Навчальні плани ТНВК ШПЛ №2 5-11 класів

01.12.2020   Administrator   Категорія: Навчальні плани

 

 

Додаток №4

 

(складено за таблицею1

до Типової освітньої програми затвердженої наказом МОН України від 20.04.2018 №405) 

Робочий навчальний план

ТНВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. - правовий ліцей №2»

Тернопільської міської ради Тернопільської області

на 2020-2021 навчальний рік для 5,6 класів

Освітні галузі

 

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень

5 А1

5 А2

5 А3

5 А4

6 А1

6 А2

6А3

Мови і літератури

 

Українська мова

Українська література

Англійська  мова

Зарубіжна література

3,5

2

3

2

3,5

2

3

2

3,5

2

3

2

3,5

2

3

2

3,5

2

3

2

3,5

2

3

2

3,5

2

3

2

Суспільствознавство

Історія України

Всесвітня історія

1

-

1

-

1

-

1

-

1

1

1

1

1

1

Мистецтво

Музичне мистецтво

Образотворче мистецтво

Мистецтво

1

1

-

1

1

-

1

1

-

1

1

-

1

1

-

1

1

-

1

1

-

Математика

Математика

Алгебра

Геометрія

4

-

4

-

4

-

4

-

4

-

4

-

4

-

Природознавство

Природознавство

Біологія

Географія

Фізика

Хімія

2

-

-

-

-

2

-

-

-

-

2

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

2

2

-

-

-

2

2

-

-

-

2

2

-

-

Технології

Трудове навчання

Інформатика

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

Здоров’я і фізична культура

Основи здоров’я

Фізична культура

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

РАЗОМ

 

23,5+3

23,5+3

23,5+3

23,5+3

26,5+3

26,5+3

26,5+3

Додатковий час на предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

Курси за вибором:

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

2

2

               

Історія Тернополя

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

   

Християнська етика

1

1

1

1

1

1

1

Етика

         

1

1

Додаткові години (за окремим наказом)

2

2

2

2

2

1,5

1,5

Гранично допустиме навчальне навантаження

28

28

28

28

28

31

31

ВСЬОГО (без урахування поділу класів на групи)

27+3

27+3

27+3

27+3

27+3

30+3

30+3

 

 

     Директор  ТНВК ШПЛ №2                                                                   ___________________    І.В. Іванюк

 

 

Додаток №5

(складено за таблицею1

до Типової освітньої програми затвердженої наказом МОН України від 20.04.2018 №405) 

Робочий навчальний план

ТНВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. - правовий ліцей №2»

Тернопільської міської ради Тернопільської області

на 2020-2021 навчальний рік для 7,8 класів

 

Освітні галузі

Навчальні предмети

 

Кількість годин на тиждень

7 А1

7 А2

7 А3

8 А1

8 А2

8 А3

Мови і літератури

 

Українська мова

Українська література

Англійська  мова

Зарубіжна література

2,5

2

3

2

 

2,5

2

3

2

 

2,5

2

3

2

 

2

2

3

2

 

2

2

3

2

 

2

2

3

2

 

Суспільствознавство

Історія України

Всесвітня історія

1

1

 

1

1

 

1

1

 

1,5

1

 

1,5

1

 

1,5

1

 

Мистецтво

Музичне мистецтво

Образотворче мистецтво

Мистецтво

1

1

-

 

1

1

-

 

1

1

-

 

-

-

1

 

-

-

1

 

-

-

1

 

Математика

Математика

Алгебра

Геометрія

-

2

2

-

2

2

-

2

2

-

2

2

-

2

2

-

2

2

Природознавство

Природознавство

Біологія

Географія

Фізика

Хімія

-

2

2

2

1,5

-

2

2

2

1,5

-

2

2

2

1,5

 

2

2

2

2

 

2

2

2

2

 

2

2

2

2

Технології

Трудове навчання

Інформатика

1

1

 

1

1

 

1

1

 

1

2

 

1

2

 

1

2

 

Здоров’я і фізична культура

Основи здоров’я

Фізична культура

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

РАЗОМ

 

28+3

28+3

28+3

28,5+3

28,5+3

28,5+3

 

Додатковий час на предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації

 

2,5

 

2,5

 

2,5

 

3

 

3

 

3

Курси за вибором:

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

Живи за правилами

     

1

1

1

Вчимося бути громадянами

1

1

1

     

Християнська етика

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Додаткові години (за окремим наказом)

1

1

1

1,5

1,5

1,5

Гранично допустиме навчальне навантаження

32

32

32

33

33

33

ВСЬОГО (без урахування поділу класів на групи)

30,5+3

30,5+3

30,5+3

31,5+3

31,5+3

31,5+3

                 

 

 

Директор  ТНВК ШПЛ №2                                                                  __________________ І.В. Іванюк

 

Додаток №6

(складено за таблицею1

до Типової освітньої програми затвердженої наказом МОН України від 20.04.2018 №405) 

Робочий навчальний план

ТНВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. - правовий ліцей №2»

Тернопільської міської ради Тернопільської області

на 2020-2021 навчальний рік для 9 класів

 

Освітні галузі

 

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень

9 А1

9А2

Мови і літератури

 

Українська мова

Українська література

Англійська  мова

Зарубіжна  література

2

2

3

2

2

2

3

2

Суспільствознавство

Історія України

Всесвітня історія

Правознавство (практичний курс)

1,5

1

1

1,5

1

1

Естетична культура

 

Мистецтво

 

1

 

 

1

 

Математика

Алгебра

Геометрія

2

2

 

2

2

 

Природознавство

 

Біологія

Географія

Фізика

Хімія

 

2

1,5

3

2

 

2

1,5

3

2

Технології

Трудове навчання

Інформатика

1

2

1

2

Здоров’я і фізична культура

Основи здоров’я

Фізична культура

1

3

1

3

РАЗОМ

 

30+3

30+3

 

Додатковий час на предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації

 

3

 

3

Захисник України

0,5

0,5

Курси за вибором:

2

2

Ми громадяни України

1

1

Основи споживчих знань

1

0,5

Додаткові години (за окремим наказом)

0,5

1

Гранично допустиме навчальне навантаження

33

33

ВСЬОГО (без урахування поділу класів на групи)

33+3

33+3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор  ТНВК ШПЛ №2                                                                                     І.В. Іванюк

Додаток №7

(складено за таблицею2

до Типової освітньої програми затвердженої наказом МОН України від 20.04.2018  №408) 

Робочий навчальний план

ТНВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. - правовий ліцей №2»

Тернопільської міської ради Тернопільської області

на 2020-2021 навчальний рік для 10 класів

Суспільно-гуманітарний напрям

 

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

Правовий профіль

10А1

10А2

Базові предмети

27(29)+3

27(29)+3

Українська мова

2

2

Українська література

2

2

Англійська  мова

2+1

2+1

Зарубіжна література

1+0,5

1+0,5

Історія України

1,5

1,5

Всесвітня історія

1

1

Громадянська освіта:

2

2

Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія)

3+1

3+1

Біологія і екологія

2

2

Географія

1,5

1,5

Фізика і астрономія

3

3

Хімія

1,5

1,5

Фізична культура*

3

3

Захист Вітчизни

1,5+0,5

1,5+0,5

     

Вибірково-обов’язкові  предмети

3

3

Трудове навчання

 

1

Мистецтво

1

 

Інформатика

2

2

     

Додаткові  години  на профільні предмети, окремі базові предмети,  спеціальні курси, факультативні курси та індивідуальні заняття

2

2

Правознавство

3

3

     

Курси за вибором:

0,5

0,5

Культура ділового українського мовлення

0,5

0,5

     
     

Додаткові години (за окремим наказом)

1,5

1,5

Гранично допустиме тижневе навантаження на учня

33

33

ВСЬОГО фінансується (без урахування  поділу класу на групи)

38

38

 

 

 

     Директор  ТНВК ШПЛ №2                                                                                І.В. Іванюк

 

Додаток №8

(складено за таблицею 8

до Типової освітньої програми затвердженої наказом МОН України від 20.04.2018  №408) 

 

Робочий навчальний план

ТНВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. - правовий ліцей №2»

Тернопільської міської ради Тернопільської області

на 2020-2021 навчальний рік для 11 класів

Суспільно-гуманітарний напрям

 

 

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

Правовий профіль

11А1

11А2

Базові предмети

26(28)+2,5

26(28)+2,5

Українська мова

2

2

Українська література

2

2

Англійська  мова

2+1

2+1

Зарубіжна література

1

1

Історія України

1,5

1,5

Всесвітня історія

1

1

Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія)

3+1

3+1

Біологія і екологія

2

2

Географія

1

1

Фізика і астрономія

4

4

Хімія

2

2

Фізична культура*

3

3

Захист Вітчизни

1,5+0,5

1,5+0,5

     

Вибірково-обов’язкові  предмети

3

3

Мистецтво

 

2

Інформатика

1

1

Технології

2

 

Додаткові  години  на профільні предмети, окремі базові предмети,  спеціальні курси, факультативні курси та індивідуальні заняття

6,5

6,5

Правознавство

3

3

     

Курси за вибором:

3

3

Міжнародне гуманітарне право

1

1

Культура добросусідства

1

1

     

Додаткові години (за окремим наказом)

1,5

1,5

Гранично допустиме тижневе навантаження на учня

33

33

ВСЬОГО фінансується (без урахування  поділу класу на групи)

38

38

     

 

 

Директор  ТНВК ШПЛ №2                                                                                       І.В. Іванюк