Навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності

26.11.2020   Administrator   Категорія: Матеріально-технічне забезпечення закладу

  1. Навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності;

Детальніше...


Детальніше...


Детальніше...


Детальніше...


Загальний звіт директора ТНВК ШПЛ №2 та аналіз діяльності (травень 2010 - червень 2020)

16.11.2020   Administrator   Категорія: Звіти директора

 

      ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС «ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ-ПРАВОВИЙ ЛІЦЕЙ №2» ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ (далі – заклад) у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України „Про освіту”, „Про загальну середню освіту”, Концепцією реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова Українська Школа» іншими законодавчими актами України, постановами Верховної ради України, актами Президента України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями виконавчого комітету Тернопільської міської ради та органів місцевого самоврядування, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010р. №778, власним Статутом.

 Засновником закладу є Тернопільська міська рада. Заклад є юридичною особою, має рахунки в установах банків, самостійний баланс, штамп, печатку, ідентифікаційний номер.

Повне найменування закладу: ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС «ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ-ПРАВОВИЙ ЛІЦЕЙ № 2» ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ.

Скорочене найменування закладу: ТНВК ШПЛ № 2.

Детальніше...


Детальніше...


Статут ТНВК ШПЛ №2

22.10.2020   Administrator   Категорія: Статут закладу освіти

                            

Детальніше...


Детальніше...


Звіт 6 директора ТНВК ШПЛ №2 про використанні кошти за 2017 р.

05.12.2017   Administrator   Категорія: Звіти директора

            Додаток 5
до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу ІІ)
           
           
ЗВІТ
про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм
соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (форма №4-4д),
за ІІІ квартал 2017 р.
                коди
Установа ТНВК "Загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів - правовий ліцей №2" ТМР ТО за ЄДРПОУ 14034209
Територія м. Тернопіль за КОАТУУ 6110100000
Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад) за КОПФГ 430
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету    0    
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету      
Періодичність: квартальна, річна.                
Одиниця виміру: грн, коп.                
Показники КЕКВ Код рядка Затверджено на звітний рік Залишок на початок звітного року Перераховано залишок Надійшло коштів за звітний період (рік) Касові за звітний період (рік) Залишок на кінець звітного періоду (року)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Надходження  коштів - усього Х 010 - - - - Х -
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів Х 020 - Х Х - Х Х
Фінансування Х 030 - Х Х Х Х Х
Видатки -  усього Х 040 - Х Х Х - Х
у тому числі:                
Поточні видатки 2000 050 - Х Х Х - Х
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 060 - Х Х Х - Х
Оплата праці  2110 070 - Х Х Х - Х
  Заробітна плата 2111 080 - Х Х Х - Х
  Грошове  забезпечення військовослужбовців 2112 090 - Х Х Х - Х
Нарахування на оплату праці 2120 100 - Х Х Х - Х
Використання товарів і послуг 2200 110 - Х Х Х - Х
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 120 - Х Х Х - Х
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 130 - Х Х Х - Х
Продукти харчування 2230 140 - Х Х Х - Х
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 150 - Х Х Х - Х
Видатки на відрядження 2250 160 - Х Х Х - Х
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 170 - Х Х Х - Х
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв   2270 180 - Х Х Х - Х
  Оплата теплопостачання 2271 190 - Х Х Х - Х
  Оплата водопостачання  та водовідведення 2272 200 - Х Х Х - Х
  Оплата електроенергії 2273 210 - Х Х Х - Х
  Оплата природного газу 2274 220 - Х Х Х - Х
  Оплата інших енергоносіїв 2275 230 - Х Х Х - Х
  Оплата енергосервісу 2276 240 - Х Х Х - Х
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 250 - Х Х Х - Х
  Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 260 - Х Х Х - Х
  Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 270 - Х Х Х - Х
Обслуговування боргових зобов’язань  2400 280 - Х Х Х - Х
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань  2410 290 - Х Х Х - Х
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань  2420 300 - Х Х Х - Х
Поточні трансферти 2600 310 - Х Х Х - Х
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 320 - Х Х Х - Х
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 330 - Х Х Х - Х
Поточні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 340 - Х Х Х - Х
Соціальне забезпечення 2700 350 - Х Х Х - Х
Виплата пенсій і допомоги 2710 360 - Х Х Х - Х
Стипендії  2720 370 - Х Х Х - Х
Інші виплати населенню 2730 380 - Х Х Х - Х
Інші поточні видатки 2800 390 - Х Х Х - Х
Капітальні видатки 3000 400 - Х Х Х - Х
Придбання основного капіталу 3100 410 - Х Х Х - Х
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 420 - Х Х Х - Х
Капітальне будівництво (придбання) 3120 430 - Х Х Х - Х
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 440 - Х Х Х - Х
 Капітальне  будівництво (придбання) інших об’єктів  3122 450 - Х Х Х - Х
Капітальний ремонт 3130 460 - Х Х Х - Х
  Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 470 - Х Х Х - Х
  Капітальний ремонт інших об’єктів  3132 480 - Х Х Х - Х
Реконструкція  та  реставрація  3140 490 - Х Х Х - Х
  Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 500 - Х Х Х - Х
  Реконструкція та реставрація  інших об’єктів 3142 510 - Х Х Х - Х
  Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 520 - Х Х Х - Х
Створення державних запасів і резервів 3150 530 - Х Х Х - Х
Придбання землі  та нематеріальних активів 3160 540 - Х Х Х - Х
Капітальні трансферти 3200 550 - Х Х Х - Х
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 560 - Х Х Х - Х
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 570 - Х Х Х - Х
Капітальні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 580 - Х Х Х - Х
Капітальні трансферти населенню 3240 590 - Х Х Х - Х
                 
Директор       І.В. Іванюк  
    (підпис)   (ініціали, прізвище)    
Головний бухгалтер       Г.М. Іванюк  
    (підпис)   (ініціали, прізвище)    
"13"жовтня 2017 року                

 

 

Детальніше...


Звіт 5 директора ТНВК ШПЛ №2 про використанні кошти за 2017 р.

05.12.2017   Administrator   Категорія: Звіти директора

                Додаток 4
до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу ІІ)
               
ЗВІТ  
про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма№ 4-3д,  № 4-3м)        
за ІІІ квартал 2017 р.  
                      коди
Установа ТНВК "Загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів - правовий ліцей №2" ТМР ТО за ЄДРПОУ 14034209
Територія м. Тернопіль за КОАТУУ 6110100000
Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад) за КОПФГ 430
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету    0        
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету        
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів   010 Управління освіти і науки Тернопільської міської ради  
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)        
Періодичність: місячна, квартальна, річна                        
Одиниця виміру: грн, коп.                        
Показники КЕКВ та/або ККК Код рядка Затверджено
на звітний рік
Затверджено на звітний період (рік)1 Залишок на початок звітного року Перера-ховано залишок Надійшло коштів за звітний період (рік) Касові за звітний період (рік) Залишок на кінець звітного періоду (року)
усього у тому числі на рахунках в установах банків усього у тому числі перера-ховані з рахунків в установах банків усього у тому числі на рахунках в установах банків
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Видатки та надання кредитів -  усього Х 010 1 727 952,00 1 727 952,00 - - - 595 371,00 595 250,16 - 120,84 -
у тому числі:                        
Поточні видатки 2000 020 17 952,00 - - - - 9 676,00 9 676,00 - - -
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 030 - - - - - - - - - -
Оплата праці  2110 040 - - - - - - - - - -
  Заробітна плата 2111 050 - - - - - - - - - -
  Грошове  забезпечення військовослужбовців 2112 060 - - - - - - - - - -
Нарахування на оплату праці 2120 070 - - - - - - - - - -
Використання товарів і послуг 2200 080 17 952,00 - - - - 9 676,00 9 676,00 - - -
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 090 - - - - - - - - - -
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 100 - - - - - - - - - -
Продукти харчування 2230 110 - - - - - - - - - -
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 120 17 952,00 - - - - 9 676,00 9 676,00 - - -
Видатки на відрядження 2250 130 - - - - - - - - - -
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 140 - - - - - - - - - -
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв   2270 150 - - - - - - - - - -
  Оплата теплопостачання 2271 160 - - - - - - - - - -
  Оплата водопостачання  та водовідведення 2272 170 - - - - - - - - - -
  Оплата електроенергії 2273 180 - - - - - - - - - -
  Оплата природного газу 2274 190 - - - - - - - - - -
  Оплата інших енергоносіїв 2275 200 - - - - - - - - - -
  Оплата енергосервісу 2276 210 - - - - - - - - - -
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 220 - - - - - - - - - -
  Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 230 - - - - - - - - - -
  Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 240 - - - - - - - - - -
Обслуговування боргових зобов’язань  2400 250 - - - - - - - - - -
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань  2410 260 - - - - - - - - - -
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань  2420 270 - - - - - - - - - -
Поточні трансферти 2600 280 - - - - - - - - - -
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 290 - - - - - - - - - -
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 300 - - - - - - - - - -
Поточні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 310 - - - - - - - - - -
Соціальне забезпечення 2700 320 - - - - - - - - - -
Виплата пенсій і допомоги 2710 330 - - - - - - - - - -
Стипендії  2720 340 - - - - - - - - - -
Інші виплати населенню 2730 350 - - - - - - - - - -
Інші поточні видатки 2800 360 - - - - - - - - - -
Капітальні видатки 3000 370 1 710 000,00 - - - - 585 695,00 585 574,16 - 120,84 -
Придбання основного капіталу 3100 380 1 710 000,00 - - - - 585 695,00 585 574,16 - 120,84 -
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 390 - - - - - - - - - -
Капітальне будівництво (придбання) 3120 400 - - - - - - - - - -
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 410 - - - - - - - - - -
 Капітальне  будівництво (придбання) інших об’єктів  3122 420 - - - - - - - - - -
Капітальний ремонт 3130 430 1 710 000,00 - - - - 585 695,00 585 574,16 - 120,84 -
  Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 440 - - - - - - - - - -
  Капітальний ремонт інших об’єктів  3132 450 1 710 000,00 - - - - 585 695,00 585 574,16 - 120,84 -
Реконструкція  та  реставрація  3140 460 - - - - - - - - - -
  Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 470 - - - - - - - - - -
  Реконструкція та реставрація  інших об’єктів 3142 480 - - - - - - - - - -
  Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 490 - - - - - - - - - -
Створення державних запасів і резервів 3150 500 - - - - - - - - - -
Придбання землі  та нематеріальних активів 3160 510 - - - - - - - - - -
Капітальні трансферти 3200 520 - - - - - - - - - -
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 530 - - - - - - - - - -
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 540 - - - - - - - - - -
Капітальні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 550 - - - - - - - - - -
Капітальні трансферти населенню 3240 560 - - - - - - - - - -
Внутрішнє кредитування 4100 570 - - - - - - - - - -
Надання внутрішніх кредитів 4110 580 - - - - - - - - - -
  Надання кредитів органам державного управління інших  рівнів 4111 590 - - - - - - - - - -
  Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112 600 - - - - - - - - - -
  Надання інших внутрішніх кредитів 4113 610 - - - - - - - - - -
Зовнішнє кредитування 4200 620 - - - - - - - - - -
Надання зовнішніх кредитів 4210 630 - - - - - - - - - -
Інші видатки 5000 640 X 1 727 952,00   X X X X X X X
1 Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів.                        
                         
Директор       І.В. Іванюк        
  (підпис)     (ініціали, прізвище)          
Головний бухгалтер       Г.М. Іванюк        
  (підпис)     (ініціали, прізвище)          
"13"жовтня 2017 року                        

Детальніше...