Навчальні плани ТНВК ШПЛ №2 початкової школи

01.12.2020   Administrator   Категорія: Навчальні плани

 

 

 

Додаток № 2

(складено за таблицею 1

до Типової освітньої програми,

затвердженої 

наказом МОН України

від 20. 04.2018 р. №407)

Навчальний план

ТНВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ст.-правовий ліцей №2»

Тернопільської міської ради Тернопільської області

на 2020-2021 навчальний рік для 4 класу

 

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на          тиждень

4 кл

Мови і літератури (мовний і літературний компоненти)

Українська мова

7+1

Іноземна мова (англійська)

2

Математика

Математика

4

Природознавство

Природознавство

2

Суспільствознавство

Я у світі

1

Мистецтво

Музичне мистецтво

1

Образотворче мистецтво

1

Технології

Трудове навчання

1

Інформатика

1

Здоров’я і фізична культура

Основи здоров’я

1

Фізична культура

3

Разом

 

21+3+1

Додаткові години на предмети інваріантної складової; курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

1

Права дитини

0,5

Основи християнської етики

0,5

Індивідуальні та групові заняття

-

Сумарна кількість годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету(без урахування поділу класів на групи)

26

 

 

 

 

        Директор закладу                                                               І. В. Іванюк

 

 

Додаток №2

складено згідно з наказом

МОН України

від 02.11.2016 р. №1319

                                             

 

Навчальний план

ТНВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ст.-правовий ліцей №2»

Тернопільської міської ради Тернопільської області

на 2020-2021 навчальний рік для 4-го класу,

який буде працювати

за науково-педагогічним проектом «Інтелект України»

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин за тиждень у класі

4

Мови і літератури (мовний і літературний компоненти)

Українська мова

3,5

Читання

3,5

Англійська мова

4

Математика

Математика

4

Еврика

1

Природознавство,

Суспільствознавство

Людина і світ

2,5

Навчаємося разом

1,5

Мистецтво

Мистецтво

1

Технології

Трудове навчання

0,5

Інформатика

1

Здоров’я і фізична культура

Основи здоров’я

0,5

Фізична культура

3

Усього

23+3

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня

23

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи)

 

26

 

 

 

 

 

            Директор закладу                                                               І. В. Іванюк

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 1

складено згідно з постановою КМУ

від 24.07.2019 р. №688

                                             

 

Навчальний план

ТНВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ст.-правовий ліцей №2»

Тернопільської міської ради Тернопільської області

на 2020-2021 навчальний рік для 1-го класу,

який буде працювати

за науково-педагогічним проектом «Інтелект України»

Назва

освітньої галузі

Назва навчального предмета

Кількість годин на тиждень

1 клас

Мовно-літературна

Українська мова

6+1

Мовно-літературна

Англійська мова

2+1

Математична

Математика

3+1

Мовно-літературна

 

 

Я пізнаю світ

 

 

 

 

Дизайн і технології

 

 

3

 

 

 

 

1

Математична

Природнича

Соціальна і здоров’я-збережувальна

Громадянська та історична

Технологічна

Фізкультурна

Мистецька

Інформатична

інформатика

-

Мистецька

Образотворче мистецтво

1

Музичне мистецтво

1

Фізкультурна

Фізична культура

2+1

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

 

-

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження учня

20

Загальна кількість навчальних годин, що фінансуються з бюджету (без урахування поділу на групи)

 

23

 

 

 

 

            Директор закладу                                                               І. В. Іванюк

 

Додаток №1

 складено до наказу МОН України

від 08.10.2019 р. №1273

Навчальний план

ТНВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ст.-правовий ліцей №2»

Тернопільської міської ради Тернопільської області

на 2020-2021 навчальний рік для 3 -х класів

НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

Назва освітньої галузі

Навчальні предмети

 

К-ть год на тиждень

3-й клас

К-ть год на рік

3-й клас

Мовно-літературна

Українська мова та

читання

 

7

 

350

Іншомовна

Англійська мова

3

Математична

Математика

5

175

Я досліджую світ (природнича, громадянська й історична, соціальна, здоров’язберезувальна галузі)

 

 

Я досліджую світ

 

 

3

 

 

105

Технологічна

Дизайн і технології

1

 

70

Інформатична

Інформатика

1

 

Мистецька

Мистецтво: образотворче мистецтво

1

 

 

70

Мистецтво: музичне мистецтво

1

Фізкультурна

Фізична культура

3

105

Усього

 

25

875

Додаткові години на вивчення предметів інваріативної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

 

1

 

35

Основи християнської етики

0,5

 

Права дитини

0,5

 

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на здобувача освіти

23

805

Сумарна кількість навчальних годин інваріативної і варіативної складових, що фінансується з бюджету(без урахування поділу класів на групи)

 

26

 

910

 

                             

 

    Директор закладу                                                               І. В. Іванюк