Списки вчителів ТНВК ШПЛ №2 2018

04.01.2018   Administrator   Категорія: Кадровий склад закладу освіти

 

Список  педагогічних працівників

ТНВК «загальноосвітня школа i-iii ступенів-правовий ліцей № 2»

тернопільської міської ради тернопільської області

 

станом на 1 жовтня 2017 р.

До списку  включаються  директор школи, заступники директора школи, всі вчителі (сумісники і основні працівники),

педагоги-організатори, вихователі, організатори позакласної і позашкільної роботи, керівники гуртків

 

Назва школи, її тип: Тернопільський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа I-III ступенів-правовий ліцей № 2»

Адреса: м. Тернопіль, вул. Новий Світ, 11

У школі (закладі) класів (груп) – 28  учнів (дітей) 697

      №

        з/п

Прізвище, ім’я

по-батькові

Рік народження

Стать

Посада

Назва навч. закладу, який закінчив (коли не закінчив, то зазначити з якого курсу вибув)

Спеціаль-

ність та кваліфікація за дипломом

Основний працівник

чи сумісник

Загальний стаж

педагогічної роботи

З якого часу пра

цює

в даній шко

лі

Який предмет вик

ладає

Навантаження в годинах на тиждень

у класах

Назва навчального закладу де набуває кваліфікації

Атестація

Курсова підготовка

I-IV

V-IX

X-XI

Рік прохо

дження

Категорія

Звання

       1.

Іванюк Інна Володимирів

на

1966

жін

директор

Кам.-Под. педінст.

Історія,

вч. історії та правозн.

осн

29р.

19.08.

2009

історія

 

6

3

ТОКІППО

2017

вища

 

вчитель-методист

2016  

 

       2.

Гайдамаха Інна Павлівна

1975

жін

заступник директора з навч.-вих. роботи

Терн.

держ. пед. інститут.

Історія,

вч. історії та правозн.

осн

20р.

31.01.

1997

історія

 

3

5,5

ТОКІППО

2013

вища

 

вчитель-методист

2016

 

        3.

Гнатюк Лариса Іванівна

1957

жін

заступник директора

з навч. вих. роботи

Чернів. держ. унів.

Українська мова і література,

вч. укр. мови

осн

41р.

10.08.

1978

укр. мова

9

 

 

ТОКІППО

2014

вища

 

вчитель-методист

2017

 

        4.

Корнійчук Оксана Миколаївна

1975

жін

заступник директора з навч. вих. роботи

Терн. педінст.

Географія та природозн,

вч. географії та природозн. з правом викладання біології

осн

20р.

01.09.

1997

геогра

фія, приро

дозн.

 

9,5

1,5

ТОКІППО

2014

вища

 

вчитель-методист

2016

 

 

5.

 

Антонюк Віра Романівна

 

1959

 

жін

 

вчитель

 

Терн. педінст.

Педагогіка і методика початкового навчання вч. поч. класів

 

осн

29р.

5м.

01.09.

1992

почат

кові класи

16

 

 

ТОКІППО

2014

вища

 

ст. вчитель

 

2013

 

 

 

 

6.

 

Астраханце

ва Марія Павлівна

 

1981

 

жін

 

вчитель

 

Терн. педінст.

 

Музична педагогіка та виховання, викладач музики і вч. художньої культури

 

осн

 

15р.

 

10.09.

2003

 

музич

не мистецтво

 

 

12

 

 

ТОКІППО

 

2016

 

вища

 

 

2014

7.

Білашевич Руслана Володимирівна

1977

жін

вчитель

Терн. педінст.

Педагогіка і методика середньої освіти, німецька мова,

вч. німецької мови та літ. і англ. мови

осн

17р. 5м.

27.02.

2002

англій

ська мова

 

9

3

ТОКІППО

2013

I кат.

 

2017

8.

Білоус Галина Богданівна

1979

жін

вчитель

ТЕІПО

Мова та література (англійська, німецька), викладач англ. мови та літератури, нім. мови

осн

15р.

11.01.

2012

англій

ська мова

 

6

3

ТОКІППО

2014

II кат.

 

2013

 

9.

Білоус Наталія Олексіївна

1979

жін

педагог-організ., вчитель

Терн. педінст.

Педагогіка і методика середньої освіти. Історія,

вч. історії

осн

16р.

31.08.

2001

історія

 

6

 

ТОКІППО

2015

вища

Педагог-організа

тор методист

2016

 

10.

Боднар Надія Олегівна

1994

жін.

вчитель

ТНПУ

Організатор поч. освіти, вч. поч. класів

осн

2 р.

01.09.

2017

почат

кові класи

16

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

 

Бокало Орислава Іванівна

 

1974

 

жін

 

практ. психолог

 

ТЕІПО

2004

 

Психоло

гія,

практичний психолог

 

осн

 

7 р.

 

15.10.

2014

 

психо

логія

 

0,5 ст.

 

 

 

ТОКІППО

 

2017

 

І кат.

 

 

2016

12.

Буда Олександра Василівна

1957

жін

вчитель

Львів. держ. унів.

Українська мова і література, філолог, викладач укр. мови і літератури

осн

37р.

18.08.

1983

укр. мова та літ., ділове мовлення

 

7

1

ТОКІППО

2013

вища

 

ст. вчитель

2017

 

13.

Василишин Зоряна Володимирівна

1979

жін

вчитель

Терн. педінст.

Педагогіка і методика середньої освіти. Англійська мова і література. вч. англ. мови і літератури та німецької мови

осн

16 р.

02.09.

2002

англій

ська мова

6

12

 

ТОКІППО

2014

вища

 

2013

 

14.

Ватрас Любов Степанівна

1981

жін

вчитель

Кременецький пед. інститут ім. Т.Г.Шевч.

2004

Англійська мова, вчитель англійської мови

осн.

4р.

23.02.

2016

англій

ська мова

13

 

 

 

 

спец.

 

 

 

 

 

15.

Вербовецька Уляна Мирославівна

1984

жін

соціальн. педагог

Терн. нац. педунів.

2006

Психологія, соціальна педагогіка, практичний психолог, психолог-консультант, соціальний педагог, менеджер соціально-педагогічної роботи

осн

13р. 11м.

05.10.

2006

соціальний педагог

0,5 ст.

 

 

 

 

спец.

 

2017

16.

Вінніченко Ольга Миколаївна

1975

жін

вчитель,

вихова-

тель ГПД

ТЕІПО

Німецька, англійська мови та література, вч. німецької, англ. мов та літератури

осн

20р.

10.09.

1997

німецька мова

0,5

ГПД

 

ТОКІППО

2017

вища

ст. вчитель

2017

 

17.

Владика Сюзанна Віталіївна

1992

жін

керівн. гуртка

Терн. нац. педунівер

2014

Географія,

вч. географії

осн

3р.

10.09.

2014

гурток

 

2+3Г

 

 

 

спец.

 

 

18.

Глущенко Людмила Миколаївна

1984

жін

вчитель

Терн. нац. педунівер

Початкове навчання, вч. поч. класів та  інформат. в поч. кл.

осн

5р.

03.09.

2012

почат-

кові класи

18

 

 

ТОКІППО

2016

ІІ кат.

 

2015

19.

Грех Тетяна Михайлівна

1988

жін

вчитель

Терн. нац. Педунівер

2011

Англійська мова,

вч. англ. мови, перекладач

осн

7р.

01.09.

2010

декретна відпустка

 

 

 

ТОКІППО

2015

ІІ кат.

 

 

20.

Грохольська Уляна Іванівна

1962

жін

вчитель

Терн. педінст.

Викладання в початкових класах загальноосв. школи,

вч. поч. класів

осн

36р.

31.08.

1982

почат-

кові класи

21

 

 

ТОКІППО

2016

вища

 

вчитель-методист

2016

 

21.

Гудз Ірина Василівна

1995

жін

Вихова

тель ГПД

 

Чортківський пед. коледж

Початкове навчання,

вчитель початкових класів

осн

3р.

01.09.

2016

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

спец.

 

 

 

 

 

22.

Гусак Алла Василвіна

1983

жін

практ. психолог

Переясл.-Хмельн. педінст.

Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія. Психологія. вч. біології, валеології та основ екології, практичний психолог у закладах освіти, організатор освіти

осн

13р.

01.09.

2003

психо

логія

0,5 ст.

 

1

ТОКІППО

2013

I кат.

 

2014

23.

Деркач Тетяна Дмитрівна

1991

жін

вчитель

ТНПУ

2013

Біологія, хімія,

вчитель хімії, біології, основ здоров`я, екології

осн

1 р. 10 міс.

19.11.

2015

декретна відпустка

 

 

 

 

 

спец.

 

 

24.

Ділай Наталія Борисівна

1959

жін

вчитель

Терн. педінст.

Педагогіка і методика початкового навчання вч. поч. класів

осн

35р.

4м.

07.09.

1984

почат

кові класи

16

 

 

ТОКІППО

2013

вища

 

ст. вчитель

2013

 

25.

Довгалюк

Ольга

Миколаївна

1991

жін

вчитель

ТНПУ

2013

Математика,

вч. матем. та інформатики

осн

1р. 1 м.

01.09.

2017

інфор

матика, математика

 

2

2

 

 

 

 

 

26.

Дудас Марія Володимирівна

1962

жін

вчитель

Терн. педінст.

Хімія, біологія,

вч. хімії і біології

осн

31р.

12.11.

1990

біоло

гія, еколо

гія

 

14

3,5

ТОКІППО

2013

вища

 

ст. вчитель

2016

 

27.

Дудчак Ольга Михайлівна

1975

жін

вихователь ГПД

ТДПІ

1997 р.

Укр. мова і літ.

вч. укр. мови і літ.

осн

16 р.

04.10.

2017

ГПД

 

 

 

 

2005

І кат.

 

2003

28.

Жаровська Ніна Вікторівна

1974

жін

вчитель

Кіровогр. педінст.

Укр. мова і літ.,

вч. укр. мови і літ.

осн

22р.

02.10.

1995

укр. мова та літ., христ.

етика

14

8

 

ТОКІППО

2013

вища

 

вчитель-методист

2014

 

29.

Захарук Ольга Петрівна

1991

жін

керівн. гуртка

Терн. нац. педунівер

2014

Біологія і хімія,

вч. біології, хімії, екології

осн

3р.

01.09.

2014

біоло

гія

 

4,5+2Ф

 

 

 

спец.

 

 

30.

Згурська Світлана Богданівна

1978

жін

вчитель

Терн. державний педагог. універ.

Біологія, хімія, екологія,

вч. біології та хімії

осн

12р.

01.09.

2016

біоло

гія,

хімія

 

16

2

ЛОІП

ПО

2014

вища

 

2014

31.

Іздебська Наталія Степанівна

1977

жін

вчитель

Терн. держ. педунівер

Педагогіка і методика середньої освіти. Фізика. Вч. фізики та осн. інформ.

осн

18р.

01.09.

1999

фізика, інформ.

 

12

2

ТОКІППО

2016

вища

 

2015

32.

Каплун Віталія Володимирівна

1969

жін

вчитель

Черн. унів., Терн. педінст.

Українська мова і література, філолог, викл. рос. мови і літ., вч. укр. мови та літ.

осн

25р.

26.08.

1992

зарубіжна літера

тура

 

14

 

ТОКІППО

2014

вища

 

ст. вчитель

2013

 

33.

Каплун Володимир Васильович

1963

чол

вчитель

Терн. педінст.

Загальнотехнічні дисципліни. Механізація с/г. Вч. загальнотехнічних і с/г дисциплін та трудового навчання

осн

28р.

15.08.

1991

трудо

ве навч. технології

 

15+

1+

ТОКІППО

2015

вища

Ст. вчитель

2016

 

34.

Козак Іван Васильович

1993

чол.

кер. гуртка

ТНПУ

історія, вч. історії та правознавства

осн

1 м.

01.09.

2017

ПВП

 

1

 

 

спец.

 

 

 

 

35.

Козачок Тетяна Василівна

1982

жін

вчитель

Терн. нац. педунівер

2010

Історія, вч. історії та правозн.

осн

6р. 10м.

22.11.

2010

 історія і правознавсто

 

7,5+

 

 

2017

ІІ кат.

 

2016

 

36.

 

Козіброда Марія Ярославівна

 

1987

 

жін

 

вчитель

 

Терн. нац. педунівер

 

Початкове навчання,

вч. поч. класів та

інформат. в поч. кл.

 

осн

 

7р.

 

01.09.

2010

 

декретна відпустка

 

 

 

 

 

ТОКІППО

 

2016

 

І кат.

 

 

2015

37.

Козіброда Сергій Володимирович

1991

чол

вчитель

Терн. нац. Педунівер

2013

Інж.-пед. в галузі комп. технологій, вч. інформатики

осн

4р.

02.09.

2013

інформ

10

6

2

 

 

спец.

 

 

38.

Крамар Олена Тарасівна

1977

жін

вихова

тель ГПД

Терн. педінст.

Початкове навчання, вч. поч. класів

осн

5р. 10м

03.09.

2012

почат

кові класи

17

 

 

ТОКІППО

2016

ІІ кат.

 

2014

39.

Лахманюк Лілія Володимирівна

1989

жін

вихова тель

ГПД

Терн. нац. педунівер

Історія,

вч. історії

осн

5р.

03.09.

2012

вихователь ГПД

30

 

 

ТОКІППО

2016

ІІ кат.

 

2016

40.

Ленько Оксана Валерівна

1992

жін

керівник гуртка

Терн. нац. педунівер

2013

Укр. мова та літ.

викладач укр. мови та літ.,

вч. заруб. літ.

осн

3р.

01.09.

2016

керів

ник гуртка

 

 

 

 

спец.

 

 

41.

Лєскова Людмила Григорівна

1964

жін

вчитель

Терн. педінст.

Педагогіка і методика початкового навчання вч. поч. класів

осн

30р.

11м

01.09.

1995

почат

кові класи

19

 

 

ТОКІППО

2017

вища

ст. вчитель

2015

 

42.

Лобас Надія Петрівна

1973

жін

вчитель

Терн. педінст.

Українська мова і література, вч. укр. мови та літератури

осн

22р.

9м.

03.02.

1995

укр. мова та літ.

 

11

4

ТОКІППО

2015

вища

ст. вчитель

2015

 

43.

Лупириба Ольга Романівна

1990

жін

вчитель

Терн. нац. педунівер

2012

Математика

вч. математ., інформатики

осн

3р.

01.09.

2014

інформ

матем.

8

4+1Ф

 

 

2017

ІІ кат.

 

2017

 

44.

 

Лучанко Мирослав Володимирович

 

1951

 

чол

 

вчитель

 

Терн. педінст.

 

Фізичне виховання,

вч. фізичного вихов.

 

осн

 

37р.

2м.

 

05.12.

2001

 

фізич

на культура

 

 

18

 

2

 

ТОКІППО

 

2013

 

вища

 

 

ст. вчитель

 

2017

45.

Лучин Ірина Михайлівна

1988

жін

вчитель

Терн. нац. педунівер

2010

Педагогіка і методика середньої освіти, укр. мова та літ.,

вч. англійської мови, укр. мови, заруб.літ.

осн

6 р.

12.09.

2016

англій

ська мова

6

6

 

 

 

спец.

 

 

46.

Магера Роман Петрович

1966

чол

вчитель

Терн. педінст.

Фізика,

вч. фізики, астрономії

осн

22р.

10.01.

2012

фізика, астрономія

 

6+1Ф

2,5+

ТОКІППО

2013

вища

 

ст. вчитель

2017

 

47.

Максимишина Галина Павлівна

1955

жін

вчитель

Кам.-Под. педінст.

Історія,

вч. історії і суспільствозн.

осн

38р.

4м.

16.08.

1993

історія, етика

 

9

 

ТОКІППО

2015

вища

 

ст. вчитель

2014

 

48.

Максимюк Марія Ільківна

1956

жін

вчитель

Львівс. держ. унів.

Географія, економічна географія,

викладач географії

осн

39р.

18.08.

1982

географія, економіка

 

6,5

ТОКІППО

2013

вища

 

ст. вчитель

2017

 

49.

Марусин Галина Іванівна

1974

жін

вчитель

Терн. педінст.

Українська мова і література, вч. укр. мови і літератури

осн

21р.

16.09.

1996

укр. мова та літ.

 

12,5

4+

1,5Ф

ТОКІППО

2016

вища

 

вчитель-методист

2016

 

50.

Мацієвська Оксана Василівна

1993

жін

вчитель

Терн. держ. педунівер

2015

Українська мова і література. вч. укр. мови і літератури та заруб. літератури

осн

2р.

01.09.

2015

укр. літ.

 

11

 

 

2017

ІІ кат.

 

 

51.

Машталєр Зоряна

Ігорівна

1970

жін

вихова

тель ГПД

Чернівецький держ. унів. Ім. Федько

вича

Англійська мова та література,

вч. англ. мови та літ.

осн

7 м.

01.02.

2017

англій

ська мова

2

6

 

 

 

спец.

 

 

52.

Момот Наталія Петрівна

1975

жін

вчитель

Терн. педінст.

Математика та основи інформ.,

вч. математ. та основ інформатики

осн

20р.

01.09.

1997

математика

 

18

 

ТОКІППО

2017

вища

 

ст. вчитель

2017

 

53.

Муляр Тамара Василівна

1970

жін

вчитель

Терн. педінст.

Українська мова і література, вч. укр. мови і літератури

осн

25р.

21.09.

1995

укр. мова та літ.

 

16+

 

ТОКІППО

2015

вища

 

вчитель-методист

2014

 

 

54.

 

М’ясковська Ірина Володимирівна

 

1976

 

жін

 

вчитель

 

ТЕІПО

 

Чеська мова та зарубіжна література, вч. чеської мови та заруб. літератури

 

осн

 

19р.

 

01.09.

1998

 

зарубіжна літера

тура

 

 

10+2Ф

 

4

 

ТОКІППО

 

2016

 

вища

 

ст. вчитель

 

2014

 

 

55.

 

Обач Ірина Михайлівна

 

1975

 

жін

 

вчитель

 

Терн. педінст.

 

Музична педагогіка та виховання, вч. муз. мист., художньої культури

 

осн

 

19р.

 

22.03.

2010

 

музич

не мистецтво

 

12

 

1

 

 

ТОКІППО

 

2017

 

вища

 

ст. вчитель

 

2015

 

56.

Ожга Тетяна Василівна

1993

жін

вчитель

Терн. педінст.

2015

Англійська мова,

вч. англ. мови, французької мови і заруб. літ.

осн

2р.

6 міс.

01.09.

2015

англій

ська мова

4

9

 

 

 

спец.

 

 

 

 

 

57.

Олещук Марія Олегівна

1996

жін

вчитель

Чортків. гуманіт. педагогічнй коледж

2016

Початкове навчання,

вч. початкових класів, іноземна мова в початкових класах

осн

1 р.

 1 м.

01.09.

2016

декретна відпустка

 

 

 

 

 

спец.

 

 

58.

Онукевич Мар`яна Русланівна

1993

жін

бібліоте

кар

Терн. нац. педунівер

2016

Початкове навчання, вч. початкових класів

осн

1 р.

 1 м

01.09.

2016

бібліо

текар

0,5

ст.

 

 

 

 

спец.

 

 

59.

Остапенко Тетяна Теодозіївна

1968

жін

вчитель

Терн. педінст.

Педагогіка і методика початкового навчання вч. поч. класів

осн

28р.

15.08.

1989

почат

кові класи

18

 

 

ТОКІППО

2017

вища

 

ст. вчитель

2016

 

60.

Панчук Наталія Мирославівна

1974

жін

вчитель

Терн. педінст.

Математика

вч. математ., інформатики і обчислювал. техніки

осн

21р.

01.09.

1997

матем.,

інформ

 

22

 

ТОКІППО

2015

вища

ст. вчитель

2017

61.

Петришин Ольга Михайлівна

1986

жін

вчитель

Терн. держ. Педунівер

2008

Українська мова та література,

вч. укр. мови, літ., англ. мови, заруб. літ.

осн

9р.

17.03.

2010

англій

ська мова

9

 

 

ТОКІППО

2013

II кат.

 

2017

62.

Попович Наталія Григорівна

1970

жін

вчитель

Терн. педінст.

Математика і фізика,

вч. математ., фізики

осн

23р.

11м.

08.09.

1993

математика

 

18

 

ТОКІППО

2017

вища

 

вчитель-методист

2014

 

63.

Прокопчук Світлана Анатоліївна

1984

жін

вчитель, керівн. гуртка

Терн. нац. педунівер

Історія,

вч. історії та правозн.

осн

7р.

01.09.

2010

ВПВ гурток

 

1Ф+

ТОКІППО

2014

II, 9-й тарифний розряд

 

2014

64.

Репетинська Ганна Андріївна

1983

жін

вчитель

Терн. педунівер

2006

Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова та література. Організа

тор початкової освіти,

вч. початкової школи, укр. мови та літ., заруб. літ.

осн

6р.

01.09.

2011

почат

кові класи

16

 

 

 

 

спец.

 

 

65.

Решетар Наталія Богданівна

1976

жін

вчитель

Дрогоб. держ. педінст.

1998

Англійська мова,

вч. англ. мови, польськ. мови, франц. мови

осн

6р.

16.12.

2013

англій

ська мова

2

3

3

ТОКІППО

2017

ІІ кат.

 

2015

 

 

66.

Рій Віра Олександрівна

 

1985

жін

вчитель

Терн. нац. педунівер

Українська мова і література,

вч. укр. мови та літ., заруб. літератури

осн

6р. 11м.

22.11.

2010

укр. мова і літера

тура

 

11

 

ТОКІППО

2016

ІІ кат.

 

2015

67.

Романюк Володимир Богданович

1972

чол

вчитель

Терн. педінст.

Фізичне виховання,

вч. фізичного вихов.

осн

13р.

10м.

11.02.

2008

фізич

на культура

 

21

4

ТОКІППО

2013

вища

 

ст. вчитель

2013

 

68.

Ромасишин Галина Петрівна

1965

жін

вчитель

Терн. педінст.

Географія і біологія,

вч. географії, біології

осн

27р.

9м.

05.12.

1990

географія, ОПД, біоло

гія, ОСЗ

 

9+2Ф

2

ТОКІППО

2013

вища

 

вчитель-методист

2013

 

69.

Самойліч Оксана Володимирівна

1985

жін

вчитель

Терн. нац. Педунівер

2007

Англійська мова,

вч. англ. мови, німецької мови, зарубіжної літ.

осн

2 р. 1м.

01.09.

2015

англій

ська мова

 

9

 

 

 

спец.

 

 

70.

Сапужак Любомира Степанівна

1956

жін

вчитель

Дрог.педінст. Терн. педінст.

Російська мова і література, вч. рос. мови, укр. мови та літ.

осн

43р.

26.08.

1986

укр. мова та літера

тура

 

5

2+1Ф

ТОКІППО

2013

вища

 

вчитель-методист

2017

 

71.

Сеньків Ганна Степанівна

1987

жін

вчитель

Терн. нац. педунівер

Історія, вч. історії та правозн.

осн

7р.

01.09.

2010

декретна відпустка

 

 

 

 

 

ТОКІППО

2016

ІІ кат.

 

2015

72.

Слободян Тетяна Юліянівна

1992

жін

вчитель

Терн. нац. педунівер

2014

Англійська мова,

вч. англ. мови, нім. мови, заруб. літ.

осн

3р 1м.

01.09.

2014

декретна відп.

 

 

 

 

 

спец.

 

 

 

 

73.

 

 

Сміх Галина Олегівна

 

 

1974

 

 

жін

 

 

вчитель

 

 

Терн. педінст.

 

 

Трудове навчання,

вч. трудового навч. і швейної справи

 

 

осн

 

 

20р.

11м.

 

 

02.09.

1996

 

 

трудо

ве навч., ОЗ

 

 

 

14+

 

 

 

ТОКІППО

 

 

2016

 

 

вища

 

 

ст. вчитель

 

 

2014

 

74.

Смільська Ірина Ігорівна

1990

жін

вчитель

ТНПУ

Історія, викладач історії

осн

3р.

 

01.09.

2017

історія та право.

5

0,5+0,5Ф

 

ТОКІППО

2014

ІІ кат.

 

2014

75.

Стецик Галина Петрівна

1971

жін

вчитель

Терн. педінст.

Математика і фізика,

вч. математ., фізики

осн

24р.

18.08.

1993

математика

 

14

4

ТОКІППО

2017

вища

 

ст. вчитель

2016

 

76.

Терлецька Інга Олександрівна

1963

жін

вчитель

Терн. педінст.

Педагогіка і методика початкового навчання музика, вч. поч. класів та музики

осн

30р.

15.08.

1990

почат

кові класи

19

 

 

ТОКІППО

2014

вища

 

ст. вчитель

2014

 

77.

Тодоренко Лариса Казимирівна

1959

жін

вчитель,

Терн. педінст.

Педагогіка і методика початкового навчання вч. поч. класів

осн

35р.

11м.

11.01.

1983

почат

кові класи

20

 

 

ТОКІППО

2014

вища

 

ст. вчитель

2017

 

78.

Троян Марія Степанівна

1977

жін

вчитель

Терн. нац. педунівер

Початкове навчання,

вч. поч. класів

осн

21р.

02.09.

1996

почат

кові класи

19

 

 

ТОКІППО

2016

вища

 

2015

 

79.

Угрин Галина Зіновіївна

1960

жін

вчитель

Терн. педінст.

Педагогіка і методика початкового навчання вч. поч. класів

осн

35р.

3м.

16.09.

1987

почат

кові класи

20

 

 

ТОКІППО

2015

вища

 

вчитель-методист

2015

 

80.

Федорів Анжела Василівна

1973

жін.

соц. педагог

Харківська державна академія культури

соц. педагог

осн

24 р.

01.09.

2017

соц.

педагог

0,

25

 

 

 

 

спец.

 

 

 

81.

 

Чвертка Валентина Стахівна

 

1961

 

жін

 

вчитель

 

Терн. педінст.

 

Педагогіка і методика початкового навчання вч. поч. класів

 

осн

 

29р.

2м.

 

15.08.

1990

 

почат

кові класи

 

18

 

 

 

ТОКІППО

 

2013

 

вища

 

 

2017

 

82.

Чернявська Тетяна Тимофіївна

1967

жін

вчитель

Терн. педінст.

Педагогіка і методика початкового навчання образотв. мистецтво,

вч. початкових класів, образ.мист.

осн

28р.

24.08.

1990

образот.мистецтво

11

8

 

ТОКІППО

2016

вища

 

вчитель-методист

2013

 

83.

Чіпак Юлія Василівна

1988

жін

вчитель

Терн. нац. педунівер

Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова та літератураВикладач укр. мови та літ.,

вч. німецької мови і зарубіжної літератури

осн

7р.

01.09.

2010

зарубіжна літера

тура,

худ. культура

 

10

1

ТОКІППО

2016

ІІ кат.

 

2015

84.

Чопик Тетяна Ігорівна

1975

жін

вчитель

Терн. педінст.

Трудове навчання, вч. трудового навчання

осн

19р

10м

22.10.

1997

Труд. навч. технології

 

13+

2

ТОКІППО

2015

вища

ст. вчитель

2014

 

85.

Чорній Світлана Степанівна

1986

жін

вихователь

ГПД

ТЕІПО

2007

Анг. мова, вч. анг. мови та літ.

осн

7 р.

29.09.

2017

ГПД

1 ст.

 

 

 

 

спеціа

ліст

 

 

 

 

 

86.

 

Чорнопись

ка Ірина Василівна

 

1986

 

жін

 

вчитель

 

Терн. педінст.

 

Математикавч. математики

 

осн

 

2р.

10 м.

 

21.01.

2015

 

математика

 

4

4

 

 

2017

 

ІІ

 

 

 

2016

 

87.

Шевчук Ярослава Василівна

1991

жін

вчитель

Терн. нац. педунівер

2013

Хімія, викладач хімії, вч. біології, екології, безпеки життєдіяльн.

осн

4р.

02.09.

2013

 

декрет

на відпустка

 

 

 

 

 

спец.

 

 

88.

Щербина Володимир Георгійович

1959

чол

вчитель

Львів. інст. ф-ри

Фізичне виховання, викл. фіз. вихов., тренер з футболу

осн

17р. 4м.

01.09.

2010

фізична культура

21

 

 

ТОКІППО

2015

вища

ст. вчитель

2016

 

89.

Яблонська Людмила Федорівна

1972

жін

бібліоте- кар

Терн. педінст.

Трудове навчання, вч. трудового навчання і загальнотехнічних дисциплін

осн

27р.

28.08.

1990

бібліотекар

1 ст.

 

 

ТОКІППО

2015

Провід

ний бібліоте

кар 12 тариф

ний розряд

 

2016

90.

Ящишин Галина Зіновіївна

1980

жін

керівник гуртка

ТНПУ

історія, вч. історії та правознавства

осн

10 р.

01.09.

2009

історія та право.

 

7+2Ф

6+

0,5Ф+2Г

ТОКІППО

2016

вища

ст. вчитель

2015

  

 

 

 

 

 

 

      02 жовтня 2017 р.                                                                                                 Директор ТНВК ШПЛ №2                     І. В. Іванюк