Результати навчальних досягнень учнів за 2022-2023н.р.

10.07.2023   Administrator   Категорія: ДПА

Результати навчальних досягнень учнів за 2022-2023н.р.

Упродовж навчального року вдосконалювалася система оцінювання навчальних досягнень учнів, як засобу гуманізації освіти. З урахуванням особливостей викладання навчальних предметів було визначено доцільність формувального оцінювання у 1-4-х класах. Оцінювання навчальних досягнень учнів 1-4 х класів здійснювалось вербально, учнів 5-11-их  класах –за 12-бальною шкалою оцінювання навчальних досягнень учнів.. При вивченні факультативних курсів – не оцінювались.

У 2022/2023 навчальному році традиційно освітній процес було спрямовано на інтелектуальний, соціальний і фізичний розвиток кожної дитини, як особистості, здатної самостійно мислити і творчо діяти, використовувати знання в нестандартних ситуаціях.

Систематично здійснювався моніторинг навчальних досягнень учнів школи з метою запровадження профільного навчання та додаткових годин на вивчення окремих предметів.

За підсумками 2022/2023 навчального року  із 825 учнів 1-11-х класів:

 • 338 учнів 1-4-х класів оцінені вербально методом формувального оцінювання;
 • 487  учнів 5-11-х класів атестовані з усіх предметів за 12-бальною шкалою оцінювання навчальних предметів;
 • 789 учнів переведено до наступних класів;
 • 61  учень 5-8,10-х класів нагороджені Похвальними листами;
 • 41 учень 11-х класів випущено зі школи.

 

 

Рік

Кількість  учнів

Початковий

рівень

%

Середній

рівень

%

Достатній

рівень

%

Високий

рівень

%

2015/2016

614

4

0,6

363

59

194

32

53

9

2016/2017

661

18

4

189

39

195

40

86

18

2017/2018

693

4

0,8

212

42

203

40

91

18

2018/2019

768

5

1

218

43

215

42

78

16

2019/2020

791

3

0,5

206

35

274

46

110

19

2020/2021

851

0

0

245

45

183

34

111

21

2021/2022

864

2

0,2

328

38

345

40

188

21,8

2022/2023

825

4

1

223

46

179

36

81

17

 

 

Таким чином, якість навчальних досягнень учнів знизилася в порівнянні з минулим навчальним роком. Але серед значних недоліків у роботі вчителів-предметників слід зазначити, що 46% учнів школи  мають середній рівень навчальних досягнень за 12-бальною шкалою. Слід розробити кожному вчителеві систему заходів, направлених на підвищення ефективності роботи педагогів в напрямку підвищення якості освіти.

 З метою якісної організації проведення національного мультипредметного тестування  учнів 11-х класів  у школі були проведені наступні заходи:

 • оформлений стенд “НМТ – 2023”
 • з педагогічними працівниками школи, з учнями та їх батьками було проведено у січні-травні 2023 року онлайн- збори, наради, засідання щодо вивчення нормативних документів Міністерства освіти  і науки України, Департаменту науки і освіти, управління освіти і науки ТМР  про порядок закінчення 2022/2023 навчального року та проведення НМТ,  зустріч і обговорення питань із методистом Трофимчуком А.В.

         На підставі вищевикладеного можна зробити висновки про рівень організації та проведення НМТ:

 • в закладі було проведено належну роботу з підготовки до державної підсумкової атестації учнів 11-го класу;
 • вчителі-предметники забезпечили виконання державних програм з навчальних предметів (частково матеріал викладався дистанційно);
 • протягом ІІ семестру велося систематичне повторення навчального матеріалу з навчальних предметів;
 • діяльність педагогічного колективу була спрямована на успішне завершення навчального року  та проведення НМТ, оцінювання екстернатників і заповнення річних протоколів, враховуючи особливості освітнього процесу в умовах воєнного стану, згідно методичних рекомендацій МОН ( травень 2023року).

         Виходячи з вищезазначеного, у 2022/2023 навчальному році слід продовжити роботу з підвищення якості підготовки учнів до ДПА, запроваджуючи різнорівневі тестові технології.

 

 

 

 

 

 

 

 

Результативність здачі НМТ  у 2023 році

Назва предмета

Усього здавало

Середній бал

(11-А1/11-А2)

Найвищий показник

Українська мова і література

38

147/155

Вислоцька АМ – 195

Гураль В - 190

Англійська мова

12

152/159

Вислоцька АМ – 181

Історія України

20

145/148

Домчак Д - 181

Математика

37

127/148

Вислоцька АМ – 187

Біологія

4

156/131

Гураль В - 200

Фізика

1

152/-

Афендулов О- 152

6 предметів

38

146,5/148,2

1 уч. не склав математ. (11-А1)

1 уч. перенес. на додаткову сесію

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Головною метою Концепції розвитку ТНВК ШПЛ №2- є творча особистість, чому і підпорядкована індивідуальна робота   з обдарованими дітьми. На підставі річного плану роботи закладу освіти, у серпні 2022 року було сплановано систему заходів щодо роботи з обдарованими дітьми та талановитою молоддю школи, поновлено банк  даних про обдарованих та здібних учнів школи, відповідно до нормативної бази на 2022-2023н.р. в умовах воєнного стану в Україні.

У річний план роботи внесено розділ: “Робота з обдарованими та здібними учням» й  визначено мету: “Розвиток самостійності учнів у науково–дослідницькій діяльності шляхом індивідуальної роботи з обдарованими дітьми, активізація процесів самовираження, самореалізації та саморегуляції” та завдання: створення науково обґрунтованих умов для безперервного інтелектуального розвитку учня; формування в учнів різних вікових груп навичок до самостійної дослідницької роботи.

У І етапі Всеукраїнських олімпіад взяли участь  217 учнів.

Найбільш чисельними були олімпіади з правознавства, математики,  фізики, хімії. Здебільшого під час проведення І етапу предметних олімпіад використовувалися завдання-тести закритого типу з короткою відповіддю,творчі завдання, які сприяли розвитку логічного мислення учнів, предметно-практичних компетентностей, заохочення оригінальних підходів до розв’язання нестандартних ситуацій, максимальне використання особистісного і творчого потенціалу. Акцент на завдання розвивального характеру зробили учителі історії, правознавства, хімії, фізики.

У ІІ етапі учнівських предметних олімпіад взяли участь 27  учнів школи. Найактивнішими учасниками ІІ етапу були: Гураль Вікторія Василівна(11-А1 кл.), Домчак Дмитро Андріянович (11-А1 кл.), Вибираний Станіслав Павлович (10-А2 кл.), Кінаш Антон Кармінович(8-А1кл.).

 Призерами олімпіад з базових дисциплін у ІІ етапі стали:

 • Гураль Вікторія Василівна – учениця 11-А1 класу – І місце з біології (вчитель Дудас М.В.);
 • Рудий Вадим Володимирович – учень 11-А1 класу – ІІІ місце з інформаційних технологій (вчитель Маційовська О.М.);
 • Горощук Софія Андріївна – учениця 9-А3 класу – ІІІ місце з правознавства (вчитель Мар’яш Г. З.);
 • Гураль Вікторія Василівна – учениця 11-А1 класу – ІІІ місце з екології (вчитель Дудас М.В.);
 • Домчак Дмитро Андріянович – учениця 11-А1 класу – ІІІ місце з історії (вчитель Гайдамаха І.П.);
 • Іванців Вікторія Богданівна – учениця 7-А2 класу – ІІІ місце з математики (вчитель Момот Н.П.).

Стабільну результативність демонструють на олімпіадах вихованці вчителів Дудас М.В., Мар’яш  Г. З., Маційовської О.М., Момот Н.П.

За крок до перемоги, зайнявши IV – Х місця , продемонстрували свої здібності:

 • Паненко Богдан Вікторович – учень 10-А2 класу – IV місце з історії (вчитель Гайдамаха І.П.);
 • Вибираний Станіслав Павлович – учень 10 – А2 класу – ІVмісце з англійської мови (вчитель Бондарук С.О.);
 • Гураль Вікторія Василівна – учениця 11-А1 класу - IV місце з географії (вчитель Корнійчук О. М.);
 • Вислоцька Анна-Марія – учениця 11-А2 класу - IV місце з правознавства (вчитель Іванюк І.В.);
 • Кінаш Антон Кармінович- учень 8-А1 класу – ІХ місце з інформатики (вчитель Чорнописька І.В.);
 • Гураль Вікторія Василівна – учениця 11-А1 класу - IХ місце з хімії (вчитель Згурська С.Б.);
 • Вибираний Станіслав Павлович – учень 10 – А2 класу – Х місце з інформаційних технологій (вчитель Момот Н.П.).

 

Інформація, отримана шляхом вивчення документації, спостереження та опитування учасників освітнього процесу свідчить про необхідність особливої уваги до формування системи оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти та й вдосконалення з боку керівництва та педагогічних працівників ЗО. Більшість із опитаних здобувачів освіти та  батьків вважають оцінювання результатів навчання у ЗО справедливим і об’єктивним, 5% учнів вказали, що їх оцінюють переважно несправедливо.

Розробка та оприлюднення педагогічними працівниками вимог до оцінювання навчальних досягнень з навчальних предметів, знаннєвого, діяльнісного, ціннісного компонентів очікуваних результатів навчання здобувачів освіти, критерії оцінювання виконання обов’язкових видів роботи  візуалізується в приміщеннях навчальних кабінетів, питання щодо системи оцінювання ЗО, впровадження елементів самооцінювання і взаємооцінювання здобувачів освіти, використання учнівського портфоліо, як способу оцінювання  навчальних досягнень  тощо розглядалося на засіданні педагогічної  ради 29.08.2022 року (прот.№»1). Керівництвом  та педагогічними  працівниками вжито додаткових заходів щодо постійного інформування учнівської та батьківської спільнот про актуальні критерії, правила і процедури оцінювання з навчальних дисциплін з урахуванням специфіки предметів , чітко формулюють  зміст завдань, пояснюють  специфіку їх виконання, активізують  причинно-наслідкові зв’язки,  оцінюють  діяльність учнів з обгрунтуванням виставлених оцінок тощо.

 

 

 

Кращий учень школи  2022-2023н.рр.

 

 

Дирекція Тернопільського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-правовий ліцей №2» Тернопільської міської ради  Тернопільської області подала до розгляду кандидатуру

 учениці 8-А1 класу Матвіїв Анастасії Олегівни  на призначення іменної  стипендії у номінації «Кращий учень закладу освіти», затверджену рішенням педагогічної ради  від 01.06.2023 року, протокол №12.

 

Учні 9-х класів, які одержали  Свідоцтва з відзнакою:

1.Горощук Софія  Сергіївна

2.Матвіїв Сніжана Володимирівна

3.Москалик Руслана Русланівна

4.Розводовський  Артем  Олегович

5.Слівінська  Анастасія  Андріївна

6.Самогальський  Роман  Ігорович

7.Хамчин Вероніка  Петрівна

 

Учні 11-их класів, які одержали  Золоту  медаль «За високі досягнення у навчанні» із врученням Свідоцтва особливого зразка

 

1. Байдюк Ліана Ігорівна

2.Вислоцька  Анна  Марія  Андріївна

3.Гладуш  Святослав  Анатолійович

4.Гураль Вікторія  Василівна

5.Діонісіадіс Юліана  Ростиславівна

6.Лихолат Кароліна Романівна

7.Поцілуйко Анастасія  Павлівна

8.Теребуха  Катерина  Юріївна

9.Тоцька  Анастасія  Дмитрівна

 

. Нагородити похвальними листами "За високі досягнення у навчанні" таких учнів:

5-А1 клас

 1. Воробця Володимира Васильовича
 2. Гавриляка Дмитра Руслановича
 3. Лесик Тамілу Василівну
 4. Рудакевича Романа Юрійовича
 5. Тимочка Олександра Романовича

5-А2

 1. Березовську Тетяну Олександрівну
 2. Мурзу Дмитра Сергійовича
 3. Жуковську Уляну Олегівну

5-А3

 1. Слотвінську Вероніку Володимирівну
 2. Заяць Вікторію Віталіївну

5-А4

 1.  Чемерис Софію Мар’янівну
 2. Петрук Поліну Дмитрівну
 3. Гаспаряна Марка Артуровича
 4. Вандяк Євгенію Василівну
 5. Білика Умара Ігоровича

                     6-А1

 1.  Шепітько Адріану Андріївну
 2. Шепету Максима Сергійовича
 3. Ткачук Вікторію Романівну 
 4. Кец Лілію Іванівну
 5. Гордієнко Уляну Іванівну
 6. Барабаш Софію Іванівну

   6-А2

 1. Лунь Софію Романівну
 2. Околовича Володимира Володимировича

          6-А3

 1. Мельничука Назара Ярославовича
 2. Лихолата Дмитра Романовича
 3. Убрамик Вероніку Ігорівну
 4. Пензей Ірину Сергіївну
 5. Дідушин Ангеліну Михайлівну
 6. Антонову Соломію Олегівну

 

                     7А1 клас

 1. Олійник Анастасію Олегівну
 2. Матвіїв Анастасію Олегівну
 3. Галюк Ангеліну Ігорівну
 4. Байдюк Маргариту Ігорівну

 

 

             7А2 клас

 1. Мельничука Дмитра Ігоровича
 2. Берекету Павла Миколайовича
 3. Іванців Вікторію Богданівну

 

              7А3 клас

 1. Антонову  Злату Ярославівну
 2. Сміх Марту Миколаївну

 

 

8А1 клас

 1. Ніколаєнка Максима Віталійовича
 2. Сабадаха Романа Володимировича
 3. Наливайко Христину Дмитрівну
 4. Кітуру Вікторію Віталіївну
 5. Дундій Камілу Олегівну
 6. Гнідого Захара Володимировича
 7. Боднар Кароліну Олегівну

 

8А2 клас

 1. Шулим Поліну Ярославівну

 

8А3  клас

 1. Мостового Максима Михайловича
 2. Ольховецьку Анастасію Володимирівну
 3. Дробніцьку Олену Степанівну

 

 

10А 1 клас

 1. Фостика Олександра Володимировича

51. Фафруника Дмитра Володимировича

52. Спурзу Христину Михайлівну

53. Редьку Арсена Андрійовича

54. Лехман Вікторію Андріївну

 

10А2 клас

55. Нитку Дарину Андріївну

56. Горуца Богдана Степановича

57. Юрчик Аліну Олександрівну

58. Матвіїв Ірину Олегівну

59. Івахів Ольгу Володимирівну

60. Вибираного Станіслава Павловича

61. Бойко Аліну Анатоліївну

 

Нагороджені  похвальними грамотами “За особливі досягнення у вивченні окремих предметів” випускники  11-х класів ТНВК ШПЛ №2:

 1. Гладуш Святослав за особливі досягнення у вивченні історії України;
 2. Обізюк Назар за особливі досягнення у вивченні трудового навчання, фізичної культури;
 3. Лихолат Кароліна за особливі досягнення у вивченні математики та фізики;
 4. Казмірчук Богдана  за особливі досягнення у вивченні англійської мови;
 5. Поцілуйко Анастасія за особливі досягнення у вивченні англійської мови;
 6. Булат Ангеліна за особливі досягнення у вивченні англійської мови;
 7. Солоненко Олександр за особливі досягнення у вивченні математики;
 8. Вислоцька  Анна Марія за особливі досягнення у вивченні математики;
 9. Байдюк Ліана за особливі досягнення у вивченні правознавства;
 10. Рудий Вадим за особливі досягнення у вивченні інформаційних технологій;
 11. Домчак Дмитро за особливі досягнення у вивченні історії України та всесвітньої історії;
 12. Гураль Вікторія за особливі досягнення у вивченні біології, хімії, екології;
 13. Тоцька Анастасія за особливі досягнення у вивченні історії України;
 14. Теребуха Катерина за особливі досягнення у вивченні англійської мови;
 15. Діонісіадіс Юліана за особливі досягнення у вивченні української мови.