

2014

Географія,

вч. географії

осн

3р.

10.09.

2014

гурток

 

2+3Г

 

 

 

спец.

 

 

18.

Глущенко Людмила Миколаївна

1984

жін

вчитель

Терн. нац. педунівер

Початкове навчання, вч. поч. класів та  інформат. в поч. кл.

осн

5р.

03.09.

2012

почат-

кові класи

18

 

 

ТОКІППО

2016

ІІ кат.

 

2015

19.

Грех Тетяна Михайлівна

1988

жін

вчитель

Терн. нац. Педунівер

2011

Англійська мова,

вч. англ. мови, перекладач

осн

7р.

01.09.

2010

декретна відпустка

 

 

 

ТОКІППО

2015

ІІ кат.

 

 

20.

Грохольська Уляна Іванівна

1962

жін

вчитель

Терн. педінст.

Викладання в початкових класах загальноосв. школи,

вч. поч. класів

осн

36р.

31.08.

1982

почат-

кові класи

21

 

 

ТОКІППО

2016

вища

 

вчитель-методист

2016

 

21.

Гудз Ірина Василівна

1995

жін

Вихова

тель ГПД

 

Чортківський пед. коледж

Початкове навчання,

вчитель початкових класів

осн

3р.

01.09.

2016

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

спец.

 

 

 

 

 

22.

Гусак Алла Василвіна

1983

жін

практ. психолог

Переясл.-Хмельн. педінст.

Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія. Психологія. вч. біології, валеології та основ екології, практичний психолог у закладах освіти, організатор освіти

осн

13р.

01.09.

2003

психо

логія

0,5 ст.

 

1

ТОКІППО

2013

I кат.

 

2014

23.

Деркач Тетяна Дмитрівна

1991

жін

вчитель

ТНПУ

2013

Біологія, хімія,

вчитель хімії, біології, основ здоров`я, екології

осн

1 р. 10 міс.

19.11.

2015

декретна відпустка

 

 

 

 

 

спец.

 

 

24.

Ділай Наталія Борисівна

1959

жін

вчитель

Терн. педінст.

Педагогіка і методика початкового навчання вч. поч. класів

осн

35р.

4м.

07.09.

1984

почат

кові класи

16

 

 

ТОКІППО

2013

вища

 

ст. вчитель

2013

 

25.

Довгалюк

Ольга

Миколаївна

1991

жін

вчитель

ТНПУ

2013

Математика,

вч. матем. та інформатики

осн

1р. 1 м.

01.09.

2017

інфор

матика, математика

 

2

2

 

 

 

 

 

26.

Дудас Марія Володимирівна

1962

жін

вчитель

Терн. педінст.

Хімія, біологія,

вч. хімії і біології

осн

31р.

12.11.

1990

біоло

гія, еколо

гія

 

14

3,5

ТОКІППО

2013

вища

 

ст. вчитель

2016

 

27.

Дудчак Ольга Михайлівна

1975

жін

вихователь ГПД

ТДПІ

1997 р.

Укр. мова і літ.

вч. укр. мови і літ.

осн

16 р.

04.10.

2017

ГПД

 

 

 

 

2005

І кат.

 

2003

28.

Жаровська Ніна Вікторівна

1974

жін

вчитель

Кіровогр. педінст.

Укр. мова і літ.,

вч. укр. мови і літ.

осн

22р.

02.10.

1995

укр. мова та літ., христ.

етика

14

8

 

ТОКІППО

2013

вища

 

вчитель-методист

2014

 

29.

Захарук Ольга Петрівна

1991

жін

керівн. гуртка

Терн. нац. педунівер

2014

Біологія і хімія,

вч. біології, хімії, екології

осн

3р.

01.09.

2014

біоло

гія

 

4,5+2Ф

 

 

 

спец.

 

 

30.

Згурська Світлана Богданівна

1978

жін

вчитель

Терн. державний педагог. універ.

Біологія, хімія, екологія,

вч. біології та хімії

осн

12р.

01.09.

2016

біоло

гія,

хімія

 

16

2

ЛОІП

ПО

2014

вища

 

2014

31.

Іздебська Наталія Степанівна

1977

жін

вчитель

Терн. держ. педунівер

Педагогіка і методика середньої освіти. Фізика. Вч. фізики та осн. інформ.

осн

18р.

01.09.

1999

фізика, інформ.

 

12

2

ТОКІППО

2016

вища

 

2015

32.

Каплун Віталія Володимирівна

1969

жін

вчитель

Черн. унів., Терн. педінст.

Українська мова і література, філолог, викл. рос. мови і літ., вч. укр. мови та літ.

осн

25р.

26.08.

1992

зарубіжна літера

тура

 

14

 

ТОКІППО

2014

вища

 

ст. вчитель

2013

 

33.

Каплун Володимир Васильович

1963

чол

вчитель

Терн. педінст.

Загальнотехнічні дисципліни. Механізація с/г. Вч. загальнотехнічних і с/г дисциплін та трудового навчання

осн

28р.

15.08.

1991

трудо

ве навч. технології

 

15+

1+

ТОКІППО

2015

вища

Ст. вчитель

2016

 

34.

Козак Іван Васильович

1993

чол.

кер. гуртка

ТНПУ

історія, вч. історії та правознавства

осн

1 м.

01.09.

2017

ПВП

 

1

 

 

спец.

 

 

 

 

35.

Козачок Тетяна Василівна

1982

жін

вчитель

Терн. нац. педунівер

2010

Історія, вч. історії та правозн.

осн

6р. 10м.

22.11.

2010

 історія і правознавсто

 

7,5+

 

 

2017

ІІ кат.

 

2016

 

36.

 

Козіброда Марія Ярославівна

 

1987

 

жін

 

вчитель

 

Терн. нац. педунівер

 

Початкове навчання,

вч. поч. класів та

інформат. в поч. кл.

 

осн

 

7р.

 

01.09.

2010

 

декретна відпустка

 

 

 

 

 

ТОКІППО

 

2016

 

І кат.

 

 

2015

37.

Козіброда Сергій Володимирович

1991

чол

вчитель

Терн. нац. Педунівер

2013

Інж.-пед. в галузі комп. технологій, вч. інформатики

осн

4р.

02.09.

2013

інформ

10

6

2

 

 

спец.

 

 

38.

Крамар Олена Тарасівна

1977

жін

вихова

тель ГПД

Терн. педінст.

Початкове навчання, вч. поч. класів

осн

5р. 10м

03.09.

2012

почат

кові класи

17

 

 

ТОКІППО

2016

ІІ кат.

 

2014

39.

Лахманюк Лілія Володимирівна

1989

жін

вихова тель

ГПД

Терн. нац. педунівер

Історія,

вч. історії

осн

5р.

03.09.

2012

вихователь ГПД

30

 

 

ТОКІППО

2016

ІІ кат.

 

2016

40.

Ленько Оксана Валерівна

1992

жін

керівник гуртка

Терн. нац. педунівер

2013

Укр. мова та літ.

викладач укр. мови та літ.,

вч. заруб. літ.

осн

3р.

01.09.

2016

керів

ник гуртка

 

 

 

 

спец.

 

 

41.

Лєскова Людмила Григорівна

1964

жін

вчитель

Терн. педінст.

Педагогіка і методика початкового навчання вч. поч. класів

осн

30р.

11м

01.09.

1995

почат

кові класи

19

 

 

ТОКІППО

2017

вища

ст. вчитель

2015

 

42.

Лобас Надія Петрівна

1973

жін

вчитель

Терн. педінст.

Українська мова і література, вч. укр. мови та літератури

осн

22р.

9м.

03.02.

1995

укр. мова та літ.

 

11

4

ТОКІППО

2015

вища

ст. вчитель

2015

 

43.

Лупириба Ольга Романівна

1990

жін

вчитель

Терн. нац. педунівер

2012

Математика

вч. математ., інформатики

осн

3р.

01.09.

2014

інформ

матем.

8

4+1Ф

 

 

2017

ІІ кат.

 

2017

 

44.

 

Лучанко Мирослав Володимирович

 

1951

 

чол

 

вчитель

 

Терн. педінст.

 

Фізичне виховання,

вч. фізичного вихов.

 

осн

 

37р.

2м.

 

05.12.

2001

 

фізич

на культура

 

 

18

 

2

 

ТОКІППО

 

2013

 

вища

 

 

ст. вчитель

 

2017

45.

Лучин Ірина Михайлівна

1988

жін

вчитель

Терн. нац. педунівер

2010

Педагогіка і методика середньої освіти, укр. мова та літ.,

вч. англійської мови, укр. мови, заруб.літ.

осн

6 р.

12.09.

2016

англій

ська мова

6

6

 

 

 

спец.

 

 

46.

Магера Роман Петрович

1966

чол

вчитель

Терн. педінст.

Фізика,

вч. фізики, астрономії

осн

22р.

10.01.

2012

фізика, астрономія

 

6+1Ф

2,5+

ТОКІППО

2013

вища

 

ст. вчитель

2017

 

47.

Максимишина Галина Павлівна

1955

жін

вчитель

Кам.-Под. педінст.

Історія,

вч. історії і суспільствозн.

осн

38р.

4м.

16.08.

1993

історія, етика

 

9

 

ТОКІППО

2015

вища

 

ст. вчитель

2014

 

48.

Максимюк Марія Ільківна

1956

жін

вчитель

Львівс. держ. унів.

Географія, економічна географія,

викладач географії

осн

39р.

18.08.

1982

географія, економіка

 

6,5

ТОКІППО

2013

вища

 

ст. вчитель

2017

 

49.

Марусин Галина Іванівна

1974

жін

вчитель

Терн. педінст.

Українська мова і література, вч. укр. мови і літератури

осн

21р.

16.09.

1996

укр. мова та літ.

 

12,5

4+

1,5Ф

ТОКІППО

2016

вища

 

вчитель-методист

2016

 

50.

Мацієвська Оксана Василівна

1993

жін

вчитель

Терн. держ. педунівер

2015

Українська мова і література. вч. укр. мови і літератури та заруб. літератури

осн

2р.

01.09.

2015

укр. літ.

 

11

 

 

2017

ІІ кат.

 

 

51.

Машталєр Зоряна

Ігорівна

1970

жін

вихова

тель ГПД

Чернівецький держ. унів. Ім. Федько

вича

Англійська мова та література,

вч. англ. мови та літ.

осн

7 м.

01.02.

2017

англій

ська мова

2

6

 

 

 

спец.

 

 

52.

Момот Наталія Петрівна

1975

жін

вчитель

Терн. педінст.

Математика та основи інформ.,

вч. математ. та основ інформатики

осн

20р.

01.09.

1997

математика

 

18

 

ТОКІППО

2017

вища

 

ст. вчитель

2017

 

53.

Муляр Тамара Василівна

1970

жін

вчитель

Терн. педінст.

Українська мова і література, вч. укр. мови і літератури

осн

25р.

21.09.

1995

укр. мова та літ.

 

16+

 

ТОКІППО

2015

вища

 

вчитель-методист

2014

 

 

54.

 

М’ясковська Ірина Володимирівна

 

1976

 

жін

 

вчитель

 

ТЕІПО

 

Чеська мова та зарубіжна література, вч. чеської мови та заруб. літератури

 

осн

 

19р.

 

01.09.

1998

 

зарубіжна літера

тура

 

 

10+2Ф

 

4

 

ТОКІППО

 

2016

 

вища

 

ст. вчитель

 

2014

 

 

55.

 

Обач Ірина Михайлівна

 

1975

 

жін

 

вчитель

 

Терн. педінст.

 

Музична педагогіка та виховання, вч. муз. мист., художньої культури

 

осн

 

19р.

 

22.03.

2010

 

музич

не мистецтво

 

12

 

1

 

 

ТОКІППО

 

2017

 

вища

 

ст. вчитель

 

2015

 

56.

Ожга Тетяна Василівна

1993

жін

вчитель

Терн. педінст.

2015

Англійська мова,

вч. англ. мови, французької мови і заруб. літ.

осн

2р.

6 міс.

01.09.

2015

англій

ська мова

4

9

 

 

 

спец.

 

 

 

 

 

57.

Олещук Марія Олегівна

1996

жін

вчитель

Чортків. гуманіт. педагогічнй коледж

2016

Початкове навчання,

вч. початкових класів, іноземна мова в початкових класах

осн

1 р.

 1 м.

01.09.

2016

декретна відпустка

 

 

 

 

 

спец.

 

 

58.

Онукевич Мар`яна Русланівна

1993

жін

бібліоте

кар

Терн. нац. педунівер

2016

Початкове навчання, вч. початкових класів

осн

1 р.

 1 м

01.09.

2016

бібліо

текар

0,5

ст.

 

 

 

 

спец.

 

 

59.

Остапенко Тетяна Теодозіївна

1968

жін

вчитель

Терн. педінст.

Педагогіка і методика початкового навчання вч. поч. класів

осн

28р.

15.08.

1989

почат

кові класи

18

 

 

ТОКІППО

2017

вища

 

ст. вчитель

2016

 

60.

Панчук Наталія Мирославівна

1974

жін

вчитель

Терн. педінст.

Математика

вч. математ., інформатики і обчислювал. техніки

осн

21р.

01.09.

1997

матем.,

інформ

 

22

 

ТОКІППО

2015

вища

ст. вчитель

2017

61.

Петришин Ольга Михайлівна

1986

жін

вчитель

Терн. держ. Педунівер

2008

Українська мова та література,

вч. укр. мови, літ., англ. мови, заруб. літ.

осн

9р.

17.03.

2010

англій

ська мова

9

 

 

ТОКІППО

2013

II кат.

 

2017

62.

Попович Наталія Григорівна

1970

жін

вчитель

Терн. педінст.

Математика і фізика,

вч. математ., фізики

осн

23р.

11м.

08.09.

1993

математика

 

18

 

ТОКІППО

2017

вища

 

вчитель-методист

2014

 

63.

Прокопчук Світлана Анатоліївна

1984

жін

вчитель, керівн. гуртка

Терн. нац. педунівер

Історія,

вч. історії та правозн.

осн

7р.

01.09.

2010

ВПВ гурток

 

1Ф+

ТОКІППО

2014

II, 9-й тарифний розряд

 

2014

64.

Репетинська Ганна Андріївна

1983

жін

вчитель

Терн. педунівер

2006

Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова та література. Організа

тор початкової освіти,

вч. початкової школи, укр. мови та літ., заруб. літ.

осн

6р.

01.09.

2011

почат

кові класи

16

 

 

 

 

спец.

 

 

65.

Решетар Наталія Богданівна

1976

жін

вчитель

Дрогоб. держ. педінст.

1998

Англійська мова,

вч. англ. мови, польськ. мови, франц. мови

осн

6р.

16.12.

2013

англій

ська мова

2

3

3

ТОКІППО

2017

ІІ кат.

 

2015

 

 

66.

Рій Віра Олександрівна

 

1985

жін

вчитель

Терн. нац. педунівер

Українська мова і література,

вч. укр. мови та літ., заруб. літератури

осн

6р. 11м.

22.11.

2010

укр. мова і літера

тура

 

11

 

ТОКІППО

2016

ІІ кат.

 

2015

67.

Романюк Володимир Богданович

1972

чол

вчитель

Терн. педінст.

Фізичне виховання,

вч. фізичного вихов.

осн

13р.

10м.

11.02.

2008

фізич

на культура

 

21

4

ТОКІППО

2013

вища

 

ст. вчитель

2013

 

68.

Ромасишин Галина Петрівна

1965

жін

вчитель

Терн. педінст.

Географія і біологія,

вч. географії, біології

осн

27р.

9м.

05.12.

1990

географія, ОПД, біоло

гія, ОСЗ

 

9+2Ф

2

ТОКІППО

2013

вища

 

вчитель-методист

2013

 

69.

Самойліч Оксана Володимирівна

1985

жін

вчитель

Терн. нац. Педунівер

2007

Англійська мова,

вч. англ. мови, німецької мови, зарубіжної літ.

осн

2 р. 1м.

01.09.

2015

англій

ська мова

 

9

 

 

 

спец.

 

 

70.

Сапужак Любомира Степанівна

1956

жін

вчитель

Дрог.педінст. Терн. педінст.

Російська мова і література, вч. рос. мови, укр. мови та літ.

осн

43р.

26.08.

1986

укр. мова та літера

тура

 

5

2+1Ф

ТОКІППО

2013

вища

 

вчитель-методист

2017

 

71.

Сеньків Ганна Степанівна

1987

жін

вчитель

Терн. нац. педунівер

Історія, вч. історії та правозн.

осн

7р.

01.09.

2010

декретна відпустка

 

 

 

 

 

ТОКІППО

2016

ІІ кат.

 

2015

72.

Слободян Тетяна Юліянівна

1992

жін

вчитель

Терн. нац. педунівер

2014

Англійська мова,

вч. англ. мови, нім. мови, заруб. літ.

осн

3р 1м.

01.09.

2014

декретна відп.

 

 

 

 

 

спец.

 

 

 

 

73.

 

 

Сміх Галина Олегівна

 

 

1974

 

 

жін

 

 

вчитель

 

 

Терн. педінст.

 

 

Трудове навчання,

вч. трудового навч. і швейної справи

 

 

осн

 

 

20р.

11м.

 

 

02.09.

1996

 

 

трудо

ве навч., ОЗ

 

 

 

14+

 

 

 

ТОКІППО

 

 

2016

 

 

вища

 

 

ст. вчитель

 

 

2014

 

74.

Смільська Ірина Ігорівна

1990

жін

вчитель

ТНПУ

Історія, викладач історії

осн

3р.

 

01.09.

2017

історія та право.

5

0,5+0,5Ф

 

ТОКІППО

2014

ІІ кат.

 

2014

75.

Стецик Галина Петрівна

1971

жін

вчитель

Терн. педінст.

Математика і фізика,

вч. математ., фізики

осн

24р.

18.08.

1993

математика

 

14

4

ТОКІППО

2017

вища

 

ст. вчитель

2016

 

76.

Терлецька Інга Олександрівна

1963

жін

вчитель

Терн. педінст.

Педагогіка і методика початкового навчання музика, вч. поч. класів та музики

осн

30р.

15.08.

1990

почат

кові класи

19

 

 

ТОКІППО

2014

вища

 

ст. вчитель

2014

 

77.

Тодоренко Лариса Казимирівна

1959

жін

вчитель,

Терн. педінст.

Педагогіка і методика початкового навчання вч. поч. класів

осн

35р.

11м.

11.01.

1983

почат

кові класи

20

 

 

ТОКІППО

2014

вища

 

ст. вчитель

2017

 

78.

Троян Марія Степанівна

1977

жін

вчитель

Терн. нац. педунівер

Початкове навчання,

вч. поч. класів

осн

21р.

02.09.

1996

почат

кові класи

19

 

 

ТОКІППО

2016

вища

 

2015

 

79.

Угрин Галина Зіновіївна

1960

жін

вчитель

Терн. педінст.

Педагогіка і методика початкового навчання вч. поч. класів

осн

35р.

3м.

16.09.

1987

почат

кові класи

20

 

 

ТОКІППО

2015

вища

 

вчитель-методист

2015

 

80.

Федорів Анжела Василівна

1973

жін.

соц. педагог

Харківська державна академія культури

соц. педагог

осн

24 р.

01.09.

2017

соц.

педагог

0,

25

 

 

 

 

спец.

 

 

 

81.

 

Чвертка Валентина Стахівна

 

1961

 

жін

 

вчитель

 

Терн. педінст.

 

Педагогіка і методика початкового навчання вч. поч. класів

 

осн

 

29р.

2м.

 

15.08.

1990

 

почат

кові класи

 

18

 

 

 

ТОКІППО

 

2013

 

вища

 

 

2017

 

82.

Чернявська Тетяна Тимофіївна

1967

жін

вчитель

Терн. педінст.

Педагогіка і методика початкового навчання образотв. мистецтво,

вч. початкових класів, образ.мист.

осн

28р.

24.08.

1990

образот.мистецтво

11

8

 

ТОКІППО

2016

вища

 

вчитель-методист

2013

 

83.

Чіпак Юлія Василівна

1988

жін

вчитель

Терн. нац. педунівер

Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова та літератураВикладач укр. мови та літ.,

вч. німецької мови і зарубіжної літератури

осн

7р.

01.09.

2010

зарубіжна літера

тура,

худ. культура

 

10

1

ТОКІППО

2016

ІІ кат.

 

2015

84.

Чопик Тетяна Ігорівна

1975

жін

вчитель

Терн. педінст.

Трудове навчання, вч. трудового навчання

осн

19р

10м

22.10.

1997

Труд. навч. технології

 

13+

2

ТОКІППО

2015

вища

ст. вчитель

2014

 

85.

Чорній Світлана Степанівна

1986

жін

вихователь

ГПД

ТЕІПО

2007

Анг. мова, вч. анг. мови та літ.

осн

7 р.

29.09.

2017

ГПД

1 ст.

 

 

 

 

спеціа

ліст

 

 

 

 

 

86.

 

Чорнопись

ка Ірина Василівна

 

1986

 

жін

 

вчитель

 

Терн. педінст.

 

Математикавч. математики

 

осн

 

2р.

10 м.

 

21.01.

2015

 

математика

 

4

4

 

 

2017

 

ІІ

 

 

 

2016

 

87.

Шевчук Ярослава Василівна

1991

жін

вчитель

Терн. нац. педунівер

2013

Хімія, викладач хімії, вч. біології, екології, безпеки життєдіяльн.

осн

4р.

02.09.

2013

 

декрет

на відпустка

 

 

 

 

 

спец.

 

 

88.

Щербина Володимир Георгійович

1959

чол

вчитель

Львів. інст. ф-ри

Фізичне виховання, викл. фіз. вихов., тренер з футболу

осн

17р. 4м.

01.09.

2010

фізична культура

21

 

 

ТОКІППО

2015

вища

ст. вчитель

2016

 

89.

Яблонська Людмила Федорівна

1972

жін

бібліоте- кар

Терн. педінст.

Трудове навчання, вч. трудового навчання і загальнотехнічних дисциплін

осн

27р.

28.08.

1990

бібліотекар

1 ст.

 

 

ТОКІППО

2015

Провід

ний бібліоте

кар 12 тариф

ний розряд

 

2016

90.

Ящишин Галина Зіновіївна

1980

жін

керівник гуртка

ТНПУ

історія, вч. історії та правознавства

осн

10 р.

01.09.

2009

історія та право.

 

7+2Ф

6+

0,5Ф+2Г

ТОКІППО

2016

вища

ст. вчитель

2015

  

 

 

 

 

 

 

      02 жовтня 2017 р.                                                                                                 Директор ТНВК ШПЛ №2                     І. В. Іванюк                   

Детальніше...


Інформація про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих за державні кошти (за 9 місяців 2017р.)

06.12.2017   Administrator   Категорія: Звіти директора

Інформація про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих за державні кошти (за 9 місяців 2017р.)

Перелік товарів, робіт і послуг

Загальна вартість

2210 Предмети, матеріали, облатаний та інвентар  

Х

Матеріали для ремонту приміщення

38441,00

Замок врізний і серцевини до замка

3090,00

Дерев’яна дошка

5710,00

Цемент

1300,00

Папір А-4, файли, книга амбарна А-4 - 96 листків, папірці для нотаток, ручки, маркери, олівці,  гумки, точилки, лінійки, коректори, скріпки, скоби, клей ПВА, клей олівець, швидкозшивачі пласт., папки на кнопці А-4,  обкладинка справа, швидкозшивачі картонні,стрічка клейка.

 

 

 

2312,90

Кісточки малярні, щітки, пензлики, валики.

940,00

Фарба емальова, лак паркетний,  фарба фасадна водно-дисперсійна, колір для фарб, розріджувач, колоранти, фарба гумова, грунтовка ГФ-021.

 

28417,00

Класний журнал 1-4 класи; класний журнал 5-11 класи; журнал групи продовженого дня; робочий зошит вихователя групи продовженого дня; журнал гурткової роботи; журнал індивідуального навчання; журнал факультативних, додаткових занять та консультацій; особова справа учня; книга записів наслідків внутрішнього контролю

 

 

 

 

3201,30

Дезінфікуючий засіб (Біохлор, Ді-хлор)

1800,00

Пральний порошок, миючі засоби, засоби для чищення, поліроль, мішки для сміття, мило господарське, мило туалетне, рідке мило, освіжувач повітря, туалетний папір, мочалки, дротянка, ганчірка для прибирання.

 

 

5095,00

Періодичні  видання на ІІ п. 2017р.

1913,00

ВСЬОГО

92220,20

2220 Медикаменти та перев’язувальні матеріали 

Х

Анальгетики, противогрипозні засоби, спазмальгетики, препарати від болю в шлунку, антисептичні засоби, вітаміни, серцеві препарати, гіпотензивні препарати, препарати невідкладної допомоги, вата, бинт, серветки, пластер, рукавички, шприци

 

 

 

1554,72

ВСЬОГО

1554,72

2230 Оплата харчування  

Х

Послуги їдалень (Послуги з організації харчування учнів пільгових категорій)

 

46323,50

ВСЬОГО

46 323,50

2240 Оплата послуг (крім комунальних)

Х

Послуги з ремонту комп’ютерної техніки та заправка картриджів

2 223,14

Послуги по доставці та збезпеченню підручниками та навчальними посібниками

 

4914,88

Послуги тривожної сигналізації (тривожна кнопка)

7 164,00

Послуги зі збирання сміття (вивіз сміття)

4776,90

Послуги громадського телефонного зв’язку (телефонний зв'язок)

3097,15

Послуги користування мережою інтернет  

6 300,00

Послуги з дератизації

3296,70

 

 

 

2 250,00

Послуги медичного огляду працівників

6160,83

Вимірювання опору захисного контура заземлення. Огляд та перевірка кола між заземленням та заземлюючими елементами

 

848,00

Послуги з перезарядки та технічного обслуговування вогнегасників

2216,40

ВСЬОГО

43248,00

2271 Оплата теплопостачання

Х

Пара, гаряча вода та пов’язана продукція (теплова енергія)

401928,94

ВСЬОГО

401928,94

2272 Оплата водопостачання та водовідведення

Х

Водопостачання та водовідведення

20713,04

ВСЬОГО

20713,04

2273 Оплата  електроенергії  

Х

Електрична енергія

39615,70

ВСЬОГО

39615,70

2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм,                  не віднесені до заходів розвитку 

Х

Послуги з навчання персоналу (функціональне навчання)

1236,75

ВСЬОГО

1236,75

3132 Капітальний ремонт інших об’єктів

Х

Виконання робіт  по капітальному ремонту даху і приміщення Тернопільського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-правовий ліцей №2» Тернопільської міської ради Тернопільської області.

205121,00

 

 

Капітальний ремонт спортивного майданчика

380574,00

 

ВСЬОГО

585695,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор   закладу                                                                   І.В. Іванюк

Детальніше...


Звіт 6 директора ТНВК ШПЛ №2 про використанні кошти за 2017 р.

05.12.2017   Administrator   Категорія: Звіти директора

            Додаток 5
до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу ІІ)
           
           
ЗВІТ
про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм
соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (форма №4-4д),
за ІІІ квартал 2017 р.
                коди
Установа ТНВК "Загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів - правовий ліцей №2" ТМР ТО за ЄДРПОУ 14034209
Територія м. Тернопіль за КОАТУУ 6110100000
Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад) за КОПФГ 430
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету    0    
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету      
Періодичність: квартальна, річна.                
Одиниця виміру: грн, коп.                
Показники КЕКВ Код рядка Затверджено на звітний рік Залишок на початок звітного року Перераховано залишок Надійшло коштів за звітний період (рік) Касові за звітний період (рік) Залишок на кінець звітного періоду (року)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Надходження  коштів - усього Х 010 - - - - Х -
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів Х 020 - Х Х - Х Х
Фінансування Х 030 - Х Х Х Х Х
Видатки -  усього Х 040 - Х Х Х - Х
у тому числі:                
Поточні видатки 2000 050 - Х Х Х - Х
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 060 - Х Х Х - Х
Оплата праці  2110 070 - Х Х Х - Х
  Заробітна плата 2111 080 - Х Х Х - Х
  Грошове  забезпечення військовослужбовців 2112 090 - Х Х Х - Х
Нарахування на оплату праці 2120 100 - Х Х Х - Х
Використання товарів і послуг 2200 110 - Х Х Х - Х
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 120 - Х Х Х - Х
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 130 - Х Х Х - Х
Продукти харчування 2230 140 - Х Х Х - Х
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 150 - Х Х Х - Х
Видатки на відрядження 2250 160 - Х Х Х - Х
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 170 - Х Х Х - Х
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв   2270 180 - Х Х Х - Х
  Оплата теплопостачання 2271 190 - Х Х Х - Х
  Оплата водопостачання  та водовідведення 2272 200 - Х Х Х - Х
  Оплата електроенергії 2273 210 - Х Х Х - Х
  Оплата природного газу 2274 220 - Х Х Х - Х
  Оплата інших енергоносіїв 2275 230 - Х Х Х - Х
  Оплата енергосервісу 2276 240 - Х Х Х - Х
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 250 - Х Х Х - Х
  Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 260 - Х Х Х - Х
  Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 270 - Х Х Х - Х
Обслуговування боргових зобов’язань  2400 280 - Х Х Х - Х
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань  2410 290 - Х Х Х - Х
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань  2420 300 - Х Х Х - Х
Поточні трансферти 2600 310 - Х Х Х - Х
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 320 - Х Х Х - Х
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 330 - Х Х Х - Х
Поточні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 340 - Х Х Х - Х
Соціальне забезпечення 2700 350 - Х Х Х - Х
Виплата пенсій і допомоги 2710 360 - Х Х Х - Х
Стипендії  2720 370 - Х Х Х - Х
Інші виплати населенню 2730 380 - Х Х Х - Х
Інші поточні видатки 2800 390 - Х Х Х - Х
Капітальні видатки 3000 400 - Х Х Х - Х
Придбання основного капіталу 3100 410 - Х Х Х - Х
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 420 - Х Х Х - Х
Капітальне будівництво (придбання) 3120 430 - Х Х Х - Х
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 440 - Х Х Х - Х
 Капітальне  будівництво (придбання) інших об’єктів  3122 450 - Х Х Х - Х
Капітальний ремонт 3130 460 - Х Х Х - Х
  Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 470 - Х Х Х - Х
  Капітальний ремонт інших об’єктів  3132 480 - Х Х Х - Х
Реконструкція  та  реставрація  3140 490 - Х Х Х - Х
  Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 500 - Х Х Х - Х
  Реконструкція та реставрація  інших об’єктів 3142 510 - Х Х Х - Х
  Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 520 - Х Х Х - Х
Створення державних запасів і резервів 3150 530 - Х Х Х - Х
Придбання землі  та нематеріальних активів 3160 540 - Х Х Х - Х
Капітальні трансферти 3200 550 - Х Х Х - Х
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 560 - Х Х Х - Х
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 570 - Х Х Х - Х
Капітальні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 580 - Х Х Х - Х
Капітальні трансферти населенню 3240 590 - Х Х Х - Х
                 
Директор       І.В. Іванюк  
    (підпис)   (ініціали, прізвище)    
Головний бухгалтер       Г.М. Іванюк  
    (підпис)   (ініціали, прізвище)    
"13"жовтня 2017 року                

 

 

Детальніше...


Звіт 5 директора ТНВК ШПЛ №2 про використанні кошти за 2017 р.

05.12.2017   Administrator   Категорія: Звіти директора

                Додаток 4
до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу ІІ)
               
ЗВІТ  
про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма№ 4-3д,  № 4-3м)        
за ІІІ квартал 2017 р.  
                      коди
Установа ТНВК "Загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів - правовий ліцей №2" ТМР ТО за ЄДРПОУ 14034209
Територія м. Тернопіль за КОАТУУ 6110100000
Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад) за КОПФГ 430
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету    0        
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету        
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів   010 Управління освіти і науки Тернопільської міської ради  
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)        
Періодичність: місячна, квартальна, річна                        
Одиниця виміру: грн, коп.                        
Показники КЕКВ та/або ККК Код рядка Затверджено
на звітний рік
Затверджено на звітний період (рік)1 Залишок на початок звітного року Перера-ховано залишок Надійшло коштів за звітний період (рік) Касові за звітний період (рік) Залишок на кінець звітного періоду (року)
усього у тому числі на рахунках в установах банків усього у тому числі перера-ховані з рахунків в установах банків усього у тому числі на рахунках в установах банків
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Видатки та надання кредитів -  усього Х 010 1 727 952,00 1 727 952,00 - - - 595 371,00 595 250,16 - 120,84 -
у тому числі:                        
Поточні видатки 2000 020 17 952,00 - - - - 9 676,00 9 676,00 - - -
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 030 - - - - - - - - - -
Оплата праці  2110 040 - - - - - - - - - -
  Заробітна плата 2111 050 - - - - - - - - - -
  Грошове  забезпечення військовослужбовців 2112 060 - - - - - - - - - -
Нарахування на оплату праці 2120 070 - - - - - - - - - -
Використання товарів і послуг 2200 080 17 952,00 - - - - 9 676,00 9 676,00 - - -
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 090 - - - - - - - - - -
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 100 - - - - - - - - - -
Продукти харчування 2230 110 - - - - - - - - - -
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 120 17 952,00 - - - - 9 676,00 9 676,00 - - -
Видатки на відрядження 2250 130 - - - - - - - - - -
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 140 - - - - - - - - - -
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв   2270 150 - - - - - - - - - -
  Оплата теплопостачання 2271 160 - - - - - - - - - -
  Оплата водопостачання  та водовідведення 2272 170 - - - - - - - - - -
  Оплата електроенергії 2273 180 - - - - - - - - - -
  Оплата природного газу 2274 190 - - - - - - - - - -
  Оплата інших енергоносіїв 2275 200 - - - - - - - - - -
  Оплата енергосервісу 2276 210 - - - - - - - - - -
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 220 - - - - - - - - - -
  Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 230 - - - - - - - - - -
  Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 240 - - - - - - - - - -
Обслуговування боргових зобов’язань  2400 250 - - - - - - - - - -
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань  2410 260 - - - - - - - - - -
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань  2420 270 - - - - - - - - - -
Поточні трансферти 2600 280 - - - - - - - - - -
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 290 - - - - - - - - - -
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 300 - - - - - - - - - -
Поточні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 310 - - - - - - - - - -
Соціальне забезпечення 2700 320 - - - - - - - - - -
Виплата пенсій і допомоги 2710 330 - - - - - - - - - -
Стипендії  2720 340 - - - - - - - - - -
Інші виплати населенню 2730 350 - - - - - - - - - -
Інші поточні видатки 2800 360 - - - - - - - - - -
Капітальні видатки 3000 370 1 710 000,00 - - - - 585 695,00 585 574,16 - 120,84 -
Придбання основного капіталу 3100 380 1 710 000,00 - - - - 585 695,00 585 574,16 - 120,84 -
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 390 - - - - - - - - - -
Капітальне будівництво (придбання) 3120 400 - - - - - - - - - -
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 410 - - - - - - - - - -
 Капітальне  будівництво (придбання) інших об’єктів  3122 420 - - - - - - - - - -
Капітальний ремонт 3130 430 1 710 000,00 - - - - 585 695,00 585 574,16 - 120,84 -
  Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 440 - - - - - - - - - -
  Капітальний ремонт інших об’єктів  3132 450 1 710 000,00 - - - - 585 695,00 585 574,16 - 120,84 -
Реконструкція  та  реставрація  3140 460 - - - - - - - - - -
  Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 470 - - - - - - - - - -
  Реконструкція та реставрація  інших об’єктів 3142 480 - - - - - - - - - -
  Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 490 - - - - - - - - - -
Створення державних запасів і резервів 3150 500 - - - - - - - - - -
Придбання землі  та нематеріальних активів 3160 510 - - - - - - - - - -
Капітальні трансферти 3200 520 - - - - - - - - - -
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 530 - - - - - - - - - -
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 540 - - - - - - - - - -
Капітальні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 550 - - - - - - - - - -
Капітальні трансферти населенню 3240 560 - - - - - - - - - -
Внутрішнє кредитування 4100 570 - - - - - - - - - -
Надання внутрішніх кредитів 4110 580 - - - - - - - - - -
  Надання кредитів органам державного управління інших  рівнів 4111 590 - - - - - - - - - -
  Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112 600 - - - - - - - - - -
  Надання інших внутрішніх кредитів 4113 610 - - - - - - - - - -
Зовнішнє кредитування 4200 620 - - - - - - - - - -
Надання зовнішніх кредитів 4210 630 - - - - - - - - - -
Інші видатки 5000 640 X 1 727 952,00   X X X X X X X
1 Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів.                        
                         
Директор       І.В. Іванюк        
  (підпис)     (ініціали, прізвище)          
Головний бухгалтер       Г.М. Іванюк        
  (підпис)     (ініціали, прізвище)          
"13"жовтня 2017 року                        

Детальніше...


Звіт 4 директора ТНВК ШПЛ №2 про використанні кошти за 2017 р.

05.12.2017   Administrator   Категорія: Звіти директора

              Додаток 3
до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу ІІ)
 
               
ЗВІТ  
про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень  
(форма № 4-2д,  № 4-2м),                
за ІІІ квартал 2017 р.  
                    коди
Установа ТНВК "Загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів - правовий ліцей №2" ТМР ТО за ЄДРПОУ 14034209
Територія м. Тернопіль за КОАТУУ 6110100000
Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад) за КОПФГ 430
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету  0        
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету      
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 010 Управління освіти і науки Тернопільської міської ради  
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)      
Періодичність: місячна, квартальна, річна.                      
Одиниця виміру: грн, коп.                      
Показники КЕКВ та/або ККК Код рядка Затверджено
на звітний рік
Залишок на початок звітного року Перераховано залишок Надійшло коштів за звітний період (рік) Касові за звітний період (рік) Залишок на кінець звітного періоду (року)
усього у тому числі на рахунках в установах банків усього у тому числі перераховані з рахунків в установах банків усього у тому числі на рахунках в установах банків
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Надходження коштів – усього Х 010 40 000,00 0,30 - - 3 775,00 Х Х 75,30 -
Від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків Х 020 30 000,00 Х Х Х 3 775,00 Х Х Х Х
Від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об’єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб Х 030 9 999,70 Х Х Х - Х Х Х Х
Вищих та професійно-технічних навчальних закладів від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право; державних і комунальних вищих навчальних закладів, державних наукових установ, державних і комунальних закладів культури як відсотків, нарахованих на залишок коштів на поточних рахунках, відкритих у банках державного сектору для розміщення власних надходжень, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти Х 040 - Х Х Х - Х Х Х Х
Від реалізації майнових прав на фільми, вихідні матеріали фільмів та фільмокопій, створені за бюджетні кошти за державним замовленням або на умовах фінансової підтримки Х 050 - Х Х Х - Х Х Х Х
Фінансування Х 060 0,30 Х Х Х Х Х Х Х Х
Видатки та надання кредитів- усього Х 070 40 000,00 Х Х Х Х 3 700,00 - Х Х
у тому числі:                      
Поточні видатки 2000 080 40 000,00 Х Х Х Х 3 700,00 - Х Х
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 090 - Х Х Х Х - - Х Х
Оплата праці  2110 100 - Х Х Х Х - - Х Х
  Заробітна плата 2111 110 - Х Х Х Х - - Х Х
  Грошове  забезпечення військовослужбовців 2112 120 - Х Х Х Х - - Х Х
Нарахування на оплату праці 2120 130 - Х Х Х Х - - Х Х
Використання товарів і послуг 2200 140 40 000,00 Х Х Х Х 3 700,00 - Х Х
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 150 40 000,00 Х Х Х Х 3 700,00 - Х Х
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 160 - Х Х Х Х - - Х Х
Продукти харчування 2230 170 - Х Х Х Х - - Х Х
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 180 - Х Х Х Х - - Х Х
Видатки на відрядження 2250 190 - Х Х Х Х - - Х Х
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 200 - Х Х Х Х - - Х Х
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв   2270 210 - Х Х Х Х - - Х Х
  Оплата теплопостачання 2271 220 - Х Х Х Х - - Х Х
  Оплата водопостачання  та водовідведення 2272 230 - Х Х Х Х - - Х Х
  Оплата електроенергії 2273 240 - Х Х Х Х - - Х Х
  Оплата природного газу 2274 250 - Х Х Х Х - - Х Х
  Оплата інших енергоносіїв 2275 260 - Х Х Х Х - - Х Х
  Оплата енргосервісу 2276 270 - Х Х Х Х - - Х Х
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 280 - Х Х Х Х - - Х Х
  Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 290 - Х Х Х Х - - Х Х
  Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 300 - Х Х Х Х - - Х Х
Обслуговування боргових зобов’язань  2400 310 - Х Х Х Х - - Х Х
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань  2410 320 - Х Х Х Х - - Х Х
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань  2420 330 - Х Х Х Х - - Х Х
Поточні трансферти 2600 340 - Х Х Х Х - - Х Х
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 350 - Х Х Х Х - - Х Х
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 360 - Х Х Х Х - - Х Х
Поточні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 370 - Х Х Х Х - - Х Х
Соціальне забезпечення 2700 380 - Х Х Х Х - - Х Х
Виплата пенсій і допомоги 2710 390 - Х Х Х Х - - Х Х
Стипендії  2720 400 - Х Х Х Х - - Х Х
Інші виплати населенню 2730 410 - Х Х Х Х - - Х Х
Інші поточні видатки 2800 420 - Х Х Х Х - - Х Х
Капітальні видатки 3000 430 - Х Х Х Х - - Х Х
Придбання основного капіталу 3100 440 - Х Х Х Х - - Х Х
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 450 - Х Х Х Х - - Х Х
Капітальне будівництво (придбання) 3120 460 - Х Х Х Х - - Х Х
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 470 - Х Х Х Х - - Х Х
 Капітальне  будівництво (придбання) інших об’єктів  3122 480 - Х Х Х Х - - Х Х
Капітальний ремонт 3130 490 - Х Х Х Х - - Х Х
  Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 500 - Х Х Х Х - - Х Х
  Капітальний ремонт інших об’єктів  3132 510 - Х Х Х Х - - Х Х
Реконструкція  та  реставрація  3140 520 - Х Х Х Х - - Х Х
  Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 530 - Х Х Х Х - - Х Х
  Реконструкція та реставрація  інших об’єктів 3142 540 - Х Х Х Х - - Х Х
  Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 550 - Х Х Х Х - - Х Х
Створення державних запасів і резервів 3150 560 - Х Х Х Х - - Х Х
Придбання землі  та нематеріальних активів 3160 570 - Х Х Х Х - - Х Х
Капітальні трансферти 3200 580 - Х Х Х Х - - Х Х
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 590 - Х Х Х Х - - Х Х
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 600 - Х Х Х Х - - Х Х
Капітальні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 610 - Х Х Х Х - - Х Х
Капітальні трансферти населенню 3240 620 - Х Х Х Х - - Х Х
Внутрішнє кредитування 4100 630 - Х Х Х Х - - Х Х
Надання внутрішніх кредитів 4110 640 - Х Х Х Х - - Х Х
  Надання кредитів органам державного управління інших  рівнів 4111 650 - Х Х Х Х - - Х Х
  Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112 660 - Х Х Х Х - - Х Х
  Надання інших внутрішніх кредитів 4113 670 - Х Х Х Х - - Х Х
Зовнішнє кредитування 4200 680 - Х Х Х Х - - Х Х
Надання зовнішніх кредитів 4210 690 - Х Х Х Х - - Х Х
                       
Директор     І.В. Іванюк        
  (підпис)   (ініціали, прізвище)          
Головний бухгалтер     Г.М. Іванюк        
  (підпис)   (ініціали, прізвище)          
"13"жовтня 2017 року                      

 

 

Детальніше...


Звіт 3 директора ТНВК ШПЛ №2 про використанні кошти за 2017 р.

05.12.2017   Administrator   Категорія: Звіти директора

                Додаток 2
до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу ІІ)
               
ЗВІТ
про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма№ 4-1д,  № 4-1м),          
за ІІІ квартал 2017 р.
                          коди
Установа ТНВК "Загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів - правовий ліцей №2" ТМР ТО за ЄДРПОУ 14034209
Територія м. Тернопіль за КОАТУУ 6110100000
Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад) за КОПФГ 430
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету  0      
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету    
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 010 Управління освіти і науки Тернопільської міської ради
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)    
Періодичність: місячна, квартальна, річна.                            
Одиниця виміру: грн, коп.                            
Показники КЕКВ Код рядка Затверджено на звітний рік Залишок на початок звітного року Перераховано залишок Отримано залишок Надій-шло коштів за звітний період (рік) Касові за звітний період (рік) Залишок на кінець звітного періоду (року)
усього у тому числі на рахунках в установах банків усього у тому числі
перерахо-вані з рахунків в установах банків спрямовано на погашення заборгованості загального фонду усього у тому числі на рахунках в устано-вах банків
усього у тому числі перера-ховані з рахунків в установах банків
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Надходження коштів – усього Х 010 4 200,00 0,05 - - - 1 670,20 Х Х Х Х 1 286,25 -
За послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю Х 020 - Х Х Х Х - Х Х Х Х Х Х
Від додаткової (господарської) діяльності Х 030 1 500,00 Х Х Х Х - Х Х Х Х Х Х
Від оренди майна бюджетних установ Х 040 2 699,95 Х Х Х Х 1 670,20 Х Х Х Х Х Х
Від реалізації в установленому поряду майна (крім нерухомого майна) Х 050 - Х Х Х Х - Х Х Х Х Х Х
Фінансування Х 060 0,05 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х
Видатки -  усього Х 070 4 200,00 Х Х Х Х Х 384,00 - - - Х Х
у тому числі:                            
Поточні видатки 2000 080 4 200,00 Х Х Х Х Х 384,00 - - - Х Х
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 090 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Оплата праці  2110 100 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
  Заробітна плата 2111 110 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
  Грошове  забезпечення військовослужбовців 2112 120 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Нарахування на оплату праці 2120 130 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Використання товарів і послуг 2200 140 3 500,00 Х Х Х Х Х 384,00 - - - Х Х
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 150 3 500,00 Х Х Х Х Х 384,00 - - - Х Х
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 160 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Продукти харчування 2230 170 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 180 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Видатки на відрядження 2250 190 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 200 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв   2270 210 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
  Оплата теплопостачання 2271 220 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
  Оплата водопостачання  та водовідведення 2272 230 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
  Оплата електроенергії 2273 240 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
  Оплата природного газу 2274 250 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
  Оплата інших енергоносіїв 2275 260 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
  Оплата енергосервісу 2276 270 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 280 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
  Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 290 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
  Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 300 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Обслуговування боргових зобов’язань  2400 310 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань  2410 320 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань  2420 330 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Поточні трансферти 2600 340 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 350 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 360 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Поточні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 370 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Соціальне забезпечення 2700 380 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Виплата пенсій і допомоги 2710 390 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Стипендії  2720 400 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Інші виплати населенню 2730 410 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Інші поточні видатки 2800 420 700,00 Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Капітальні видатки 3000 430 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Придбання основного капіталу 3100 440 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 450 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Капітальне будівництво (придбання) 3120 460 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 470 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
 Капітальне  будівництво (придбання) інших об’єктів  3122 480 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Капітальний ремонт 3130 490 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
  Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 500 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
  Капітальний ремонт інших об’єктів  3132 510 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Реконструкція  та  реставрація  3140 520 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
  Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 530 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
  Реконструкція та реставрація  інших об’єктів 3142 540 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
  Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 550 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Створення державних запасів і резервів 3150 560 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Придбання землі  та нематеріальних активів 3160 570 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Капітальні трансферти 3200 580 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 590 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 600 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Капітальні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 610 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Капітальні трансферти населенню 3240 620 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
                             
Директор             І.В. Іванюк            
      (підпис)       (ініціали, прізвище)            
Головний бухгалтер             Г.М. Іванюк            
"13"жовтня 2017 року     (підпис)       (ініціали, прізвище)            

Детальніше...


Звіт 2 директора ТНВК ШПЛ №2 про використанні кошти за 2017 р.

05.12.2017   Administrator   Категорія: Звіти директора

            Додаток 2
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності»
 
                КОДИ  
    Дата (рік, місяць, число)   2017 10 01  
Установа ТНВК "Загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів - правовий ліцей №2" ТМР ТО за ЄДРПОУ 14034209  
Територія м. Тернопіль за КОАТУУ 6110100000  
Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад) за КОПФГ 430  
Орган державного управління Тернопільська міська рада за КОДУ 01009  
Вид економічної діяльності Загальна середня освіта за КВЕД 85,31  
Одиниця виміру: грн.                  
Періодичність: квартальна, річна                      
ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ  
за ІІІ квартал 2017 року  
І. ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ДІЯЛЬНОСТІ  
                  Форма № 2-дс  
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року  
1 2 3 4  
ДОХОДИ        
Доходи від обмінних операцій        
Бюджетні асигнування 2010 6 896 151 -  
Доходи від надання послуг (виконання робіт) 2020 - -  
Доходи від продажу активів 2030 - -  
Фінансові доходи 2040 - -  
Інші доходи від обмінних операцій 2050 1 670 -  
Усього доходів від обмінних операцій  2080 6 897 821 -  
Доходи від необмінних операцій        
Податкові надходження 2090 - -  
Неподаткові надходження 2100 - -  
Трансферти 2110 - -  
Надходження до державних цільових фондів 2120 - -  
Інші доходи від необмінних операцій 2130 3 775 -  
Усього доходів від необмінних операцій 2170 3 775 -  
Усього доходів 2200 6 901 596 -  
ВИТРАТИ        
Витрати за обмінними операціями         
Витрати на виконання бюджетних програм 2210 6 892 612 -  
Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт) 2220 - -  
Витрати з продажу активів 2230 - -  
Фінансові витрати 2240 - -  
Інші витрати за обмінними операціями 2250 9 -  
Усього витрат за обмінними операціями 2290 6 892 621 -  
Витрати за необмінними операціями        
Трансферти 2300 - -  
Інші витрати за необмінними операціями 2310 1 500 -  
Усього витрати за необмінними операціями 2340 1 500 -  
Усього витрат 2380 6 894 121 -  
Профіцит/дефіцит за звітний період 2390 7 475 -  
                       
                       
ІІ. ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ (КОШТОРИСУ) ЗА ФУНКЦІОНАЛЬНОЮ КЛАСИФІКАЦІЄЮ ВИДАТКІВ ТА КРЕДИТУВАННЯ БЮДЖЕТУ  
                       
Найменування показника Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року  
1 2 3 4  
Загальнодержавні функції 2420 - -  
Оборона 2430 - -  
Громадський порядок, безпека та судова влада 2440 - -  
Економічна діяльність 2450 - -  
Охорона навколишнього природного середовища 2460 - -  
Житлово-комунальне господарство 2470 - -  
Охорона здоров’я 2480 - -  
Духовний та фізичний розвиток 2490 - -  
Освіта 2500 6 894 121 -  
Соціальний захист та соціальне забезпечення 2510 - -  
                       
ІІІ. ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ (КОШТОРИСУ)  
                       
Стаття Код рядка Загальний фонд Спеціальний фонд  
план за звітний період план за звітний період з урахуванням змін фактична сума виконання різниця (графа 5 мінус графа 4) план за звітний період план за звітний період з урахуванням змін фактична сума виконання різниця (графа 9 мінус графа 8)  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
ДОХОДИ                    
Податкові надходження 2540 - - - - - - - -  
Неподаткові надходження 2550 - - - - 44 200 44 200 5 445 -38 755  
Доходи від власності та підприємницької діяльності 2551 - - - - - - - -  
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 2552 - - - - - - - -  
Інші неподаткові надходження 2553 - - - - - - - -  
Власні надходження бюджетних установ 2554 - - - - 44 200 44 200 5 445 -38 755  
Бюджетні асигнування 2555 7 589 131 7 589 131 6 886 475 -702 656 1 727 952 1 727 952 595 371 -1 132 581  
Доходи від операцій з капіталом  2560 - - - - - - - -  
Офіційні трансферти 2570 - - - - - - - -  
Надходження державних цільових фондів 2580 - - - - - - - -  
Надходження Фонду соціального захисту інвалідів 2581 - - - - - - - -  
Надходження Пенсійного фонду України 2582 - - - - - - - -  
Надходження Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття 2583 - - - - - - - -  
Надходження Фонду соціального страхування України 2584 - - - - - - - -  
Інші надходження 2585 - - - - - - - -  
Усього доходів  2600 7 589 131 7 589 131 6 886 475 -702 656 1 772 152 1 772 152 600 816 -1 171 336  
ВИТРАТИ                    
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2610 6 399 705 6 399 705 6 235 960 -163 745 - - - -  
Використання товарів і послуг 2620 1 186 576 1 186 576 641 803 -544 773 61 452 61 452 13 760 -47 692  
Обслуговування боргових зобов’язань 2630 - - - - - - - -  
Поточні трансферти 2640 - - - - - - - -  
Соціальне забезпечення 2650 2 700 2 700 1 500 -1 200 - - - -  
Інші поточні видатки 2660 150 150 9 -141 700 700 - -700  
Нерозподілені видатки 2670 - - - - - - - -  
Придбання основного капіталу 2680 - - - - 1 710 000 1 710 000 585 574 -1 124 426  
Капітальні трансферти 2690 - - - - - - - -  
Внутрішнє кредитування 2700 - - - - - - - -  
Зовнішнє кредитування 2710 - - - - - - - -  
Усього витрат 2780 7 589 131 7 589 131 6 879 272 -709 859 1 772 152 1 772 152 599 334 -1 172 818  
Профіцит/дефіцит за звітний період 2790 - - 7 203 7 203 - - 1 482 1 482  
                       
IV. ЕЛЕМЕНТИ ВИТРАТ ЗА ОБМІННИМИ ОПЕРАЦІЯМИ  
                       
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року   
1 2 3 4  
Витрати на оплату праці 2820 5 097 605 -  
Відрахування на соціальні заходи 2830 1 138 355 -  
Матеріальні витрати 2840 656 652 -  
Амортизація 2850 - -  
Інші витрати 2860 9 -  
Усього 2890 6 892 621 -  
                       
Директор         І.В. Іванюк  
  (підпис)       (ініціали та прізвище)  
Головний бухгалтер                       
                     
      Г.М. Іванюк    
  (підпис)       (ініціали та прізвище)  

Детальніше...


Звіт 1 директора ТНВК ШПЛ №2 про використанні кошти за 2017 р.

05.12.2017   Administrator   Категорія: Звіти директора

      Додаток 1
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності»
     
     
           
      КОДИ
  Дата (рік, місяць, число) 2017 10 01
Установа ТНВК "Загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів - правовий ліцей №2" ТМР ТО за ЄДРПОУ 14034209
Територія м. Тернопіль за КОАТУУ 6110100000
Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад) за КОПФГ 430
Орган державного управління Тернопільська міська рада за КОДУ 01009
Вид економічної діяльності Загальна середня освіта за КВЕД 85,31
Одиниця виміру: грн.      
Періодичність: квартальна, річна          
БАЛАНС
на 1 жовтня 2017 року
        Форма № 1-дс
АКТИВ Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
І. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ
Основні засоби: 1000 461 304 447 247
     первісна вартість 1001 2 483 478 2 440 458
     знос 1002 2 022 174 1 993 211
Інвестиційна нерухомість 1010 - -
     первісна вартість 1011 - -
     знос 1012 - -
Нематеріальні активи: 1020 3 642 3 642
     первісна вартість 1021 3 642 3 642
     накопичена амортизація 1022 - -
Незавершені капітальні інвестиції 1030 - -
Довгострокові біологічні активи 1040 - -
     первісна вартість 1041 - -
     знос 1042 - -
Запаси 1050 39 776 41 715
Виробництво 1060 - -
Поточні біологічні активи 1090 - -
Усього за розділом І 1095 504 722 492 604
ІІ ФІНАНСОВІ АКТИВИ
Довгострокова дебіторська заборгованість 1100 - -
Довгострокові фінансові інвестиції 1110 - -
Поточна дебіторська заборгованість      
     за розрахунками з бюджетом 1120 - -
     за розрахунками за товари, роботи, послуги 1125 - -
     за наданими кредитами 1130 - -
     за виданими авансами 1135 - -
     за розрахунками із соціального страхування 1140 - -
     за внутрішніми розрахунками 1145 - -
     інша поточна дебіторська заборгованість 1150 - -
Поточні фінансові інвестиції 1155 - -
Грошові кошти та їх еквіваленти  розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів в:      
     національній валюті, у тому числі в: 1160 25 8 710
           касі 1161 25 25
           казначействі 1162 - 8 685
           установах банків 1163 - -
     іноземній валюті 1165 - -
Кошти бюджетів та інших клієнтів на:      
     єдиному казначейському рахунку 1170 - -
     рахунках в установах банків у тому числі: 1175 - -
           у національній валюті 1176 - -
           в іноземній валюті 1177 - -
Інші фінансові активи 1180 - -
Усього за розділом ІІ 1195 25 8 710
ІІІ ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ 1200 - -
БАЛАНС 1300 504 747 501 314
ПАСИВ Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
І. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Внесений капітал 1400 464 946 450 889
Капітал у дооцінках 1410 - -
Фінансовий результат 1420 39 801 47 397
Капітал у підприємствах 1430 - -
Резерви 1440 - -
Цільове фінансування 1450 - -
Усього за розділом І 1495 504 747 498 286
II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Довгострокові зобов’язання:      
     за цінними паперами 1500 - -
     за кредитами 1510 - -
     інші довгострокові зобов’язання 1520 - -
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 1530 - -
Поточні зобов’язання:      
     за платежами до бюджету 1540 - -
     за розрахунками за товари, роботи, послуги 1545 - 3 028
     за кредитами 1550 - -
     за одержаними авансами 1555 - -
     за розрахунками з оплати праці 1560 - -
     за розрахунками із соціального страхування 1565 - -
     за внутрішніми розрахунками 1570 - -
     інші поточні зобов’язання 1575 - -
Усього за розділом ІІ 1595 - 3 028
ІІІ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  1600 - -
ІV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ  1700 - -
БАЛАНС 1800 504 747 501 314
           
           
Директор     І.В. Іванюк
  (підпис)   (ініціали та прізвище)
Головний бухгалтер          
         
    Г.М. Іванюк
  (підпис)   (ініціали та прізвище)

Детальніше...