Про організацію адаптаційного періоду для учнів 5 класу НУШ 2022-2023

01.10.2022   Administrator   Категорія: Структура навчального року

 

Україна

ТЕРНОПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА                                                                      

 ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС «загальноосвітня школа і-ііі ступенів-ПРАВОВИЙ ЛІЦЕЙ №2»


46003, м. Тернопіль, вул. Новий Світ, 11; тел.: 52-57-96; 25-94-74.

 

 

НАКАЗ

      01.09.2022                                                                                         №94д-о

 

Про організацію адаптаційного періоду

для учнів 5 класу НУШ

 

        Відповідно Закону України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», відповідно Методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України від 24.05.2013 №1/9-368 щодо організації навчально-виховного процесу у п’ятих класах, на виконання заходів щодо реалізації вимог НУШ, керуючись Статутом ТНВК ШПЛ №2, з метою  подолання труднощів адаптації учнів 5 класу в основній школі,

 

НАКАЗУЮ:

 

1.Педагогічному колективу дотримуватись загальних рекомендацій щодо організації освітнього процесу у 5 класі.

Пост., педколектив

2.Провести батьківські збори за участю учнів з питання впровадження новацій у 5 класі відповідно Концепції НУШ. На батьківські збори запросити вчителів-предметників та провести екскурсію по поверхах, кабінетах, розподілити обов’язки серед учнів. Обрати батьківський комітет.

кл. кер. 5-х класів

3. Реалізуючи принцип педагогіки партнерства разом з батьками створити мотивуюче освітнє середовище в класах, де будуть навчатися учні 5-х класів .

Директор, кл.керівники 5-х класів

4.Обладнати куточок для батьків у 5-х  класах. Виготовити для батьків «Поради батькам».

5. Повідомляти батьків здобувачів знань 5-класників про досягнення учнів через учнівський щоденник, інші форми взаємодії. Використовувати систему заохочень - грамоти, подяки батькам.

Вч.-предметники

6. Для профілактики стомлюваності, порушення статури, зору учнів на уроках проводити фізкультхвилинки та гімнастику для очей, на перервах організовувати рухову активність учнів, проводити музичні перерви.

Педколектив, прот.року

7.Виготовити куточок «Режим дня школяра».

8.Затвердити План адаптації

Клас.керівники

9.Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

 

 

 

Директор закладу                                       Інна ІВАНЮК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

Наказ №94д-о від 01.09.22

 

План роботи

щодо забезпечення адаптації учнів до навчання 5-х класах у 2022-2023 н.р.

 

Строк
виконання

Зміст роботи

Відповідальні

Травень —

початоквересня

Провести психолого-педагогічне діагностування психологічної готовності учнів до навчання у п’ятому класі

 

Заступник

Директора з навчально-виховної роботи (НВР), учителі-«предметники», які працюватимуть з

учнями п’ятих класів, практичний психолог, класні керівники

 

Ознайомити батьків із психологічними особливостями учнів цієї вікової категорії

 

Практичний

психолог, класні

керівники

 

Провести консультування для вчителів-«предметників»та класних керівників щодо особливостей адаптаційного періоду учнів 5 класу

 

Практичний

психолог

 

Здійснити комплектування 5 класу

 

Заступник

Директора з НВР, практичний

психолог, класні керівники

 

Вересень–жовтень

Спостерігати за адаптацією учнів до навчання у п’ятих класах на уроках та в позаурочний час та фіксувати результати спостережень за такими параметрами:

  • Особистісні особливості учнів
  • Формування передумов навчальної діяльності
  • Взаємини з однокласниками

 

Заступник директора з НВР, учителі-«предметники», практичний психолог, класні керівники

 

Провести  роботу з учнями 5-х класів для профілактики дезадаптації

 

Практичний психолог

 

Організувати методичну роботу учителів-«предметників»та класних керівників щодо структурування навчального процесу відповідно до індивідуальних особливостей учнів

 

Заступник директора з НВР, практичний психолог

 

Провести групові та індивідуальні консультації учителів-«предметників»та класних керівників

 

Практичний психолог

 

Розробити єдиний підхід до кожного учня і єдину систему вимог до класу

 

Заступник директора з НВР, учителі-«предметники», практичний психолог, класні керівники

 

Листопад

Виявити ознаки дезадаптації учнів п’ятих класів та з’ясувати її причини,здійснювати корекцію дезадаптації

 

практичний психолог, класні керівники

 

Провести просвітницьку роботу з батьками щодо ознайомлення їх з труднощами адаптаційного періоду та надати індивідуальну консультативну допомогу

 

учителі-«предметники», практичний психолог, класні керівники

 

 

Провести анкетування та тестування батьків щодо уточнення рівня адаптації учнів до навчання у 5 класі та визначення їхнього ставлення до навчального процесу

 

Практичний психолог, класні керівники

 

Узагальнити  інформацію про процес адаптації кожного учня 5 класу

 

учителі-«предметники», практичний психолог, класні керівники

 

Проаналізувати роботу педагогічного колективу та батьків під час адаптаційного періоду учнів 5класу; виявити тих учнів, у яких виникали труднощі під час адаптаційного періоду

 

Заступник директора з НВР, учителі-«предметники», практичний психолог

Провести засідання педагогічної ради за результатами аналізування підсумків роботи щодо полегшення адаптації учнів до навчання у 5 класі

 

Адміністрація навчальногозакладу, учителі-«предметники», практичний психолог

 

Грудень

Здійснити корекційно-розвивальну роботу з учнями у формі індивідуальних занять та занять у малих групах з метою подолання труднощів, що виникли під час адаптаційного періоду

 

Практичний психолог

 

Провести консультації для батьків учнів 5 класу

 

Класні керівники, учителі-«предметники», практичнийпсихолог

 

Проаналізувати процес адаптації учнів п’ятих класів

 

Адміністрація навчальногозакладу, учителі-«предметники», практичний психолог, класнікерівники