План роботи на 20-21 навчальний рік

03.11.2020   Administrator   Категорія: План роботи школи

 

 

ВСТУП

 1. Аналіз виконання плану роботи закладу в минулому навчальному році.

          У 2019-2020 н. р. педагогічний колектив ТНВК ШПЛ № 2 Тернопільської міської ради Тернопільської області працював над науково-методичною проблемою «Впровадження інтерактивних методів навчання в системі навчально-виховного процесу як ефективний шлях до підвищення якості освіти» та реалізацією завдань щодо підвищення ефективності навчально-виховної роботи, впровадження в практику досягнень педагогічної науки, психології, передового досвіду вчителів.

 
 

Педагогічний колектив, вирішуючи поставлені проблеми, дотримувався законів України «Про освіту», «Про мову», «Про загальну середню освіту», працював над виконанням Державної наукової програми «Освіта», Концепції профільного навчання, Концепції національно-патріотичного виховання, Концепції Нової української школи, методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах у 2019-2020 н.р., наказу МОН «Про структуру 2019-2020 н.р.» та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів.

         Велике значення для вирішення проблеми школи мала проведена згідно з планом методична робота,  основною метою якої є об’єднання зусиль колективу школи з підвищення рівня навчально-виховної роботи, використання на практиці досягнень  педагогічної науки та прогресивного педагогічного досвіду. На початку навчального року була створена методична рада школи у складі: Іванюк І.В., Гайдамаха  І.П.,  Гнатюк Л.І., Корнійчук О.М., Білоус Н.О., Муляр Т.В., Попович Н.Г., Угрин Г.З., Гусак А.В., Яблонської Л.Ф., яка працює над реалізацією означеної проблеми. Були проведені засідання науково-методичної ради закладу за темами: «Аналіз методичної роботи за минулий рік. Завдання методичної служби школи на новий навчальний рік. Затвердження планів роботи» (вересень 2020р.); «Удосконалення навчально-виховного процесу на основі сучасних технологій» (листопад 2019); «Аналіз результатів методичної роботи за І семестр» (січень 2020р.), «Про підготовку до ЗНО та ДПА у 9-11-х класах. Підсумки предметних олімпіад» (березень 2020р.), «Аналіз роботи за 2019-2020 н.р. та перспективне планування роботи на 2010-2021 н.р. Звіт вчителів-предметників про роботу з самоосвіти» (червень 2020р.).

Слід відзначити, що всі засідання науково-методичної ради пройшли на високому рівні, цікавими, змістовними були доповіді, вироблено методичні рекомендації. Плідно працювало об”єднань агентів ЗМІН у cкладі Іванюк І.В., Марусин Г.І., Стецик Г.П., Каплун В.В., Ящишин Г.З., які популяризували ефективні методи роботи.

Керівники методичних лабораторій плідно працювали протягом року. Проводилися засідання методичних лабораторій, предметні тижні: тиждень до Дня юриста - 07.10.19 р. - 11.10.19 р.;  природничих дисциплін - 15.10.19 р. - 21.10.19 р.; іноземних мов - 04. 11.19 р. - 08.11.19 р.; математики, інформатики - 11.11.19 р. - 15.11.19 р.; фізики - 09.12.19 р. - 13.12.19 р.;  тиждень права - 09.12.19 р. - 13.12.19 р. Відбулася  методична декада «Впровадження інтерактивних методів навчання на уроках як ефективний шлях до підвищення якості освіти» - 04.11 -15.11.19 р., під час якої вчителями закладу проводилися відкриті уроки та виховні заходи. Відвідані відкриті уроки свідчать про те, що вчителі на достатньому рівні володіють методикою викладання предметів, виявляють належну професійну компетентність, вдало впроваджують новітні технології, здійснюють конструювання уроків особистісно-орієнтованого спрямування, заохочують школярів до самостійних суджень.

Особливо слід відзначити роботу психологів Бокало О.І. та Гусак А.В., якими був проведений психолого-педагогічний консиліум для вчителів, які викладають у 5-х класах (09.10.19р.), розроблено рекомендації вчителям-предметникам для роботи з п’ятикласниками (09.10.19р.); психолого-педагогічний семінар «Вміння працювати в команді» (09.12.19 р.) (Гусак А. В.).Н а протязі І семестру соціальним педагогом Вербовецькою У.М. та психологом Гусак А В.  були проведені тренінгові заняття. У жовтні місяці: «Подорожуй світом безпечно» на тему протидія торгівлі людьми (11 кл.)., «Зупинимо боулінг разом»(9А2 кл.).  та у грудні: «Жодного шансу СНІДу» (11 кл.), «Аукціон можливостей»(9А3 кл.). Психологом школи Бокало О.І. у жовтні було проведено корекційно-розвиткові заняття з учнями 1-х класів «Шлях до знань», у листопаді було проведено тренінгові заняття «Формування навичок спілкування у новій ситуації». У грудні було проведено профілактичну роботу з учнями 1-х класів «Жити в злагоді з собою». Особливо слід відзначити роботу психологів Бокало О.І. та Гусак А.В., якими був проведений психолого-педагогічний консиліум для вчителів, які викладають у 5-х класах (09.10.19р.), розроблено рекомендації вчителям-предметникам для роботи з п’ятикласниками (09.10.19р.); психолого-педагогічний семінар «Вміння працювати в команді» (09.12.19 р.) (Гусак А. В.).Н а протязі І семестру соціальним педагогом Вербовецькою У.М. та психологом Гусак А В.  були проведені тренінгові заняття. У жовтні місяці: «Подорожуй світом безпечно» на тему протидія торгівлі людьми (11 кл.)., «Зупинимо боулінг разом»(9А2 кл.).  та у грудні: «Жодного шансу СНІДу» (11 кл.), «Аукціон можливостей»(9А3 кл.). Психологом школи Бокало О.І. у жовтні було проведено корекційно-розвиткові заняття з учнями 1-х класів «Шлях до знань», у листопаді було проведено тренінгові заняття «Формування навичок спілкування у новій ситуації». У грудні було проведено профілактичну роботу з учнями 1-х класів «Жити в злагоді з собою».Психологом школи Бокало О.І. було проведено психолого-педагогічний семінар «Створення ситуації успіху на уроках»  (20.02.2020р.).

 

Відбулися засідання педагогічної ради на теми:

 «Про підсумки роботи школи у 2019 – 2020н. р. та завдання на 2020 – 2021 н. р.» (30.08.20 р.), «Інтерактивна школа сучасного вчителя НУШ. Формування компетенції і компетентностей у початковій школі» (17.10.19 р.), «Стан викладання інформатики. Відповідність рівня досягнення учнів вимогам програми». «Визначення претендентів на нагородження Золотою медаллю., Про вибір третього предмета для учнів 9-х класів для проведення ДПА в основній школі. Про порядок підвищення кваліфікації педагогічних працівників та затвердження графіка. Про атестацію педагогічних працівників. » (15.01. 2020р.)

 «Про вибір електронних версій оригінал-макетів підручників для 3-го класу» (05.03.2020р.)

«Про вибір електронних версій оригінал-макетів для підручників для 7-го класу» (02.04.2020р.)

«Альтернативні шляхи розвитку закладу. Педагогічний маркетинг. Звільнення від ДПА Лукашука Д. О.» (16.04.2020р.)

Про нагородження учнів Похвальними листами. Про перевід учнів 5-8 – х та 10-х класів до наступних. Про випуск зі школи учнів 9-х кл. Стипендії. Схвалення стратегії розвитку школи. (29.05.2020р.)

Про випуск зі школи учнів 11-х кл. (30.07.2020р.)

  Протягом першого півріччя 2019/2020 навчального року вчителі молодших класів працювали творчо, наполегливо, ефективно та результативно.

Вчителі початкової ланки працювали над проблемою:  «Розвиток творчої активності та підвищення професіоналізму педагогічних кадрів шляхом використання системи особистісно-орієнтованого навчання з метою всебічного розвитку учнів та формування їх базових компетенцій»

Проводилось велика робота з реалізації даного проблемного питання. Це проведення засідань МЛ вчителів початкових класів, відкритих уроків та виховних заходів з використанням інноваційних технологій, творчих звітів учителів, що атестуються, виготовлення наочних посібників, дидактичного, роздаткового матеріалу, зміцнення навчально-матеріальної бази початкових класів, співпраця початкової ланки та ДНЗ, участь педагогів початкових класів у виставці педагогічних ідей.

У першому півріччя 2019/2020 навчального року методична робота була спрямована на підвищення професійної майстерності і розвиток творчої ініціативи вчителів, впровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти; застосування в інноваційному навчанні інтерактивних технологій; створення умов для формування ключових компетентностей учнів, педагогів; інтеграцію у навчально-виховному процесі дітей з особливими потребами. Головним напрямком у роботі методоб’єднання класоводи обрали модернізацію навчально-виховного процесу шляхом шляхом використання системи особистісно-орієнтованого навчання

Вивчення, узагальнення та впровадження передового педагогічного досвіду проводилося шляхом опрацювання і реалізації основних положень нормативних і директивних документів про освіту; шляхом опрацювання новинок методичної літератури, проведення «круглих столів», семінарів з метою обміну досвідом; проведення творчих звітів учителів, що атестуються.

Було сплановано і проведено 2 засідання МЛ вчителів початкових класів.

На засіданнях МЛ розглядалися найрізноманітніші проблеми навчання і виховання. У період між засіданнями члени МЛ проводили методичні тижні, індивідуальні та групові консультації для молодих вчителів, тижні педагогічної майстерності, тренінги.

Кожним членом МЛ протягом першого півріччя були проведені відкриті уроки та виховні заходи.

Вчителями перших класів було проведено семінар « Як побудувати ефективний план уроку»; вихователями ГПД - загальноміський семінар "Формування професійної компетентності вихователя ГПД через гуманну педагогіку".

Вчителі Ділай Н. Б., Тодоренко Л. К., Антонюк В. Р., Федорів А. В., Лєскова Л. Г., Чвертка В. С., Глущенко Л. М.  пройшли курси ТКМЦНОІМ «Інтерактивна школа вчителів НУШ».

Ділай Н. Б., Тодоренко Л. К., Антонюк В. Р., Дутчак О. М. отримали сертифікати про проходження   «Онлайн-курсу для вчителів початкової школи» від студії онлайн-освіти EDERA.

Угрин Г. З., Дутчак О. М.  чергово атестуються.

Федорів А. В. закінчила магістратуру ТНПУ ім. В. Гнатюка, захистила диплом за фахом «Менеджер освіти, вчитель початкових класів»

Вчителі наполегливо займаються самоосвітою, приймають участь у вебінарах з питань НУШ, отримують сертифікати й подяки.

Вчителі ознайомлювалися з досягненнями психолого-педагогічної науки, проводили огляд новинок педагогічної та методичної літератури.

Аналіз роботи педагогів, членів МЛ дає підставу зробити висновок, що завдання, які випливають із науково-методичної проблеми об’єднання, в основному виконано.

Методична лабораторія в поточному навчальному році продовжить працюватиме над вирішенням таких проблем:

    вивчення та впровадження у практику досягнень психолого-педагогічної науки, прогресивного педагогічного досвіду вчителів області та України з питань покращення навчально-виховного процесу початкових  класів;

    оволодіння навичками самоаналізу, інноваційними технологіями, найдосконалішими формами та прийомами навчання учнів;

    створення умов для професійного зростання, самоосвіти й творчої діяльності вчителів;

    виготовлення дидактичного, роздаткового матеріалу, зміцнення навчально-матеріальної бази класних кімнат;

    з метою популяризації кращого досвіду проводити відкриті уроки;

    пропагувати свій досвід на сторінках періодичних педагогічних видань;

    розвивати співпрацю з батьками з метою створення умов для забезпечення розвитку сім’ї та належного виконання нею виховної функції.

Раціональне поєднання колективної мудрості та індивідуальної творчості дає змогу віднаходити  нові шляхи до вершин педагогічної майстерності за умов здорового психологічного мікроклімату у колективі, що ґрунтується на взаємоповазі, вмінні радіти за успіхи іншого і вітати те, що вирізняє кожного з-поміж решти, – самобутню творчу індивідуальність.

МЛ  вчителів  початкових  класів  дбає  про  те,  щоб  школа  була:

– школою  радості  для  учня;

– школою  творчості  для  вчителя;

На протязі ІІ семестру 2019-2020 н. / р. методична лабораторія вчителів початкових класів продовжувала працювати над науково-методичною проблемою: «Розвиток творчої активності та підвищення професіоналізму педагогічних кадрів шляхом використання системи особистісно-орієнтованого навчання з метою всебічного розвитку учнів та формування їх базових компетенцій» й реалізовувала такі завдання:

       вивчення та впровадження у практику досягнень психолого-педагогічної науки, прогресивного педагогічного досвіду вчителів області та України з питань покращення навчально-виховного процесу початкових  класів;

       оволодіння навичками самоаналізу, інноваційними технологіями, найдосконалішими формами та прийомами навчання учнів;

       створення умов для професійного зростання, самоосвіти й творчої діяльності вчителів;

       виготовлення дидактичного, роздаткового матеріалу, зміцнення навчально-матеріальної бази класних кімнат;

       з метою популяризації кращого досвіду проводити відкриті уроки;

       пропагувати свій досвід на сторінках періодичних педагогічних видань;

       розвивати співпрацю з батьками з метою створення умов для забезпечення розвитку сім’ї та належного виконання нею виховної функції.

 

     Роботу МЛ вчителів початкових класів було сплановано на діагностичних засадах і підпорядковано вирішенню проблемної теми.

     У плані чітко визначено мету роботи й тематику засідань. На кожне засідання виносилися актуальні теоретичні й практичні питання з проблемної теми школи й індивідуальних проблемних тем учителів, вивчалися нормативні документи, проводився огляд новинок психолого-педагогічної та методичної літератури, аналізувалися результати навчальних досягнень учнів, визначалися завдання і шляхи підвищення результативності навчально-виховного процесу.

     Основним завданням методичної роботи вчителів 1–4-х класів є постійне творче та фахове зростання. Про це свідчить індивідуальна методична діяльність педагогів, їхні творчі доробки, друк у фаховій періодиці, участь у заочних конкурсах педагогічної майстерності, конкурсі-ярмарку педагогічної творчості.

     Учителі початкових класів забезпечували й забезпечують якісний навчально-виховний процес на уроках.

     Оскільки цей навчальний рік був незвичним у зв’язку із пандемією

COVID-19,  освітній процес тривав в дистанційному режимі. З метою продовження навчання в період карантину вчителі МЛ використовували такі форми:

 

Телефонний зв’язок: так.

Електронна пошта: сайт школи, електронна пошта вчителів.

Cоціальні мережі: Face Bоok, Instagram.

Месенджери: Skype, Viber, Telegram.

Дистанційні платформи: Google Class, "Мій клас", GIOS, Padlet, Class dojo.

Середовища для контролю і оцінювання знань: Google forms, "На урок" (тестування).

Середовища для проведення відеоконференцій, вебінарів:  Zoom, Skype.

Хмарні сервіси: Google-диск.

Електронні бібліотеки, уроки: "На урок", http://urok.ippo.kubg.edu.ua/, Уроки на ТРК «Київ», YouTube

Масові відкриті онлайн курси (MOOC): Прометеус, EdEra, Ilearn, Всеосвіта,

 

     Для кожного класу за посиланням Завдання на карантин 2020 були створені папки, в яких розміщені завдання з предметів освітньої програми по тижнях.

Форми проведення візуальних уроків  з посиланнями зазначені вчителями у завданнях. Всі уроки проводилися згідно розкладу.

 

     Крім того, під час карантину вчителі  Антонюк В. Р., Ділай Н. Б., Крамар О. Т.,Оленюк В. І., Радачинську І. В., Репетинську Г. А. ,Терлецька І. О., Тодоренко Л. К., Остапенко Т. Т.,Угрин Г. З., Федора А. В. у форматі дистанційного  навчання пройшли курси підвищення кваліфікації в ТОКІППО.

Учителі ведуть постійну роботу з диференціації та індивідуалізації навчання на уроках. Вдало впроваджують у роботу інтерактивні методи, які спонукають учнів до розвитку пізнавальних та творчих здібностей. Використовують різні види діяльності, що відповідають рівню розвитку дітей і спрямовані на активне навчання, спонукають дітей мислити, експериментувати, досліджувати, стимулюють розвиток мовних навичок, спрямовують діяльність та фізичний розвиток, надають можливості для розвитку соціальних навичок. Залучали дітей до участі в конкурсі знавців рідної мови ім. Петра Яцика, Всеукраїнських конкурсах «Колосок», «Кенгуру», «Соняшник», шкільних олімпіадах.

Проаналізувавши рівень методичної роботи з реалізації науково-методичної проблеми  можна сказати, що впровадження інноваційних технологій у методичну роботу позитивно позначилось на формуванні професійної майстерності педагогів, створило сприятливі умови для розвитку творчого потенціалу педагогів, їх саморозвитку і самовдосконалення. Вчителі початкових класів продовжать роботу над подоланням розриву між теорією та практикою у викладанні навчальних предметів, на розкритті інтересів, нахилів та здібностей учнів з метою виявлення самостійної творчості кожної особистості.

Плідною була робота методичної лабораторії вчителів історії та правознавства. Ними було проведено такі заходи:

22.08 –    засідання  інтерактивної школи вчителів суспільствознавчих  дисциплін « Європейський погляд на принципи цілепокладання шкільних курсів суспільствознавчих  дисциплін з точки зору сучасних підходів ціннісного та компетентнісного навчання» -  Ящишин Г.З., Прокопик Г.В.

17.09  -   Всеукраїнський  форум « Совєтська окупація Західної України 1939 р: погляд через 80 років» -  Білан О.Я. 

19.09 -  в  рамках проекту «Я маю право» відбувся правоосвітній захід «Стоп булінг», який разом з  Ящишин Г.З. та  Білоус Н.О.  провели головний спеціаліст Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області Гула Т. В та завідувач сектору з питань банкрутства Прокіпчук Т. М.

17.09 -  зустріч  учнів із депутатом Верховної Ради України Марченко Л.І. та заступником міського голови Тернополя Бицюрою Л.  – Іванюк І.В., Гайдамаха І.П.

10.10 – засідання інтерактивної школи сучасного вчителя на тему:               « Краудфандинг як дієвий засіб для допомоги з реалізації шкільних проектів»  - Прокопик Г.В., Білан О.Я.

18.10 –  відкритий урок  «Адміністративна відповідальність» -  Іванюк І.В. 

13.11 -  в рамках проекту  по впровадженню медіаграмотності в дії відбулось  обговорення представників навчальних закладів  на основі відкритого  уроку , який провела Іванюк І.В.

21.11 -  трансфер-містечко « Алгоритм використання компетентнісних задач на сучасному уроці» - Прокопик Г. В.

У рамках Всеукраїнського тижня права були проведені:

9.12 -    відкритий захід  на тему «Моя сім’я» - Білан О.Я.

10.12 -   правознавчий квест "У світі прав та обов'язків" -  Ящишин Г.З.

13.12 -  участь команди "Консули" у  першому етапі Всеукраїнського інтелектуально-розважального конкурсу "Правничі ігри"– наставник         Ящишин Г.З.

13.12 -  історико-правовий тренінг " Патріотизм - загальна потреба як України, так і кожного українця" - Прокопик Г. В.   

17.12 – відкритий урок з історії стародавнього світу на тему « Правління Ярославовичів» - Козачок Т. В.

За ІІ семестр 2019-2020 навчального року вчителі МЛ історії та правознавства взяли участь та провели:

       20.01 – історичний вечір « День Соборної України  у 10-х класах – Гайдамаха І. П. 

       24.01 – відкритий урок з історії у 6 –А2 класі на тему: «Персько-грецькі війни» -  Прокопик Г.В.

       26.01 – участь в обласній олімпіаді з правознавства – 1 місце Гаврилюк Уляна ( 10 – А1 клас ), вчитель Ящишин Г.В.

       27.01 – бесіда на тему « Свобода слова та інформаційна безпека» у 11 класі – Іванюк І.В.

       29.01 – історичний альманах у 11 класі « Вони  гідні нашої Пам*яті» - до Дня Крут – Гайдамаха І. П.

       11.02 – доповідь на тему: « Організація самооцінювання якості освітньої діяльності. З досвіду роботи»  на  семінарі на тему: « Технологія організації та проведення моніторингу освітнього процесу та розбудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах освіти Тернопільської області» - Іванюк І.В.

       12.02 – відкритий урок з правознавства у 10 – А1класі на тему: «Юридична відповідальність» - Ящишин Г.З.

       13.02 – історичне лото  « Українсько національно- визвольні змагання 1917-1921рр» у 10- А1 – Гайдамаха І. П.

       19.02 –  лінійка, присвячена  відкриттю тижня історії – Іванюк І.В.

       19.02 – історичний турнір « Стародавня Історія» у 6 – А3 класі –     Козачок Т.В.

       20.02 – інтелектуально-розважальна гра « Княжа Україна» у 7 – А3класі – Козачок Т.В.

       20.02 – гра-квест « Стародавня Греція» у 6 – А1 класі – Білан О.Я.

       21.02 -  конференція « Причини та наслідки голодомору 1932-33рр.»  у 10-11 класах – Гайдамаха І. П.

       21.02 – вікторина « Загадки Стародавнього світу» у 6 – А2 класі – Прокопик Г.В.

       24.02 – екскурсія на тему « Сторінками історії УПА»  у Криївці ТНВК ШПЛ  №2 у 8 – А1 класі – Максимишина Г.П.

       10.03 – конференція у ТОКІППО  на тему: « Протидія буллінгу та відповідальність за нього» -  Ящишин Г.З., Козачок Т.В.

       18 .03 -14 .05 – участь команди ТНВК ШПЛ №2  « Консули » у   IV відкритому Західноукраїнському інтелектуальному турнірі « Natus vincere» на кубок ректора ТНЕУ – І місце у секції « Право», ІІІ місце у додатковому конкурсі у номінації « За креативність ідей», перемога у номінації « Висока ерудованність та експресивність обстоювання командної позиції» - керівник команди Ящишин Г.З.

       7.05 – Zoom конференція на тему: « Організація оцінювання в умовах дистанційного навчання» - Прокопик Г.В.

       11.05 14.05 – участь у тренінгу-інтенсиві « Інтерактивний освітній простір у сучасній школі: місія здійснена» - Ящишин Г.З.

       19.05 – підЛокація   Zoom, тема « Формувальне оцінювання – шлях до успішного навчання» - Прокопик Г.В.

       19.05 - підЛокація  Zoom,  тема « Сучасні підходи до оцінювання навчальних досягнень учнів» -  Білан О Я., Прокопик  Г.В.

       22.05 – навчально-методичний семінар « Розвиток громадянської компетентності учнів» - Ящишин Г.З.

       25-29.05 – підвищення кваліфікації на тему: « Освітні, педагогічні технології »  - Ящишин Г.З.

Методична лабораторія вчителів-словесників ТНВК ШПЛ №2 у 1 семестрі 2019-2020 н.р. продовжило працювати над проблемою «Інноваційні методи і прийоми активізації навчально-творчої діяльності учнів як механізм підвищення якості знань»

Було проведено 2 засідання:

1.    «Мовно-літературна освіта в інноваційному полі нової української школи» (30.08.2019 р.), на якому розглянули ключові освітні новації, оновлені програми з УМЛ для 10-11 класів, особливості викладання УМЛ у 2019-2020 н.р., положення про атестацію. Обговорили філологічні досягнення за минулий рік та накреслили плани на поточний.

2.    16.10.2019 року на засіданні методичної лабораторії учителі-філологи ТНВК ШПЛ 2 розглянули основні зміни до Нового українського правопису та обговорили проведення в школі 1 етапу Всеукраїнської олімпіади з української мови та літератури (Буда О.В., Сапужак Л.С., Муляр Т.В.), 1 етапу Міжнародного конкурсу з української мови ім. П. Яцика (Марусин Г.І., Мацієвська О.В.), Міжнародного мовно-літературного конкурсу ім.. Т.Г. Шевченка (Рій В.О., Чіпак Ю.В., Лобас Н.П.) (затвердження завдань, відповідальних учителів). Про відзначення Дня української писемності та мови.

У жовтні – листопаді учителями підготовлені учні та проведені вище згадані конкурси та олімпіада. Переможці шкільних етапів представили заклад на міських етапах.

Учителі –словесники постійно працюють над підвищенням свого фахового рівня. Так, протягом 1 семестру відвідали  ряд міських семінарів, практикумів,зустрічей:

1     22.08.2019 Мовно-літературна освіта в інноваційному полі НУШ

2     3 декада вересня Інтегроване виїзне заняття  ІШСВ.  «Дискурсна особистість сучасного вчителя-словесника»

 

3     27.09.2019

       Заняття в бюро інновацій «Інсайт» з теми «Способи формування читацької компетентності школярів :марафон інноваційних ідей»

4     17.10.2019 «Інноваційні підходи до вивчення лексикології, риторики. Норми сучасної УМЛ. Новий правопис»

 

5     5.11.2019   Методика використання засобів візуалізації  в позакласній роботі вчителя-словесника

 

6     7.11.2019   Моніторинг об’єктивності оцінювання як елемент внутрішньої системи якості освіти

 

7     28.11.2019

       Методичний інтенсив у бюро інновацій «Інсайт» з теми: «Використання сучасних технологій  вивчення літератури в школі»

8     12 .12.2019

       Інтегрована творча студія українських словесників і вчителів трудового навчання «Арт-технології  в роботі сучасного педагога»

9     18.12.2019 Інтерактивна школа сучасного вчителя-словесника «Реалізація громадянської  наскрізної лінії на уроках УМЛ»

10   20.12.2019 Літературно-мистецький арсенал учителів-словесників «Феномен Пантелеймона Куліша. До 200-річчя від дня народження»

 

 

 12.2019 року в стінах ТНВК ШПЛ 2 проведений семінар для вчителів міста «Реалізація громадянської  наскрізної лінії на уроках УМЛ» . Учителі поділились з колегами досвідом з таких питань:

 1.Громадянське виховання в сучасному закладі. (Іванюк І.В.)

2. Громадянська наскрізна лінія  в структурі уроку української словесності.(Гапон Л.О.)

3. Суспільно-політичний контент текстів тренувальних вправ на уроках української мови (Муляр Т.В.)

4. Уроки-суди та уроки- екскурсії в системі роботи філолога (Лобас Н.П., Чіпак Ю.В.)

5. Уроки-екскурсії в системі роботи сучасного вчителя (Гайдамаха І.П.)

Протягом 1 семестру проведені відкриті уроки вчителями, що атестуються:

1.    Муляр Т.В.

2.    Лобас Н.П.

Методична лабораторія вчителів-словесників ТНВК ШПЛ №2 у 2 семестрі 2019-2020 н.р. продовжила працювати над формуванням компетентної особистості, що володіє даром слова – усного і писемного, над створенням комфортних умов для навчання, за яких учень відчуває свою успішність, свою інтелектуальну досконалість, відчуває себе частинкою соціуму, його невід'ємною ланкою.

Було проведено 2 засідання методичної лабораторії учителів-словесників , на яких розглянуті такі питання:

1.    Результати підсумкових робіт з української мови у 5-11 класах за 1 семестр 2019-2020 н.р.

2.    Підсумки участі учнів в олімпіаді з української мови та літератури, 1 етапі Міжнародного конкурсу з української мови ім.. П. Яцика, Міжнародному мовно-літературному конкурсі ім.. Т.Г. Шевченка та ін. конкурсів. Обмін досвідом про роботу з обдарованими дітьми.

3.    Про відзначення Дня рідної мови, Тижня української мови та літератури. Обговорення та затвердження  заходів.  Організація підготовки учнів до участі ву конкурсі «Соняшник-2020»

4.    Звіти учителів, що атестуються.

5.    Підготовка до ДПА та ЗНО в 9,11 класах. Опрацювання нормативних документів. Методика організації та проведення системного повторення вивченого матеріалу.

6.    Інтернет-ресурси для дистанційного навчання в умовах карантину. Використання ефективних платформ. Обмін думками.

7.    Завершення навчального року в умовах карантину, опрацювання документів, методичних рекомендацій.

8.    Підбиття підсумків роботи методичної комісії у 2019-2020 н.р. Оцінка діяльності, досягнень, недоліків. Панорама ідей. Складання перспективного плану роботи на 2020-2021 н.р.

До Міжнародного дня рідної мови 21 лютого учні 6-9 класів долучилися до написання Єдиного диктанту «Рідна мова» , проведено масштабний флеш-моб (1-11 класи), конкурс поезії.

Під час відзначення Тижня української мови та літератури  проведено такі заходи: «Шевченко і Тернопільщина» (Лобас Н.П. 6А2); «Сучасний Шевченко» (Бібліотека для молоді, Муляр Т.В., М’ясковська І.В. 6А1, 6А3); «Поезія Шевченка- то музика народної душі» (Чіпак Ю.В. 10А2); «Сторінками життя безсмертного Кобзаря»  (Мацієвська О.В. 7А3);  квест «Наш шлях до Тараса» (Рій В.О., Буда О.В. 8А1,8А2); вікторина «Наш Шевченко» (Сапужак Л.С. 9А3).

Робота методичного об’єднання була спрямована на підвищення професійної майстерності й учителів, розвиток їхньої творчої ініціативи. Лобас Н.П. та Чіпак Ю.В. підвищили свою фахову майстерність на курсах підвищення кваліфікації, організованих управлінням освіти і науки м. Тернополя. Учителі Марусин Г.І., Муляр Т.В., Мацієвська О.В., Рій В.О. були слухачами курсів при ТОКІППО.

Учителі відвідали такі семінари та вебінари:

Мацієвська О. В., Лобас Н.П. участь у роботі Освітнього трансфер-містечка інноваційних можливостей «Аналітичні інструменти сучасної освітньої діяльності -2020». 

Семінари:

Комунікативний ідеал учителя-словесника (Рій В.О.

Педагогічне проєктування в діяльності вчителя-словесника (Муляр Т.В.)

Ігрові технології в практиці вчителя-словесника (Мацієвська О.В.)

Інтенсифікація творчої мовленнєвої діяльності на уроках УМЛ (Чіпак  Ю.В.)

Вебінари:

«Оцінювання учнів (поточне і формувальне, підсумкове; у синхронному й асинхронному режимах) в умовах дистанційного навчання» ( Рій В.О., Сапужак Л.С., Муляр Т.В.)

 «Формування читацької грамотності в умовах дистанційного навчання» (Буда О.В., Рій В.О.,  Чіпак Ю.В., Лобас Н.П.)

 «Використання можливостей «На Урок» для дистанційного навчання», «Інтерактивне читання як засіб мотивації школярів до навчання» (Рій В.О.)    

 

Протягом 2 семестру вчителі-словесники працювали творчо, наполегливо ,ефективно та  результативно. Вихованці учителів-словесників взяли активну участь у наступних конкурсах, де показали хороші результати та отримали нагороди і подяки:

•     Всеукраїнська українознавча гра “Соняшник”

•     Всеукраїнський конкурс від проєкту «На Урок» «Таємниці генія Шевченка»

•     V Всеукраїнська інтернет-олімпіада «На Урок» з української мови та літератури

•     Участь у конкурсі «Змагаймось за нове життя»

 

Проблемне  питання, над яким працювало МЛ вчителів англійської мови у I      семестрі 2019-2020 н.р. «Створення ситуації успіху на уроках англійської мови як     механізм  підвищення  мотивації  та  якості  знань учнів»

       Участь в очному тренінгу для вчителів англійської мови по НУШ( Василишин З.В Грех Т.М.). Участь в інструктивно-методичній нараді « Іноземні мови в умовах кроскультурної  інтеграції навчального процесу»   (Білоус Г.Б. Василишин З.В Грех Т.М.).   Проведено І етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з англійської мови (Василишин З.В., Самойліч О.В., Білашевич Р.В.,  Білоус Г.Б.).Участь в семінарі від Cambridge University «Teaching Exam Classes» (Василишин З.В ).Проведено уроки-ігри «People at work» « Find it!» та презентації проектів «My family tree» та постерів «English is cool!»  (Слободян Т.Ю., Грех Т.М.).Взято участь у ІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з англійської мови (Василишин З.В., Білоус Г.Б. Грех Т.М.).         Участь у Дискусійному клубі вчителів англійської мови «Забезпечення компетентнісного потенціалу предмета «Англійська мова » (Грех Т.М.).Проведено вікторин «Who is the winner?» «Who is happy?» (Самойліч О.В.,Ватрас Л.С,.Грех Т.М.).Участь в Трансфер-містечку інноваційних можливостей-3 (Комунікативна школа) «Контроверсійні теми на уроці іноземної мови в умовах компетентнісно орієнтованого навчання»  (Василишин З.В.).   Участь в  семінарі «Особливості педагогічної взаємодії з дітьми покоління Z». Спікер Кейті Х’юмеріен-волонтер Просвітницької благодійної організації «Епоха 2.2»  (Бондарук С.О. ).         Участь в інструктивно-методичній нараді «Організація та проведення олімпіади з англійської мови»(Білоус Г. Б Василишин З.В., Грех Т.М.).   Участь в Клубі спілкування вчителів англійської мови «Програми педагогічної майстерності та досягнень» (Ватрас Л.С.) .   Проведено квест серед учнів 5-9 класів «British and American English».( Грех Т.М.,).   Проведено брифінг «The more you study, the more you know!» (Ватрас Л.С. Білашевич Р.В).       Під час тижня «Англійської мови» проведено веселі музичні перерви. Прослуховування пісень з англомовним супроводом. перегляд фільмів та мультфільмів,виставка англомовної літератури. (Білоус Г. Б., Грех Т.М., Ватрас Л.С.).   Проведено розважально-пізнавальну ігри «Try to understand it once more!» «You can do it!» «Who can speak English better?» «Who is happy?» (Слободян Т.Ю., Білоус Г. Б., Василишин З.В.Грех Т.М.,         Взаємовідвідування уроків (Білоус Г. Б., Василишин З.В.Грех Т.М.,).Проведено відкриті уроки на теми «Let`s play», «My classmates and my family» ( (Білоус Г. Б),  «Likes and dislikes» ( Бондарук С.О.)

 

Проат Проблемне  питання, над яким працювала МЛ вчителів англійської мови у II      семестрі 2018-2019 н.р. «Створення ситуації успіху на уроках англійської мови як     механізм       підвищення мотивації та якості знань учнів». Вони взяли участь у таких заходах:

1.    МЛ вчителів англійської мови у II семестрі 2019-2020 н.р. працювала над реалізацією  проблеми «Створення ситуації успіху на уроках англійської мови як     механізм  підвищення мотивації та якості знань учнів»

2.    Участь в інтернет-олімпіаді на порталі «На урок»(Грех Т.М.)

3.    Відкритий інтерактивний урок-вікторину у 7А2 «Run,Cupid,Run!»День святого Валентина. Історії та традиції. (Грех Т.М.)

4.    Відкритий урок  у 1А1 «Частини тіла». Повторення та активізація вивченого лексичного матеріалу. (Грех Т.М.)

5.    Участь в онлайн-тренінгах «Інтеграція лексики та граматики в захоплюючому відео форматі з курсом GoGetter (Pearson), «Оцінювання навчальних досягнень учнів 3-го класу», «Готуємось до іспиту з допомогою відео» (Бондарук С.О.)

6.    Участь в семінарах «Ігрова діяльність на уроках англійської мови в умовах НУШ», «Єдиний дієвий шлях співпраці з новою генерацією старшокласників-це створення в класі автентичного освітнього середовище» (Слободян Т.Ю.)

7.    Участь в онлайн конференції «The National Geographic learning and Linguistic» з участю з участю Hugh Dellar and Alex Warren( Ватрас Л.С. Самойліч О.В)

8.    Участь в онлайн конференції від ТОВ «Дінтернал Ед’юкейшн» Розвиток навичок говоріння в контексті організації онлайн навчання. » ( Самойліч О.В., Василишин З.В., Ватрас Л.С.)

9.    Проходили  онлайн –курси  «Англійська для медіаграмотності».наданий викладачами курсу через платформу Prometheus.  (Василишин З.В.)

10.  Участь у вебінарі «Як використання  сучасних технологій сприяє ефективному опануванню англійської та полегшує життя вчителя іноземної мови »( Грех Т.М., Самойліч О.В., Білоус Г.Б.,)

11.  Участь у вебінарі  «What is the Lexical Approach and does it work?» Розширюємо педагогічний репертуар: ефективна технологія оволодіння мовою за допомогою ЛО. .  (Василишин З.В.)

12.  Участь у вебінарі «Різноманіття акцентів англійської мови-з чого почати роботу в класі?» .  (Василишин З.В.,Вінніченко О.М.Грех Т.М.,Ватрас Л.С.,Слободян Т.Ю.)

13.  Участь у вебінарах «The Roadmap to Speaking Success» Вільне володіння розмовною мовою: продукт чи процес? ,«Using the GSE Teacher Toolkit to support lessons» , «Motivating teens to take responsibility for their own learning», «Engaging activities for online lessons with teens», «Play it again, Sam! The value of task repetition», « Engaging language learners from home» , «Speaking to the screen overcoming challenges in developing conversation skills in virtual contexts», «Online – Offline with Gateway 2nd edition»(Василишин З.В.)

14.  Участь у вебінарі «45-minute talk: Developing autonomy in young learners» with Stephany Dimond –Bayir. (Василишин З.В.,  Білоус Г.Б.)

15.  Участь у вебінарі «45-minute talk: How to teach children online and overcome the physical distance» with Herbert Puchta,і « Fun Boosts –Practical, interactive skills development for children at home» with Devid Valente. (Василишин З.В.,  Білашевич Р.В.)

16.  Проходження  онлайн –тренінгу  «Bees or butterflies Teaching in times of COVID-19»,від ТОВ «Дінтернал Ед’юкейшн »Міжнародна сертифікація викладачів від компанії Майкрософт- не мрія, а реальність!, «Developing speaking skills for discussion- based exam tasks»(Мистецтво ведення дискусії -англійською для іспитів та реального життя), «Evaluation and Assessment when teaching online repeated» , «Engaging and motivating students through visible progress», «Teaching Young Learners online Q&A repeated», «Moving your school online» (Василишин З.В.)

17.  Участь у вебінарі «Practice Makes Perfect-developing spoken confidence and fluency» (Білашевич Р.В., Білоус Г.Б., Бондарук С.О., Василишин З.В., Грех Т.М., Самойліч О.В.)

18.  Участь у вебінарі «Top quality teaching. Create a truly authentic learning environment and win your class over » ( Самойліч О.В.,Ватрас Л.С., Грех.Т.М.)

19.  Участь у вебінарі «Engaging teens.It`s not all about technology» ( Самойліч О.В., Василишин З.В.,Ватрас Л.С.)

20.  Участь у вебінарі «LOA and Teaching Flipped Classes with Cambridge Exams»( Самойліч О.В., Василишин З.В., )

21.  Участь у вебінарі «Реалізація компетентісного підходу у викладанні англійської мови» (Білоус Г.Б.,Бондарук С.О., Василишин З. В.,Ватрас Л.С.,Самойліч О.В.)

22.  Участь у вебінарі «Реалізація компетентісного підходу у викладанні англійської мови» (Білоус Г.Б.,Бондарук С.О., Василишин З. В.,Ватрас Л.С.,Самойліч О.В.)

23.  Участь у вебінарі «Формула успіху підготовки до іспитів на уроці англійської» ( Самойліч О.В., Білоус Г.Б.)

24.  Участь у вебінарі «Interactive tools in distance teaching.» (Самойліч О.В., Василишин З.В.,Ватрас Л.С.)

25.  Участь у вебінарі «Life skills Improving Speaking» (., Самойліч О.В., Василишин З.В., Ватрас Л.С.)

26.  Участь в онлайн-тренінгу «Сучасне моделювання уроку граматики в старших класах»( (., Самойліч О.В., Білоус Г. Б.)

27.  Участь в олайн-тренінгу «Інтерактивні онлайн компоненти до підручників Pearson-вивчення англійської за будь-яких умов» (Самойліч О.В., Білоус Г. Б., Василишин З. В.)

28.  Участь у вебінарі «Get Digital with GoGetter! Online and offline learning-how to get the best of both».(Василишин З.В., Білоус Г. Б.,Самойліч.О.В.)

29.  Участь у вебінарах «Digital by Default-Pearson resources with online components», «Blended learning: interactive technology and digital resources in teaching English», «Effective teaching with MyEnglishLab-let`s learn how to MEL! (Слободян Т.Ю.)

30.  Під час дистанційного навчання працювали з дітьми  на платформах «Google Classroom», «На урок», «LearningApps», «Liveworksheeps», «Всеосвіта», « Zoom»  (Білоус Г.Б.,Білашевич Р.В.,Бондарук С.О., Василишин З.В., Вінніченко О.М., Ватрас Л.С.,Самойліч О.В., Ґрех Т.М., Слободян Т.Ю.)

31.  Проходили онлайн курси підвищення кваліфікації вчителів англійської мови у ТОКІППО.(Білоус Г.Б., Бондарук С.О., Василишин З. В., Ватрас Л.С.,Самойліч О.В., Білашевич Р.В  Ґрех Т.М. Слободян Т.Ю. Вінніченко О.М.)

Протягом І семестру  навчального року вчителі працювали творчо, наполегливо, ефективно.

Вчителі працювали над проблемою: «Формування профільного орієнтованого цілісного освітнього простору загальноосвітнього навчального закладу».

Проводилось велика робота з реалізації даного проблемного питання. Це проведення засідань методоб’єднання,  виготовлення дидактичного, роздаткового матеріалу, зміцнення навчально-матеріальної бази класів математики, інформатики та фізики.

Методична робота була спрямована на підвищення професійної майстерності і розвиток творчої ініціативи вчителів, впровадження нового Державного стандарту загальної освіти; застосування в інноваційному навчанні інтерактивних технологій; створення умов для формування ключових компетентностей учнів, педагогів.

Учителі відвідали такі семінари і конференції для підвищення своєї професійної майстерності:

Попович Н.Г. – курси підвищення кваліфікації

Момот Н.П.

- трансфер містечко 2019;

- Участь у міському семінарі тренінгу  з математики «Мистецтво задавати питання і розвиток мислення на уроках математики»

Панчук Н.М.

- участь у трансфер містечко 2019

Лупириба О.Р.

-      відвідала майстер-клас в ТЗОШ 4, інформатика в інтегрованому курсі "Я досліджую світ".

Козіброда С.В.

-      17.01.2018 успішно закінчив курс

-      Критичне мислення для освітян

-      (30 годин),

-      26.07.2018 успішно закінчив курс

-      Основи Web UI розробки

-      Kryvyi Rih, Ukraine, December 21, 2018 приняв участь у конференції Proceedings of the 6th Workshop on Cloud Technologies in Education з статею на тему "Methodology of designing computer ontology of subject discipline by future teachers-engineers"

-      4-5 квітня 2019 Тернопіль, ТНПУ ім. В. Гнатюка приняв участь у міжнародній науко-практичній конференції "Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід" з доповіддю на тему "Ціннісні характеристики впровадження методики проектування комп’ютерних онтологій навчальних дисциплін у контексті підготовки майбутніх інженерів-педагогів."

-      Kherson, Ukraine, June 12-15, 2019. приняв участь у конференції "ICT in Education, Research and Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer" із статею на тему: "Ontological Model of Representation of University Resources"

-     

 

 Здобутки на олімпіадах:

Вибираний Влад 9А1 3 місце по програмуванні та 3 місце по ІТ технологіях.(вчитель Панчук Н.М.) та 3 місце з фізики (вчитель Магера Р.П.)

Відкриті уроки:

Чорнописька І.В. 28.11.2019. У 5-а1 класі «Відрізок та його довжина»

 Лупириба О.Р. 12.11.19. провела відкритий урок з інформатики в 6-А3 класі на тему "Програмне забезпечення для створення й відтворення комп'ютерних презентацій. Засоби керування демонстрацією презентації".

 

Було проведено тиждень математики (за окремим планом) . Всі вчителі активно долучились.

Методичне об’єднання вчителів математики, інформатики та фізики в ІІ семестрі 2019 – 2020 н.р. працювали над проблемою: «Формування профільного орієнтованого цілісного освітнього простору загальноосвітнього навчального закладу».

Проводилось велика робота з реалізації даного проблемного питання. Це проведення засідань методлабораторії,  виготовлення дидактичного, роздаткового матеріалу, зміцнення навчально-матеріальної бази класів математики, інформатики та фізики. Також вчителі МЛ займалися самоосвітою по питаннях впровадження дистанційного навчання в зв’язку з карантином, вчителі опанували  платформи дистанційного навчання: Zoom, Gios, На урок, Всеосвіта.

У 2019/2020 навчальному році методична робота була спрямована на підвищення професійної майстерності і розвиток творчої ініціативи вчителів, впровадження нового Державного стандарту загальної освіти; застосування в інноваційному навчанні інтерактивних технологій; створення умов для формування ключових компетентностей учнів, педагогів. Головним напрямком у роботі методлабораторії вчителі обрали модернізацію навчально-виховного процесу шляхом впровадження інтерактивних технологій.

Вивчення, узагальнення та впровадження передового педагогічного досвіду проводилося шляхом опрацювання і реалізації основних положень нормативних і директивних документів про освіту; шляхом опрацювання новинок методичної літератури, проведення «круглих столів», семінарів з метою обміну досвідом.

Було сплановано і проведено 4 засідання методлабораторії  вчителів математики, інформатики та фізики.

На засіданнях методичної лабораторії розглядалися найрізноманітніші проблеми навчання і виховання. У період між засіданнями члени методлабораторії проводили методичні тижні, індивідуальні консультації для молодих вчителів, тренінги:

Протягом року вчителі ознайомлювалися з досягненнями психолого-педагогічної науки, проводився огляд новинок педагогічної та методичної літератур.

В зв’язку з карантином  всеукраїнські математичні і фізичні конкурси «Кенгуру» та «Левеня» проведено дистанційно.

МЛ  вчителів  математики, інформатики та фізики   дбають  про  те,  щоб  школа  була:

– школою  радості  для  учня;

– школою  творчості  для  вчителя;

– школою  спокою  для  батьків.

Природничий цикл наук, що вміщує хімію, біологію, географію, природознавство, екологію, формує науковий світогляд молодої людини, побудований на науково доведених фактах, теоріях, явищах природи. Саме в цьому полягає значення природничого циклу, його важливість поряд з іншими дисциплінами. 

На початку 2019-2020 навчального року було сплановано роботу МЛ вчителів природничого циклу, де передбачено орієнтацію на інноваційні технології, інтерактивні методи підготовки й проведення уроків та позакласних заходів, екологічне виховання учнів. Успішній роботі МЛ сприяло мобільне реагування на виклики сучасної української школи, впровадження елементів STEM–освіти, активна робота із обдарованими учнями, проведення ряду позакласних заходів, які в більшій мірі відкривають можливості дітей та сприяють підвищенню інтересу учнів до природничих дисциплін.

Позитивним моментом в роботі вчителів методичної лабораторії є використання  в своїй роботі інтерактивних технологій та різних методичних засобів. Практично кожен вчитель нашої МЛ активно під час навчального процесу використовує можливості інтернет-ресурсів, хмарні сервіси в освітньому просторі.

Виходячи з цього вчителі  МЛ поставили перед собою на 2019-2020 навчальний рік наступні

ЗАВДАННЯ:

* продовжити роботу із самоосвіти виходячи з методичної проблеми МЛ, школи;

* продовжити вдосконалення використання на уроках природничого циклу різних форм та методів активізації пізнавальної діяльності учнів;

* більше уваги звернути на психолого-педагогічні аспекти роботи з учнями різних вікових категорій, проводити індивідуальний та диференційований підхід до учнів,

* ознайомитися з теорією і активно впроваджувати різноманітні форми перевірки знань і умінь учнів, систематично проводити повторення матеріалу з метою розвитку предметних і життєвих компетентностей;

* продовжити використання активних та інтерактивних форм роботи на уроках, самостійної роботи учнів із засвоєння нового матеріалу з метою поглиблення знань, умінь та навичок;

* продовжити роботу над вивченням методики впровадження інформаційно-комунікативних технологій;

* поглибити роботу над засвоєнням біологічних, хімічних, географічних термінів та понять;

* продовжити роботу по формуванню в учнів екологічного мислення;

* формувати уміння застосовувати знання здобуті на уроках хімії, біології, географії  на практиці, в побуті;

* продовжити використання міжпредметних зв’язків на уроках природничого циклу;

* використовувати лабораторні та практичні роботи для активізації розумової діяльності;

* розвивати критичне мислення, логічне мислення, науковий світогляд, патріотизм;

* формувати вміння самостійно добувати знання, спостерігати, досліджувати і пояснювати явища природи;

* виховувати моральну особистість;

*проводити роботу по впровадженню нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти та новими програмами з природознавства, хімії, біології, географії.

Членами МЛ проведено ряд заходів природничого спрямування, проведений тиждень природничих дисциплін, проведені учнівські олімпіади з хімії, біології, географії. А також вчителі відвідали ряд семінарів щодо підвищення рівня педагогічної майстерності.

Дудас М.В., вчитель біології та екології:

Науково–методичний кластер на тему : « Сучасна систематика органічного світу»;

Освітнє трансфермістечко інноваційних можливостей. Науково –методичний брифінг: « Роль і місце компетентніснозорієнтованих завдань у структурі компетентнісного уроку»;

Проблемний стіл: «Превентивна освіта на основі життєвих навичок»;

Практикум: «Навчання навичкам надання першої домедичної допомоги для педагогічних працівників та школярів».

Максимюк М.І.,вчитель географії:

Участь у семінарі на тему: «Передові технології на уроках у сучасній школі»;

Тиждень природничих наук бесіда «Моє місто- моя батьківщина»;

Збір матеріалів для оформлення папки про наш край із матеріалів місцевої преси.

Захарук О.П., вчитель біології та хімії:

Науковий кластер: «Сучасна система органічного світу»;

Освітнє трансфермістечко інноваційних можливостей;

Засідання екоклубу « Національні традиції харчування».

Ромасишин Г.П., вчитель геграфії:

Творча майстерня для учителів дидактичної групи «Компетентнісний підхід до сворення тестів та завдань з географії для учнів 8 класу»;

Ділові ігри для вчителів фінансової грамотності « Використання настільних ігор на предметах економічного спрямування»

Згурська С.Б., вчитель хімії та біології:

Творча майстерня « Квест- технології в навчанні. Методика створення та проведення освітніх веб-квестів»;

Технології інтегрованого викладання предметів. Кейс- технологія»;

Семінар – практикум «Прийоми «фішбоун», « кубик Блума» та інші. Як ефективно використовувати їх на уроках хімії»;

Тренінгова діяльність на уроках хімії та біології;

Корнійчук О.М., вчитель географії:

Самоосвіта педагога – це складова моделі розвитку ключових компетентностей учителів і один із шляхів реалізації проблеми. Сьогодні важливим є не тільки вміння оперувати власними знаннями, а й бути готовим змінюватись та пристосовуватись до нових потреб ринку праці, оперувати та управляти інформацією, активно діяти, швидко приймати рішення, навчатись впродовж життя. Результатом цього є самодостатня, творча особистість педагога. Професійне самовдосконалення вчителя здійснювалось через самоосвіту, а також через активну участь у різноманітних методичних заходах.

Природничий цикл наук, що вміщує  хімію, біологію, географію, природознавство, формує науковий світогляд молодої людини, побудований на науково доведених фактах, теоріях, явищах природи. Саме в цьому полягає значення природничого циклу, його важливість поряд з іншими дисциплінами. 

 Головною метою методичної роботи вчителів природничих наук є не лише надання допомоги вчителям у розвитку та підвищенні професійної майстерності, а й активізація творчого потенціалу кожного вчителя .

Для досягнення цієї мети були визначені такі завдання :

•     забезпечення планування, організації, контролю й аналізу освітнього процесу на уроках хімії, біології, географії, природознавства;

•     вивчення та узагальнення педагогічного досвіду вчителів ;

•     допомога вчителям в організації самоосвіти;

•     організація екологічного виховання учнів;

•     розвиток життєвих компетентностей в учнів;

•     накопичення і систематизація інформації, що стосується профорієнтації учнів;

•     створення найкращих умов для самостійного вибору професійного шляху учнями, але з урахуванням прогресивних змін у суспільстві;

•     участь в атестації педагогічних працівників.

 

Система освіти методичної лабораторії вчителів природничого циклу спирається на такі головні напрями:

•     Підвищення науково-теоретичної підготовки учителів природничого циклу;

•     Удосконалення методичної підготовки:

1.    підвищення якості навчально-виховного процесу;

2.    організація позакласної роботи з предметів;

3.    організація самоосвіти вчителів ;

4.    організація систематичного курсового підвищення кваліфікації вчителів.

Організаційна робота

•     Обговорили і затвердили план роботи на ІІ семестр 2020 р.

•     Періодично контролювали виконання навчальних програм природничого циклу.

•     Здійснювали контроль за проведенням вчителями уроків та позакласних заходів, контролювали роботу кабінетів та надавати методичну допомогу вчителям .

•     Провели анкетування вчителів з метою виявлення проблемних питань, пропозицій до складання  плану .

•     Склали графік консультацій і підготовки до зовнішнього незалежного тестування та підсумкової державної атестації.

Найважливішими завданнями природничо-математичної освіти є:

•     створення умов для врахування й розвитку навчально-пізнавальних і професійних інтересів, нахилів, здібностей і потреб учнів в процесі їхньої загальноосвітньої  природничої підготовки;

•     забезпечення альтернативних можливостей для одержання освіти відповідно до індивідуальних потреб і здібностей;

•     формування у випускника школи наукового світогляду у галузі природничих  дисциплін з метою забезпечення його свідомого професійного самовизначення;

•     відбір і структурування навчального матеріалу на засадах інтеграції та диференціації;

•     забезпечення системи варіативного навчання;

•     запровадження сучасних навчальних технологій;

 

Розвитку інтелектуального потенціалу учня,

що передбачало:

•     формування певного стилю мислення (наприклад, алгоритмічного, наочно-образного, теоретичного);

•     формування вмінь приймати оптимальне (раціональне) рішення або ж варіативні рішення у складних обставинах;

•     формування умінь щодо опрацювання інформації із застосуванням певних систем і технологій.

Під час проведення уроків та заходів були задіяні учні 5-11 класів. Вони приймали активну участь у підготовці і проведенні уроків та заходів. Проведені уроки показали високий рівень майстерності вчителів. Плануючи структуру уроку вчителі орієнтувалися на особистісно-зорієнтоване навчання, використовували інтерактивні методи. Під час підготовки до уроку вчителями були враховані вікові особистості учнів, рівень підготовленості класу. Вчителі усвідомлюють, що на сучасному уроці важливо не стільки подати певну суму знань учням, скільки навчати здобувати її самостійно, стимулювати їхню пізнавальну активність.

Всі уроки заслуговують увагу, бо саме через впровадження інтерактивних технологій дається можливість реалізації своїх умінь і навичок кожним учнем.

У січні 2020 була проведена корекція календарних планів згідно програмних вимог;

У березні відбувся семінар «Здоров’язберігаючі технології на уроках природничого циклу». З досвіду роботи вчитель біології Дудас М.В. поділилася навичками соціально- побутового аспекту при вивченні біології. Вчителі хімії Згурська С.Б. і Гогось О.П. виступили з доповіддю на тему : «Формування інформаційної компетенції учнів на уроках хімії». Вчитель географії Корнійчук О.М. поділилася методичними прийомами щодо підвищення ефективності початкових етапів уроку.

Під час карантину робота методичної лабораторії вчителів природничого циклу проводилася дистанційно. У період карантину педагоги працювали за індивідуальним планом самоосвіти.

Вчителі географії Корнійчук О.М. і Ромасишин Г.П. подали до друку методичний посібник з географії навчальних досягнень учнів для 7,8 класів.

Дудас М.В. була учасником тренінгів :

- «Духовно – моральне виховання»;

-«Психологічна підготовка вчителя».

Згурська С. Б. і Гогоць О.П. вчителі хімії були учасниками онлайн - конференцій « Природничі дисципліни: навчаємося разом дистанційно»,

 « Шлях у науку : перші кроки»

Заходи, в яких брали участь вчителі методичної лабораторії художньо – естетичних дисциплін:

1.    Чопик  Т.І. – Інтерактивна школа сучасного вчителя (ТЗОШ №17, 22.08.19 р.);

2.    Каплун В.В. – Методоб’єднання (ТКМЦНОІМ, серпень-2019 р.);

3.    Астраханцева М.П., Обач І.М.  – Інтерактивна школа сучасного вчителя «Мистецький розвиток учнів в освітньо-художньому просторі навчального закладу» (ТКМЦНОІМ, 23.08.2019 р.);

4.    Чернявська Т.Т. - Майстер-клас по Самчиківському розпису (Художня школа, вересень-2019 р.);

5.    Чопик  Т.І. – Майстер-клас «Виготовлення текстильної ляльки (Школа ремесел, 25.09.19 р.);

6.    Астраханцева М.П. – Курси підвищення кваліфікації (ТОКІППО, 28.10.-01.11.2019 р.);

7.    Сміх Г.О., Чопик  Т.І.– Майстер-клас «Виготовлення прикрас зі шкіри» (Школа ремесел, 06.11.19 р.);

8.    Каплун В.В. – Майстер-клас (Школа ремесел, листопад-2019 р.);

9.    Астраханцева М.П., Обач І.М. – відвідання Відкриття IV міжнародного кінофоруму Кінохвиля (кінотеатр «Перемога», 13.11.2019 р.);

10.  Каплун В.В. – Член оргкомітету, олімпіада (листопад-2019 р.);

11.  Обач І.М. – Методична лабораторія вчителів музичного та образотворчого мистецтва «Використання комп’ютерних технологій та ігор на уроках музичного та образотворчого мистецтва» (ТКМЦНОІМ, 21.11.2019 р.);

12.  Астраханцева М.П. – відвідання відкритого уроку з музичного мистецтва у 5 кл. (ТЗОШ № 4, 25.11.2019 р.);

13.  Астраханцева М.П. – Курси підвищення кваліфікації (ТОКІППО, 05.12.2019 р.);

14.  Сміх Г.О., Чопик  Т.І.,  – Майстер-клас «Виготовлення ангела з кукурудзяного листя» (Школа ремесел, 09.12.19 р.);

15.  Сміх Г.О. – Семінар «Молодь на роздоріжжі» (ТЗОШ № 11, грудень-2019 р.);

16.  Чопик  Т.І. – Майстер-клас « Валяння квіточки з шерсті» (ТЗОШ №10, 16.12.19 р.);

17.  Астраханцева М.П. – участь у конкурсі вертепів «Від Катерини до Водохреща» ( ТЗОШ № 27, 17.12.2019 р.);

18.  Чернявська Т.Т. – Член журі у «Вчитель року» (ТЗОШ № 24, грудень-2019 р.);

19.  Чернявська Т.Т. – Член журі у «Вчитель року» (ТЗОШ № 21, грудень-2019 р.);

20.  Чернявська Т.Т. – Курси підвищення кваліфікації (ТОКІППО, грудень-2019 р.);

21.  Каплун В.В. – Семінар (ТЗОШ № 4, грудень-2019 р.).

Плідною була робота вчителів художньо-естетичної лабораторії, трудового навчання і основ здоров’я. Вони залучалися до проведення таких заходів:

 

1.    Сміх Г.О. – Педагогічна майстерня для вчителів основ здоров`я. (16.01.2020, ТЗОШ №11);

2.    Чернявська Т.Т. - Тренінг з медіаосвіти. (23.01.2020, ЗОШ № 10);

3.    Сміх Г.О. – Тренінг за міжнародно* програмо* «Молодь на роздоріжжі» - «Психологічна підготовка вчителя», «Удосконалення навичок презентатора уроків МнР.» (02.2020);

4.    Чернявська Т.Т. – Семінар-зустріч із книжковими іл*страторами м. Тернополя (02.2020, бібліотека по вул. І.Франка);

5.    Чопик Т.І., Сміх Г.О. – Методична палітра «Інженерний тиждень в школі на уроках трудового навчання» (06.02.2020);

6.    Чопик Т.І., Сміх Г.О. – Проблемний стіл «Запобігання професійному вигоранн* в освітньому середовищі» (25.02.2020);

7.    Чернявська Т.Т. – Виставка художніх робіт учнів «Тарасове слово в дитячих мал*нках» (березень-2020, ТНВК ШПЛ №2);

8.    Чопик Т.І. – Курси підвищення кваліфікації (16-19.03.2020, ТОКІППО);

9.    Каплун В.В. – Курси підвищення кваліфікації (квітень-2020, ТОКІППО);

10.  Астраханцева М.П. – Глобальне тестування на онлайн-платформі з цифрової грамотності (06.05.2020, онлайн);

11.  Астраханцева М.П. – Курс «Цифрові навички для вчителів», тестування (07.05.2020, онлайн);

12.  Астраханцева М.П. – Освітній проєкт «На Урок», освоєння, тестування (09-10.05.2020, онлайн);

13.  Астраханцева М.П., Обач І.М., Чернявська Т.Т. – Дистанційне освітнє трансфер-містечко інноваційних можливостей «Медіакомпетентність як необхідна складова професійної майстерності сучасного педагога» (19.05.2020, онлайн);

14.  Сміх Г.О. – Вебінар на тему «Онлайн-тести як інструмент перевірки знань в умовах дистанційного навчання» (19.05.2020, онлайн);

15.  Сміх Г.О. – IV освітнє трансфер-містечко «Аналітичні інструменти сучасної освітньої діяльності» (19.05.2020, вебінар);

16.  Астраханцева М.П., Обач І.М. – Дистанційні курси підвищення кваліфікації (25-28.05.2020, ТОКІППО, онлайн);

17.  Чопик Т.І. – Онлайн-семінар вчителів трудового навчання «Особливості організації дистанційного навчання на уроках трудового навчання та технологій з використанням хмарних технологій» ( 28.05.2020, онлайн);

18.  Астраханцева М.П., Обач І.М., Чернявська Т.Т. –  Відеоконференція «Комунікація і спілкування в педагогічній діяльності» (03.06.2020, онлайн);

19.  Чопик Т.І., Каплун В.В. – Круглий стіл ТОКІППО «Організація дистанційного навчання» (05.06.2020);

20.  Сміх Г.О. – Онлайн-брифінг «Зміцнення імунітету як основа профілактики коронавірусної інфекції та зміцнення здоров`я» (11.06.2020, онлайн)

 

Проатестовано 18 педагогічних працівників:

-        відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «Спеціаліст вищої категорії» - 9 педагогічних працівників;

-        присвоєно кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії» 2 педагогічним працівникам;

-        відповідність раніше присвоєному педагогічному званню «вчитель-методист» - 2 педагогічним працівникам;

-        відповідність раніше присвоєному педагогічному званню «Старший вчитель» - 6 педагогічним працівникам;

-        присвоєно педагогічне звання «Вчитель-методист» 1 педагогічному працівнику

-        встановлено кваліфікаційну категорію «Спеціаліст І категорії» - 5 педагогічним працівникам;

-        встановлено кваліфікаційну категорію «Спеціаліст ІІ категорії» - 1 педагогічному працівнику;

-        підтверджено кваліфікаційну категорію «Провідний бібліотекар» – 1 педагогічному працівнику.

У 2019-2020 н. р. усі зусилля учнівського та педагогічного колективів були спрямовані на виконання заходів щодо реалізації  проекту «Школа права, школа – держава «ДВА» (Держава. Воля. Авторитет)», основною метою якого є інформаційна та просвітницька робота щодо вирішальної ролі правових знань у повсякденному житті, ролі місцевої громади.

Чітко визначено шляхи формування правової свідомості школярів:

 • вивчення основ правознавства (1-11 кл.);
 • виховні години на правову тематику , «Юридичний вісник»;
 •  «Практичне право», «Вчимося бути громадянами», «Живемо за правилами», «Ми – громадяни України», «Етика», «Основи податкового законодавства», «Основи споживчих знань», «Основи підприємницької діяльності»;
 • подорожі по рідному краю, екскурсії по історичних місцях України;
 •  гуртки, індивідуальна робота з основ правознавства;
 • турніри, брейн-ринги, олімпіади, захист наукових робіт, конкурси;
 • робота шкільного національно-патріотичного музею «Криївка»;
 • зустрічі, конференції з представниками правоохоронних органів, випускниками гімназій;
 • Всеукраїнський учнівський правовий форум;
 • зв’язки з органами місцевого самоврядування і громадськістю;
 • органи самоврядування  «Школи – держави»;
 • зв’язки із засобами масової інформації;
 • функціонування дитячої організації «Голос дитини».

У ІІ етапі учнівських предметних олімпіад взяли участь 44  учні школи. Найактивнішими учасниками ІІ етапу були: Вибираний В.П.(9-А1 кл.), Малишевський Р.Р.(9-А3 кл.), Гаврилюк У.Ю.(10-А1 кл.), Соломахіна М.В.( 10-А1 кл.), МазуренкоВ.І.(9-А1кл.), Гураль В.В.(8-А1 кл.), Корнійчук В.В.(11-А1кл.).

Призерами олімпіад з базових дисциплін у ІІ етапі стали:

Вибираний В.П. – учень 9-А1 класу - ІІІ місце з ІКТ (вч. Панчук Н.М.),

Гаврилюк У.Ю.- учениця  10-А1 класу – ІІ місце з правознавства (вч. Ящишин Г.З.),

МазуренкоВ.І.- учениця 9-А1 класу – ІІІ місце з правознавства (вч. Ящишин Г.З.),

Ліптуга В.О. – учениця 9-А1 класу – ІІІ місце з правознавства (вч. Ящишин Г.З.),

 Вибираний В.П. – учень 9-А1 класу - ІІІ місце з фізики ( вч.Магера Р.П.),

 Вибираний В.П. – учень 9-А1 класу - ІІІ місце з інформатики (вч.Панчук Н.М.).

У ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад учениця 10-А1 класу Гаврилюк У.Ю. зайняла І місце( вч.Ящишин Г.З.) з правознавства, готується до ІV етапу.

           Стабільну результативність демонструють на олімпіадах вихованці вчителя правознавства  Ящишин Г.З. , Панчук Н.М.

За крок до перемоги, зайнявши  5-10  місця, продемонстрували свої здібності : Гаврилюк У.Ю.(10-А1 кл.), вч. Марусин Г.І. – 5 місце з укр.мови і літ., Соломахіна М.В.(10-А1кл.), вч. Самойліч О.В. – 8 місце з англ. мови, Кухарчук В.Ю.(9-А1 кл.), вч. Каплун В.В. – 10 місце з труд.навчання, Брайляк Д.В.(9-А1кл.),вч. Стецик Г.П.- 10 місце з математики.

У І міжшкільному етапі олімпіади з біології  Гураль В.В.(8-А2кл.) зайняла ІV місце, вч. Дудас М.В.; з інформатики- Вибираний В.П.(9-А1кл.) зайняв  ІV місце, вч. Панчук Н.М.

 

Належний рівень підготовки учасників збірних команд показали учні з правознавства, образотворчого мистецтва, математики, інформаційних технологій, української мови і літератури, фізики,трудового навчання.

Низький рівень роботи з обдарованими дітьми показали вчителі  біології, хімії, астрономії,історії, географії.

         У школі працюють фахові методичні лабораторії:

 • учителів початкових класів, вихователів груп продовженого дня (кер. Тодоренко Л.К.);

-   учителів української мови та літератури, зарубіжної літератури (кер. Рій В.О.);

 • учителів іноземної мови (кер. Білоус Г.Б.);
 • учителів природничих дисциплін (кер. Згурська С.Б.);
 • учителів математичних дисциплін (кер. Момот Н.П.) ;
 • учителів історії та правознавства (кер. Прокопик Г.В. );
 • учителів художньо-естетичних дисциплін (кер. Астраханцева М.П.);
 • класних керівників 5-8-х класів ( кер. Мацієвська О.В.);
 • класних керівників 9-11-х класів (кер. Чіпак Ю.В.);
 • школа молодого вчителя (кер. Марусин Г.І.);
 • центр шкільного моніторингу (кер. Панчук Н.М.)
 • лабораторія розвитку творчих здібностей дитини (кер. Ромасишин Г.П.);
 • центр «Медіаграмотності» (кер. Магера Р.П.).

Вчителі фізики, інформатики, хімії, біології, географії були залучені до роботи у міжшкільних методичних об’єднаннях, а вчителі музичного, образотворчого мистецтва, трудового навчання, фізкультури та вчитель християнської етики брали участь у роботі міських методичних об’єднань.

Відповідно до плану роботи разом з методичними об’єднаннями та заступниками з навчально-виховної роботи Гнатюк Л.І., Гайдамахою І.П., Корнійчук О.М. директор закладу Іванюк І.В. провела аналіз упровадження інтерактивних форм і методів навчання на уроках, відвідуючи, аналізуючи уроки, виховні заходи, видаючи накази про стан вивчення предметів, об’єктивність оцінювання учнів, формування правової культури, толерантної поведінки. Котролюючи і спрямовуючи навчально-виховний процес на рівень відповідної об’єктивності і результативності, дирекцією були проведені запобіжні, поточні, персональні контролі і видані наступні накази: «Контроль за станом ведення класних журналів на почтковому етапі», «Контроль за роботою факультативів», «Класно-урочний контроль у 5-х класах», «Контроль ведення класних журналів з питань тематичного обліку знань», «Контроль ведення класних журналів з питань виконання навчальних планів та програм», «Класно-урочний контроль в 11-х класах», «Вивчення роботи гуртків та факультативів», «Контроль навичок читання в початкових класах», «Контрольні роботи з математики та української мови в 5, 9, 11 класах», «Перевірка стану ведення особових справ», «Контроль ведення щоденників учнями 4-11 класів і якості перевірки їх вчителями», «Контроль ведення зошитів для контрольних робіт з фізики, математики, української мови у 5-11 класах», «Контроль за системою опитування учнів, накопичення оцінок, тематичного опитування», «Стан викладання і відповідність рівня досягнення учнів вимогам програми з інформатики», «Стан викладання і відповідність рівня досягнення учнів вимогам програми з фізики», «Стан викладання і відповідність рівня досягнення учнів вимогам програми з основ здоров'я».  На кінець навчального року у школі налічувалось 815 учні. Серед 415 учнів старшої школи одержали відповідні показники якості знань:   

 • на високий рівень 65– 16%   
 •  достатній – 171 - 42%  
 • середній – 166 – 41%
 • початковий рівень – 3 – 1% .

Одержали свідоцтво з відзнакою – 10 дев’ятикласників, нагороджені «Золотою медаллю» - 2 учні.

Середнє значення показника якості навченості по школі становить 71%. Цей показник перевищують предмети:

 • правознавство –94%
 • історія України – 72 %
 • німецька мова – 82%
 • всесвітня історія – 74%
 • людина і світ – 91%
 • захист вітчизни – 78%
 • інформатика – 72%
 • природознавство – 81%
 • географія – 71%
 • біологія – 75 %
 • астрономія – 87%
 • економіка -94%

У 2019-2020 н.р. випускники 11-х класів ТНВК ШПЛ №2 складали ДПА у форматі ЗНО з української мови (20 учнів), історії України (11 учнів),математики (10 учнів), фізики (1 учень), географії (9 учнів), біології (1 учень), англійської мови (8 учнів), . Середні бал по ДПА у формі ЗНО:

 українська мова – 7,9 б;

історія України – 8,6 б;

географія – 6, 6 б;

математика – 5,6 б;

англійська мова – 7,4 б;

біологія – 5б;

фізика – 4 б.

Виховна робота

У школі працюють гуртки різного профілю. Саме гурткова робота вбачає удоконалення індивідуальних особливостей учнів, розвиток естетичних смаків. Гуртковою роботою охоплено 85 учнів - це 10,5%.

На базі школи працювали такі гуртки:

      Еколого – натуралістичний -  кер.    Владика С.В.

      Туристсько-краєзнавчий – кер.    Максимюк М.І., Ромасишин Г.П., Вінніченко О.М.,               Прокопик Г.В.

      Військово-патріотичний – кер.   Грисюк Ю.П.

      Правознавчий гурток– кер.    Козачок Т.В., Крет І.Ю.

 

Налагоджено співпрацю з:

-        юнацькою бібліотекою;

-        обласною філармонією;

-        із міською дитячою бібліотекою;

-        драмтеатром;

-        із організацією «Червоний Хрест»;

-        із Всеукраїнським волонтерським центром протидії торгівлі людьми «Ні -торгівлі людьми» ;

-        із центром розвитку підприємництва «Успіх»;

-        із ляльковим театром (1-4 кл.);

-        із юридичним факультетом ТНЕУ

-        із Південно-Західним міжрегіональним управлінням Міністерства юстиції в м.Тернополі

-        Міжнародною благодійною організацією «Дар життя»;

-        учнівським парламентом колегіуму №16  (м. Кам янське, Дніпропетровська обл.);

-        школою №11 м. Бахмут (Донецька обл.);

-        школою №34 (м. Маріуполь);

-        школою №16 (м.Житомир);

-        співпраця з молодіжною організацією «Соколята»;

-        Міським управлінням ДСНС в Тернопільській області;

-        Рівенським правово-економічним ліцеєм.

     Розвиваємо творчі здібності учнів під час проведення загальношкільних свят:

-        «День здоров’я» (25.09.2019) ;

-        «Гарт твого майбутнього» ;

-        заходи до Дня соборності України;

-        конкурс «Найкращий читач» (бібліотекар Л.Ф. Яблонська);

-        «День Доброго Ангела»;

-        заходи до Дня народження Т.Г. Шевченка;

-        «Золоте серце вчителя» 1-11 класи (кл.керівники);

-        квест  для випускників «Вечірня прогулянка» ,правовий квест «В гостях у Правознайка», тематичні  квести        «Лідер в тобі», «Діти мають права» та ін..

Відповідно було організовано та проведено наступні заходи:

-        Осінній ярмарок. 12.11.2019 р.;

-        тематичні п’ятниці: професійна, кольорові, стильові;

-        відкриті засідання учнівського парламенту;

-        виховні заходи до Дня юриста (7-11 жовтня 2019.);

-        шкільний квест «У пошуках історичних скарбів»;

-        шкільний квест « У світі права»;

-        шкільний фестиваль КВН «Сміхопад». ( 07.11.2019р.);

-        шкільна розважальна гра між учнями та вчителями « Хто зверху???» ( 27.12.2019р.);

-        забіг під гаслом " Заради Гідності й Свободи". 05.12.2019 р.;

-        виховні заходи в рамках проведення « Всеукраїнського тижня права» (9-13 грудня 2019.);

-        спортивні змагання між п’ятими класами: «Cooi games». І місце - «Супергерої» (5-А1); ІІ місце - « Соколята» (5-А3); ІІІ місце - «Спортивні ельфи» (5-А2);

Участь у міських, регіональних та всеукраїнських заходах:

-        Міський етап Всеукраїнського конкурсу "Земля-наш спільний дім";

-        участь у міському спортивному фестивалі «JuniorZ»;

-        Міський конкурс «Спортивне лелечиня»;

-        ІІ місце у міському чемпіонаті з футзалу серед 5-х класів. 05.02.2019 р;

-        участь у Всеукраїнському конкурсі відеороликів з протидії булінгу, спільно з Тернопільською юстицією;

-        Міський фестиваль-конкурс "Від Катерини до Водохреща". 19.12.2019р. ;

-        ІІІ місце у номінації  «Настрій дарований серцем», міського конкурсу «Фієрія новорічного      міста». 12.12.2019 р.;        

-        І місце ( правова секція)у IV відкритому Західноукраїнському  турнірі «Natus Vincere» 18.03.-14.05.2020 р.;

-        Всеукраїнська конференція  по медіаграмотності проведена ТНВКШПЛ №2. (13.11.2019 р.);

-        ХІІ Всеукраїнський фестиваль КВН "ЖАРТ-ПТИЦЯ '2017" м. Одеса 10-16.09.2012019р.; 

-        Конференція «Учнівське самоврядування як крок до громадянської зрілості». (26.09.2019р.);

-        участь старшокласників в Освітній школі Парламентаризму ( ВРУ, м.Київ, 01.11.2019.);

З метою відпочинку і вивчення рідного краю були організовані екскурсії рідним краєм 9 -11 класів.

Ведеться робота з педагогізації батьків. Психолог школи систематично проводить засідання «Школи педагогічних знань для батьків». Для цього налагоджена його  ефективна співпраця  з класними керівниками та громадськими організаціями. Результатом  є підвищення культури учнів та покращення дисципліни

 

2. Завдання на новий навчальний рік (згідно з метою діяльності закладу та перспективним планом)

У 2020– 2021 н.р.  навчально-виховна робота школи буде спрямована  на розкриття індивідуальних здібностей учнів, формування конкурентноздатної, творчої особистості, справжнього громадянина і відданого патріота, здатного до самореалізації і самовдосконалення.

         У 2020-2021 н.р. школа буде працювати над проблемою «Вдосконалення  профільного орієнтованого цілісного освітнього простору загальноосвітнього навчального закладу».

         Вирішуючи цю проблему, педагогічний колектив  буде працювати над такими напрямами (відповідно до стратегії розвитку ТНВК ШПЛ №2 на 2020-2025 р.р.):

Напрям 1. Освітнє середовище

1. Забезпечення комфортних і безпечних умов навчання та праці.

2. Створення освітнього середовища, вільного від будь-яких форм насильства та дискримінації.

3. Формування інклюзивного, розвивального та мотивуючого до навчання освітнього простору.

 

Щоб забезпечити високий рівень безпечного та комфортного освітнього середовища, що є однією з важливих умов перебування учнів у закладі планується:

-        Завершення облаштування території закладу (відпочивальної зони), докомплектація базової спортивної площадки (оформлення екостадіону ), завершення обгородження будівлі головного корпусу, будівництво і оформлення бази для спортивних занять (додаток 1).

-        Ліквідація, або реорганізація незавершеного будівницва.

-        Організація окремої ігрової зали для дітей в корпусі початкової школи (сучасний капітальний ремонт виділеного приміщення).

-        Удосконалення електро і антипожежної систем.

-        Організація зон відпочинку для учнів біля головного корпусу школи (реорганізація матеріально застарілих теплиць).

-        Сучасний капітальний ремонт навчальних кабінетів трудового навчання (для дівчат), фізики, хімії.

-        Завершення капітальних ремонтів харчоблоку їдальні, буфету.

-        Перекриття даху будівлі, облаштування згідно пожежної безпеки.

-        Обладнання приміщення засобами автоматичної пожежної сигналізації.

-        Продовження впровадження проєкту «Тарілка здорового харчування» з урізноманітненням меню асортименту продуктів в буфеті.

-        Формування власної політики щодо безпечного користування мережею інтернет, яка передбачає наявність контет-фільтрів, антивірусних програм та їх власне оновлення, моніторинг шкільних ресурсів (вебсайт, сторінки у соціальних мережах) на предмет розміщення на них несанкціонованої інформації, забезпечення і педагогів і учнів навчанням щодо безпечного користування мережею інтернет. Інформаційно-цифрова компетентність має стати наскрізною в усіх предметах та курсах освітньої програми закладу.

-        Завершити облаштування психолого-педагогічного кабінету (з палаткою для релаксації школярів).

-        Видати методичку (узагальнити методи і прийоми) адаптації школярів в освітній процес.

-        Запровадити обов’язковий всеобучний лекторій батькам про відповідальність за булінг в дитячому середовищі.

-        Розробити сучасний інфостенд, інфоюрок (з перебігом інформації) для учасників освітнього процесу.

-        Привести приміщення закладу в сучасний гнучкий дизайн (помірне використання світла, кольору, текстури).

-        Організувати кімнату – кабінет для дітей ООП (особливими освітніми потребами).

-        Розробити окремі методички-курсівки, де узагальнені методи і прийоми в системі відповідних технологій: особистісно орієнтоване навчання, індивідуальна освітня траєкторія, формувальне оцінювання, кооперативне навчання, SMART-технології для дітей з особливими освітніми потребами, піскова терапія, арт-терапія, ігрова терапія.

-        Запропонувати вчителям пройти тренінги, курси та семінари з проблематики ООП.

-        Створити піклувальну раду в закладі.

-        Організувати банк даних ІПР (індивідуальна програма розвитку).

-        Організувати конкурс учнівських робіт «Історія моєї родини».

-        Удосконалити заходи з теми здоровий спосіб життя (тренінги, брейн-ринги, конкурси, походи на природу).

-        Організувати в школі читальний зал «Її величність – книга ». Створити на базі бібліотеки шкільний бібліотечно інформаційний центр ШБІЦ.

-        Забезпечення динамічності освітнього середовища організувати шляхом балансу у «володінні» та залученості (наприклад через експозиції учнівських робіт, які мають періодично оновлюватись).

 

 

Напрям 2. Здобувачі (учні)

1. Удосконалення наявної відкритої, прозорої і зрозумілої для здобувачів освіти системи оцінювання їх навчальних досягнень.

2. Застосування внутрішнього моніторингу, що передбачає систематичне відстеження та коригування результатів навчання кожного здобувача освіти.

3. Спрямування системи оцінювання на формування у здобувачів освіти відповідальності за результати свого навчання, здатності до самооцінювання.

Стратегія передбачає зміни у системі оцінювання здобувачів освіти.

-        Урізноманітнити оцінювання результатів навчання, заоохочувати учнів апробувати різні моделі досягнення результату без ризику отримати за це негативну оцінку (удосконалити формувальне оцінювання)

-        Організувати блок сучасної інформації про види оцінювання для учнів, батьків «Знаємо. Вміємо. Зможемо.»

-        Запровадити метод оцінювання «Портфоліо», де підвищення ролі особистої самооцінки учня в отриманні результатів.

-        Використовувати моніторинг самооцінювання закладу з використанням міжнародних моніторингів PISA, TIMSS.

-        Створити «Ярмарок інноваційних ідей» (конференції, семінари, вебінари) де наскрізними методами навчання є мотивація до навчання.

-        Організувати кімнату учнівського самоврядування «Знання. Пошук. Успіх.»

-        Розробити авторську програму закладу «Навчання впродовж життя», де здобувач отримує розуміння ключової компетентності вчитися впродовж життя, що є здатністю до пошуку і засвоєння нових знань, набуття нових умінь і навичок, організація навчального прорцесу (власного і колективного), зокрема через ефективне керування ресурсами та інформаційними потоками, вміння визначати навчальні цілі та способи їх досягнення, вибудовувати свою освітньо-професійну траєкторію, оцінювати власні результати навчання, навчатися впродовж життя (Концепція «Нова українська школа»).

-        Удосконалювати та розв’язувати проблемні завдання розвитку ТНВК ШПЛ №2 в системі навчання і виховання учнів – це ефективне впровадження в освітній процес сучасних досягнень психології та педагогіки; здійснення навчання за принципом самонавчання і саморозвитку; виховання на засадах гідності, патріотизму, готовності до трудової діяльності, відповідальності за свої дії; поширення впливу розумових дій; ігрових ситуацій на вивчення навчальних предметів; надання здобувачам можливостей для розвитку їх природних нахилів,  здібностей і обдарованості, творчого мислення, набуття компетентностей (згідно Закону України «Про освіту»), для успішної адаптації в системі суспільно-громадянських відносин; активізація діяльності учнівського самоврядування як важливого демократичного органу; надання учням брати активну участь у міжнародних освітніх проєктах, освітніх конференціях, семінарах, фестивалях, тощо; підготовка фізино здорових вольових особистостей, спроможних переносити життєві труднощі.

 

Напрям 3. Педагоги

1. Ефективне планування педагогічними працівниками своєї діяльності, використання сучасних освітніх підходів до організації освітнього процесу з метою формування ключових компетнтностей здобувачів освіти.

2. Постійне підвищення професійного рівня і педагогічної майстерності педагогічних працівників.

3. Налагодження співпраці зі здобувачами освіти, їх батьками, працівникками закладу освіти.

4. Календарно-тематичне планування не з профільних предметів, інтегрує з темами профільного навчання (правоосвіта і правовиховання)

5. Організація педагогічної діяльності та навчання здобувачів освіти на засадах академічної доброчесності.

 

- Удосконалення планування педагогічними працівниками своєї діяльності, використання сучасних освітніх підходів до організації освітнього процесу з метою формування ключових компетентностей здобувачів освіти. При цьому враховуючи державні стандарти загальної середньої освіти, навчальні програми предметів (курсів), модельні навчальні програми (якщо вони передбачені типовою освітньою програмою, освітню програму закладу освіти).

- Створити відповідні умови, мотивацію для педагогів (премія, заохочення, тощо) з метою залучення їх до видавництва авторських програм.

- Організувати педагогічну роботу де виокремлювати такі етапи: обговорення вровадження компетентнісного підходу, планування роботи вчителя, вивчення роботи педагогів.

- Запровадити захід – аналітичний висновок, в якому виокремити позитивні моменти роботи педагогів та проблеми, які виникають у процесі застосування компететнісного підходу до навчання.

- Удосконалювати майстер-класи вчителів, які успішно впроваджують компетентнісний підхід у процесі викладання.

- Розробки навчальних занять учителів (відмінних, успішних заходів, уроків) оприлюднювати на вебсайті закладу.

- Удосконалити навчальні програми, що використовуються педпрацівниками в організації індивідуальних освітніх траєкторій для здобувачів освіти, що потребують індивідуальної форми навчання (педагогічного патронажу), перебувають на дистанційній формі навчання,  довготривалому лікуванні, потребують відповідного періоду адаптації, прибули з інших закладів освіти

 

 

 наприклад з вивченням мов національних меншин), випереджають однокласників у швидкості та якості засвоєння навчального матеріалу, мають індивідуальні інтереси, нахили, уподобання, мають особливі освітні потреби.

-        Реорганізувати методичний кабінет закладу в сучасну «Педагогічну світлину» з відповідною медіатекою де : розробки, плани, конспекти, сценарії проведення навчальних занять, додаткові інформаційні матеріали для проведення уроків, тестові та перевірочні контрольні роботи та моніторинги, практичні і проєктні завдання для роботи учнів під час проведення навчальних занять та вдома, завдання для самостійного опрацювання учнями, навчальні програми, календарно-тематичні плани, електронні освітні ресурси для дистанційного навчання, інші інформаційні ресурси.

-        Продовжити удосконалювати портфоліо для вчителів як інструмент, який показує компетентність вчителя в певній сфері.

-        Удосконалювати навчальні плани з вплетенням основних аспектів виховання під час проведення навчальних занять. Це повага гідності,прав і свобод людини, повага до культурної багатоманітності, визнання цінності демократії, справедливості, рівності та верховенства права, розвиток громадянської свідомості та відповідальності, розвиток навичок критичного мислення, розвиток навичок співпраці та командної роботи, формування здоровогоі екологічного способу життя, статеве виховання та виховання гендерної рівності, інші виховні аспекти.

-        Використання педагогічними працівниками інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі а саме: створення електронних освітніх ресурсів, інтенсифікація роботи з документами, комунікація з учнями та батьками, створення наочності, дидактичних матеріалів в електронному вигляді, використання нових освітніх технологій (дистанційного, змішаного навчання, веб-квестів тощо), розроблення моніторингових робіт, створення електронних каталогів і баз даних, використання хмарних сховищ документів, використання електронних підручників в освітньому процесі, підвищення професійного рівня педагога, обмін досвідом, отримання актуальної освітньої інформації.

-        Створити банк даних джерельної бази підвищення професійного рівня і педагогічної майстерності педпраціників. Що фіксує динаміку за певний час, забезпечує неперервний процес освіти і самоосвіти, відзначає результати діяльності, дозволяє виявити кількісні та якісні індивідуальні досягнення.

-        Продовжувати організовувати заходи, що сприяють здійсненню інноваційної діяльності педагогів, участі їх  в освітніх проєктах, залучення їх до роботи як освітніх експертів.                                    

-        Створювати відповідні умови для налагодження співпраці, педагогіки партнерства освітнього процесу, педагогічного наставництва, академічної доброчесності.         

 

 

Напрям 4. Управління

1. Організація стратегічних заходів розвитку, система планування діяльності закладу, моніторингу виконання поставлених цілей і завдань.

2. Формування відносин довіри, прозорості, дотримання етичних норм.

3. Аналіз і ефективність, прогнозуванння кадрової політики та забезпечення можливостей для професійного розвитку педагогічних працівників.

4. Організація освітнього процесу на засадах людиноцентризму,дитиноцентризму, прийняття управлінських рішень на основі конструктивної співпраці учасників освітнього процесу, взаємодії закладу освіти з місцевою громадою.

5. Формування та забезпечення реалізації політики академічної доброчесності.

 

-        Продовжити удосконалювати базисну наявну систему планування розвитку освіти, з врахуванням сучасних вимог, форм і прийомів. При цьому враховувати: визначення цінностей, аналіз і характеристика поточного стану справ закладу, перспектива розвитку на кілька років вперед, зміст освітньої діяльності, розвиток матеріальної бази, позиція засновника, методика і прийоми досягнення поставлених цілей.

-        Удосконалити систему самооцінювання (анкетування, бесіди, спостереження, інтерв’ювання).

-        Розробити власні заходи для організації сталої системи документознавства в школі, створення робочих груп для написання основних стратегічних заходів розвитку закладу, створення документу про внутрішю систему забезпечення якості освіти у закладі. При цьому враховуючи: ефективність плнування педагогічної діяльності, використання сучасних освітніх підходів до організації освітнього процесу з метою формування ключових компетентностей здобувачів освіти, постійне підвищення рівня професійної компетентності та майстерності, співпраця зі здобувачами освіти, їхніми батьками чи іншими законними представниками, організація педагогічної діяльності та навчання здобувачів освіти на засадах академічної доброчесності.

-        Продовжити удосконалення управлінських якостей керівника закладу відповідно до вимог сучасності, особливо організація менеджменту освіти, механізми взаємодії з шефами школи.

-        Створення піклувальної ради закладу.

-        Запровадити посаду заступника директора з питань наукової, інноваційної діяльності, юрист-діловод закладу.                                                             

-        Продовжувати удосконалювати способи, методи, заходи, що сприяють створенню психологічно комфортного середовища, яке забезпечує   12 конструктивну взаємодію здобувачів освіти, їх батьків, педагогічних та інших працівників закладу освіти та взаємну довіру.

-        Організувати постійнодіючу медіашколу для батьків «Знай. Вивчай. Розрізняй.» де ознайомлення з основними документами закладу, методика розгляду звернень, навчання і розуміння критичного мислення в процесі отримання будь-якої інформації, елементарних правових знань прав і обов’язків учасників освітнього процесу (особливо в подоланні булінгу серед учнів).

-        Удосконалювати інформаційний блок управлінської діяльності на сайті закладу з урахуванням поваги, конструктивності, відкритості, неформальності, прозорості.

-        Продовжувати формувати кадровий склад таким чином, щоб забезпечити його оптимізацію, специфіку до профільності, розробити положення про конкурс на заміщення вакантних посад.

-        Розробити заходи мотивації педагогічних працівників до підвищення якості освітньої діяльності, саморозвитку, здійснення інноваційної освітньої діяльності. Система заходів має включати матеріальне і не матеріальне заохочення.

-        Удосконалити базу даних та схему сприяння підвищення кваліфікації педагогічних працівників з використанням онлайн-платформ для професійного самовдосконалення. Наприклад: платформа масових відкритих онлайн-курсів Prometheus, студія онлайн-освіти EdEra.

-        Утверджувати, урізноманітнювати форми педагогічного спілкування. Наприклад: «Клуб інноваторів», «Педагогічні посиденьки», «Професійна рада», «Педагогічний консиліум», а також долучитися в участь професійного спілкування руху вчительських (не) конференцій EdCamp.

-        Розробити заходи, що сприяють розробці авторських програм педпрацівників (наприклад конкурс на участь в номінації «Програма на успіх»)

-        Удосконалення і утвердження запровадження педагогічного партнерства між усіма учасниками освітнього процесу.

-        Розробити систему з створенням робочої групи для активної участі в проєктах громадського бюджету.

-        Продовжувати утверджувати умови для реалізації індивідуальних освітніх траєкторій здобувачів освіти.

-        Розробити власну методику регулятивного спостереження і контролю за системою формування та забезпечення реалізації політики академічної доброчесності, утверджуючи і виконуючи існуюче положення про академічну доброчесність в закладі.

-        Формувати власні заходи, що утверджують фінансову дисципліну в закладі, подолання корупції, тощо.        

 

Напрям 5. Комунікативна співпраця закладу з вищими навчальними закладами, державними організаціями, громадськістю як основа компетентнісного розвитку учня в системі його успішної адаптації в соціумі.

1. Удосконалення механізмів взаємоспівпраці.

2. Утвердження системи спільних заходів освітнього процесу в галузі профільної освіти, всеукраїнського і міжнародного рівня.

3. Формування спільних робочих груп для випуску методичок, авторських програм, індивідуальних програм для ООП з метою підвищення рівня результативності навчання і виховання учнів профільно орієнтованого цілісного освітнього простору.

4. Організація педагогічної діяльності з сумісним переплетенням викладацької і педагогічної для підвищення результативності  допрофільних і профільних знань здобувачів.

-        Утверджувати створені умови для педагогічної співпраці і партнерства в системі цілісного профільно орієнтованого освітнього простору.

-        Організовувати фестивалі, брейн-ринги з використанням онлайн-ресурсів з представленням проєктів зі змістом якісної співпраці і педагогічного партнерства.

-        Продовжувати утверджувати авторський захід Всеукраїнського правового форуму «Формула успіху правової держави очима дітей» (з міжнародною участю). Узагальнити матеріали в навчально-методичний посібник  «Дитячий форум «Формула успіху правової держави очима дітей» як крок до громадянської зрілості»

-        Створити карту, банк даних, схему, розробити графіки заходів педагогічного партнерства в системі цілісного профільно орієнтованого освітнього простору.

-        Розробити заходи з залученням учасників батьківської спільноти, міської громади, суб’єктів педагогічного партнерства для обговорення тем з метою підвищення якості навчання і виховання школярів їх профільних знань, що відповідають сучасним вимогам і стандартам державної освіти (наприклад «Правова культура і правосвідомість громадян України», «Десять перших кроків до становлення і утвердження громадянської позиції», «Мій перший курс університету «Життя», «Школа медіаграмотності», «Незнання не звільняє...», «Право= Воля+Закон»)   

-        Запровадити скриньку – базу ідей в системі педагогічної співпраці ТНВК ШПЛ №2 з суб’єктами педагогічного партнерства 

Розділ 1. Загальні положення

1.1.Забепечення виконання законодавства про загальну середню освіту.

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС «ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ-ПРАВОВИЙ ЛІЦЕЙ №2» ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ (далі – заклад) у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України „Про освіту”, „Про загальну середню освіту”, іншими законодавчими актами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями виконавчого комітету Тернопільської міської ради та органів місцевого самоврядування, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010р. №778, власним Статутом.

Засновником закладу є Тернопільська міська рада.

   Заклад є юридичною особою, має рахунки в установах банків, самостійний баланс, штамп, печатку, ідентифікаційний номер.

Повне найменування закладу: ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС «ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ-ПРАВОВИЙ ЛІЦЕЙ № 2» ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ.

Скорочене найменування закладу: ТНВК ШПЛ № 2.

Створення, реорганізація та ліквідація закладу здійснюється відповідно до Закону України „Про загальну середню освіту” у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Статут затверджується управлінням освіти і науки Тернопільської міської ради та реєструється місцевим органом виконавчої влади.

Зміни до Статуту розробляються закладом та його засновником на основі Положення  про загальноосвітній навчальний заклад, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 778 та положенням про відповідний тип загальноосвітнього навчального закладу, затверджуються управлінням освіти і науки Тернопільської міської ради та реєструються відповідно до чинного законодавства.

Заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність у межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та власним Статутом.

Класи у закладі формуються за погодженням з управлінням освіти і науки Тернопільської міської ради згідно з нормативами їх наповнюваності, встановленими законодавством, з урахуванням наявності приміщень, що відповідають санітарно-гігієнічним вимогам для здійснення навчально-виховного процесу, та відповідно до поданих заяв про зарахування до закладу.

У закладі для учнів за бажанням їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, за наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу створюються групи продовженого дня.

Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей із них здійснюється наказом директора закладу на підставі заяви батьків (осіб, які їх замінюють).

Режим роботи групи продовженого дня визначається наказом директора.

  У закладі визначена українська мова навчання.

  У закладі запроваджено поглиблене вивчення правознавства, історії України, всесвітньої історії.

У старшій школі заклад організовує навчання за такими профільним напрямом:

         суспільно-гуманітарний напрям (правовий профіль).

З метою здійснення профорієнтаційної роботи, профільного, трудового та професійного навчання заклад може направляти учнів школи до міжшкільних навчально-виробничих комбінатів. Заклади узгоджують порядок спільної роботи, розклад занять, навчальне навантаження. Заклад бере участь у комплектуванні груп, здійснює систематичний контроль за відвідуванням учнями занять у комбінаті, їх успішності.

 Індивідуальне навчання та навчання екстерном у закладі організовуються відповідно до положень про індивідуальне навчання та екстернат у системі загальної середньої освіти, затверджених Міністерством освіти і науки України.

 Поділ класів на групи для вивчення окремих предметів здійснюється відповідно до нормативів, встановлених Міністерством освіти і науки України.

 У навчальному закладі створюються та функціонують: методична рада, методичні об'єднання вчителів-предметників, класних керівників, творча, консультативна та проблемна динамічні групи, школа молодого вчителя, психологічна та соціальна служби.

 Медичне обслуговування учнів та відповідні умови для його організації забезпечуються засновником і здійснюються Тернопільською міською дитячою комунальною лікарнею.

 Взаємовідносини навчального закладу з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладаються між ними.

                                              Затверджую      

Директор закладу______________ І.В. Іванюк

31.08.2020 р.

 

 

ПЛАН РОБОТИ

Тернопільського навчально-виховного комплексу

«Загальноосвітня школа

І-ІІІ ст. – правовий ліцей №2»

Тернопільської міської ради

Тернопільської області

на 2020-2021 н.р.

 

 

 

Схвалено

Протокол засідання

педагогічної ради ТНВК ШПЛ №2

від 31 серпня 2020 р.№1

Директор закладу _____________І.В.Іванюк