Технічні обгрунтування електрика 2022

26.01.2022   Administrator   Категорія: Фінансова звітність

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру
бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 No 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))


1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія: Тернопільський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенівправовий ліцей  №2 Тернопільської міської ради Тернопільської області, Код згідно з ЄДРПОУ: 14034209,  місцезнаходження: 46003, Україна, Тернопільська область, Тернопіль, вул.Новий світ 11; категорія: юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади. 

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): ДК 021:2015 код CPV 09310000-5 Електрична енергія

3. Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-12-28-007257-b

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі повинні відповідати технічним умовам та стандартам, передбаченим законодавством України, діючим на період постачання товару.

Технічні та якісні характеристики предмету закупівлі регулюються та встановлюються Законом України «Про ринок електричної енергії» від 13.04.2017 № 2019-VIII, Правилами роздрібного 'ринку електричної енергії (Постанова НКРЕКП від 14.03.2018 року № 312) (далі-ПРРЕЕ), Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу (Постанова НКРЕКП від 27.12.2017 року № 1469), Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії (Постанова НКРЕКП від 27.12.2017 року № 1470), Порядком забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсації споживачам за їх недотримання, затвердженим постановою НКРЕКП від 12.06.2018 № 375 та іншими нормативно-правовими актами чинного законодавства у сфері електроенергетики, які регулюють взаємовідносини сторін в процесі постачання електричної енергії

5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення:  Розмір бюджетного призначення, визначений відповідно до кошторису на 2022 рік за рахунок коштів бюджету Тернопільської міської територіальної громади на 2022 рік. 

6. Очікувана вартість предмета закупівлі: 276 000,00 (Двісті сімдесят шість тисяч грн. 00 коп.) з ПДВ.

7. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Очікувану вартість предмета закупівлі обумовлено аналізом споживання електричної енергії за календарний рік бюджетний період ) 2022 рік. Замовником здійснено розрахунок очікуваної вартості товарів/послуг методом порівняння ринкових цін відповідно до примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, яка затверджена наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 №275.

При цьому, розрахунок очікуваної вартості проводився згідно з аналізом цін електропостачальників на електричну енергію на дату формування очікуваної вартості предмета закупівлі. До ціни електричної енергії включена вартість електричної енергії, за купованої електропостачальником на оптовому ринку електричної енергії (внутрішньодобовому ринку або ринку електричної енергії на добу наперед), послуги з передачі електричної енергії, націнка електропостачальника та всі визначені законодавством податки та збори.

 

 

 

та методом порівняння ринкових цін відповідно до Методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, яка затверджена наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 №275.

 

 

 

 

 

Уповноважена особа                                                    О.В.Іващенко