Cтратегія ТНВК ШПЛ №2

13.10.2020   Administrator   Категорія: Стратегія ТНВК ШПЛ №2

СХВАЛЕНО                                                                       ЗАТВЕРДЖУЮ

на засіданні педагогічної ради                                     Директор Тернопільського навчально-

Тернопільського навчально - виховного                    виховного комплексу «Загальноосвітня

комплексу  «Загальноосвітня  школа І-ІІІ                 школа І-ІІІ ступенів-правовий ліцей №2» 

ступенів правовий  ліцей №2»                              

протокол № 1   від 31.08.2020 р.                       31.08.2020 р.             Іванюк І.В.                                                                                                                       

                                                                              

                                                     .

 

 

 

 

 

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ

Тернопільського навчально-виховного комплексу

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-правовий ліцей №2»

на 2020-2025 р.р.

Детальніше...