Про вимоги щодо дотримання норм єдиного орфографічного режиму 2022-2023

01.10.2022   Administrator   Категорія: Структура навчального року

 

 

Україна

ТЕРНОПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА                                                                      

 ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС «загальноосвітня школа і-ііі ступенів-ПРАВОВИЙ ЛІЦЕЙ №2»


46003, м. Тернопіль, вул. Новий Світ, 11; тел.: 52-57-96; 25-94-74.

 

 

 

                                                             НАКАЗ                      

     01.09.2022                                                                                         №94г-о

 

Про вимоги щодо дотримання норм єдиного орфографічного режиму

 

        Відповідно Закону України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», керуючись Статутом  ТНВК ШПЛ №2 , з метою забезпечення дотримання єдиного орфографічного режиму у школі

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Для виконання всіх видів робіт учням мати таку кількість зошитів:

 з іноземної мови — по 2 робочих зошити та один для словника; з української мови — по 2 зошити;

з математики: у 1—6-х класах — по 2 зошити, у 7—9-х класах — по 3 зошити (2 — з алгебри, 1— з геометрії), у 10—11 -х класах — по 2 зошити (1— з алгебри і початків аналізу, 1 — з геометрії);

з фізики, хімії — по 2 зошити (1 — для виконання класних і домашніх навчальних робіт та розв'язування задач, 1 — для оформлення лабораторних, практичних робіт, практикумів);

 з біології, географії, природознавства, історії, правознавства, астрономії, креслення, інформатики, факультативних занять, ПВП, образотворчого мистецтва — по 1 зошиту;

 з музики — 1 нотний зошит.

2.Для контрольних робіт і тематичного опитування з української та іноземної мови , математики, фізики, хімії виділити спеціальні зошити.

3.У зошитах з української мови  та літератури записувати вид роботи, одним рядком нижче — її назву, наприклад:

Диктант             Переказ

Проліски            Літечко

Це стосується і невеликих за обсягом робіт, які виконуються в зошитах для класних і домашніх робіт.

4.3 фізики, хімії та математики записувати назву теми.

5. Встановити такий порядок ведення зошитів:

Писати в зошитах акуратно, чітко.

Уніфікувати підписи на обкладинках зошитів:

Зошит

з української мови

учня 5А1 класу

ТНВК ШПЛ №2

Іваненка Володимира

У зошитах з іноземної мови записувати словами назву дня тижня, число і місяць. У зошитах з інших предметів дату записувати словами, в окремому рядку вказувати, класна чи домашня робота, зазначати назву теми уроку, вид роботи, назву зв'язного тексту, наприклад:

Десяте вересня

Класна робота

Вправа 126 (Задача 237)

Дотримуватись абзаців. Між датою і заголовком, назвою виду роботи і заголовком, а також між заголовком і текстом у зошитах з української та іноземної мов рядка не пропускати. У зошитах з математики між цими записами пропускати одну клітинку. Між останнім рядком тексту однієї письмової роботи і датою або заголовком (назвою виду) наступної роботи у зошитах з української та іноземної мов пропускати два рядки, у зошитах з математики — чотири клітинки.

Акуратно виконувати підкреслення, креслення, умовні позначення олівцем або ручкою чорного кольору.

Помилки виправляти таким чином: неправильно написану літеру або пунктуаційний знак закреслювати скісною рискою, замість закресленого надписувати потрібні літери, слова, речення. Не брати неправильно написаних знаків у дужки.

6.Встановити такий порядок перевірки письмових робіт учителем:

 Зошити учнів, у яких виконуються навчальні класні і домашні роботи, перевіряти:

 з української  мови і математики у 1—5-х класах — після кожного уроку в усіх учнів; у 6—9-х класах — після кожного уроку тільки в учнів з початковим рівнем навчальних досягнень, у решти — не всі роботи, а тільки найбільш важливі, але з таким розрахунком, щоб раз на тиждень перевіряти зошити всіх учнів (з геометрії у 7—9-х класах — один раз на два тижні); у 10—11-х класах з математики — після кожного уроку в учнів з початковим рівнем навчальних досягнень, у решти — найбільш важливі роботи (загалом зошити в усіх учнів перевіряти 2 рази на місяць);

з іноземної  мови у 5—6-х класах — після кожного уроку; у 7— 11 –х класах— після кожного уроку тільки в учнів з початковим рівнем навчальних досягнень; не всі роботи, а тільки найбільш важливі — в учнів із високою успішністю (з таким розрахунком, щоб один раз на два тижні виставляти оцінки всім учням); у 10—11-х класах — не менш як один раз на місяць; зошити-словники — так само;

 з літератури у 5—9-х класах — не менш ніж два рази на місяць; у 10—11-х класах — не менш ніж один раз на місяць;

з історії, географії, біології, фізики, хімії, інформатики, креслення, астрономії— вибірково, але з таким розрахунком, щоб кожний зошит перевіряти не менше ніж один-два рази на квартал.

6.Підкреслення і виправлення помилок робити тільки червоною пастою (чорнилом, олівцем).

Оцінку за ведення зошитів з української мови, літератури виставляти у класний журнал кожного місяця, за ведення зошита з літератури у 5-му класі — двічі на семестр.

Обов'язково оцінювати всі контрольні роботи із внесенням балів до класного журналу. За самостійні навчальні письмові роботи також виставляти оцінку в журналі.

Учнівські роботи над помилками виконувати у зошитах з письмових робіт.

Встановити, що зошити для контрольних робіт та тематичного тестування зберігаються у кабінетах заступників директора як документи, що належать до переліку шкільної документації.

Розглянути можливості забезпечення учнів зошитами шкільного зразка з уніфікованими написами на них.

7.Згідно з рішенням педагогічної ради школи від 29 серпня поточного року вважати обов'язковим ведення  класних журналів чорнилами чорного кольору.

 

Директор закладу                                       Інна ІВАНЮК