ПРАВИЛА ЗАРАХУВАННЯ УЧНІВ ДО ЗАКЛАДУ ТА ЇХ ВІДРАХУВАННЯ ЗГІДНО ЗІ СТАТУТОМ

18.11.2020   Administrator   Категорія: Правила прийому до закладу освіти

ПРАВИЛА ЗАРАХУВАННЯ УЧНІВ ДО ЗАКЛАДУ  

 ТА ЇХ ВІДРАХУВАННЯ ЗГІДНО ЗІ СТАТУТОМ

1. Виконавчий комітет Тернопільської міської ради закріплює за закладом відповідну територію обслуговування і до початку навчального року бере на облік учнів, які мають його відвідувати.

2. Зарахування учнів до класів здійснюється без проведення конкурсу і, як правило, відповідно до території обслуговування.

 

3. Керівник закладу зобов`язаний вжити заходів до ознайомлення дітей та їх батьків або осіб, які їх замінюють, з порядком зарахування до закладу, його Статутом, правилами внутрішнього розпорядку та іншими документами, що регламентують організацію навчально-виховного процесу.

4. Зарахування учнів до закладу здійснюється, як правило, до початку навчального року за наказом його керівника.

Для зарахування учня до закладу батьки або особи, які їх замінюють, подають заяву, копію свідоцтва про народження дитини, медичну довідку встановленого зразка, особову справу (крім дітей, які вступають до першого класу), до 10-11 класу - документ про відповідний рівень освіти.

До першого класу зараховуються, як правило, діти з шести років згідно з електронною чергою  в системі blockchain через портал https://school.bloqly.com//#/ відповідно до «Порядку організації та проведення електронного зарахування дітей до першого класу закладів загальної середньої освіти Тернопільської міської ради»  (наказ управління освіти і науки Тернопільської міської ради №68 від 27.02.2020 р.).

5. Іноземні громадяни та особи без громадянства зараховуються до закладу відповідно до законодавства та міжнародних договорів.

6. Переведення учнів закладу до наступного класу здійснюється у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

У разі вибуття учня з населеного пункту батьки або особи, які їх замінюють, подають до закладу заяву із зазначенням причини вибуття.

У разі переходу учня до іншого навчального закладу для здобуття загальної середньої освіти у межах населеного пункту батьки або особи, які їх замінюють, подають до закладу заяву із зазначенням причини переходу та довідку, що підтверджує факт зарахування дитини до іншого навчального закладу.