план роботи на 2023-2024н.р. ЗДНВР

13.07.2023   Administrator   Категорія: План роботи школи

 

План роботи

заступника директора

з навчально–виховної

роботи Гайдамахи І.П.

на 2023–2024 н.р.

 

 

 

 

 

Щоденно:

 • робота з розкладом (його коригування);
 • відвідування та аналіз уроків, позакласних заходів;
 • участь у методичній роботі (індивідуальні та групові консультації з педагогами; участь у роботі МЛ, нарадах тощо);
 • ведення журналу заміни пропущених уроків;
 • аналіз своєї діяльності й коригування плану на наступний день;
 • спостереження за освітньою діяльністю учнів.
 • створення сприятливих умов для проведення шкільних уроків в комфортних умовах для кожного здобувача освітнього процесу;
 • забезпечення максимальних умов для кожного учня на реалізацію  освітніх прав за Конституцією України.

 

Щотижня:

 • аналіз стану освітнього процесу (відвідування й аналіз уроків, проведення контрольних зрізів, вивчення особистості вчителя спільно з психологом);
 • дослідження діяльності педагогічних кадрів школи (організація
  методичного навчання педагогів на діагностичній основі);
 • організація індивідуальних, групових, колективних форм  методичної роботи; контроль і методична допомога;
 • формування банку педагогічних даних (виявлення системи роботи конкретного вчителя);
 •  надання практичної допомоги молодим спеціалістам, педагогам, які потребують допомоги в організації самоосвіти (вказати мету, завдання, форми, дати рекомендації);
 • інформаційно-аналітична діяльність (вивчення науково-педагогічної і методичної літератури, оформлення аналітичних матеріалів за підсумками моніторингу стану освіти);
 • аналіз виконання плану за тиждень. Складання плану на наступний тиждень;
 • моніторинг характеристик результатів навчання учнів 5-6 класів;
 • сприяння у створенні безпечного освітнього простору в умовах воєнного стану в Україні.

 

 

 

                                                  СЕРПЕНЬ

Зміст роботи

Терміни виконання

1

Розподіл педагогічного навантаження вчителів

Протягом місяця

2

Організація роботи класних керівників з офор­млення класних журналів

Протягом місяця

3

Участь у підготовці і проведенні педагогічної ради за підсумками минулого навчального року та завдань на наступний навчальний рік.

Підготовка до засідання педагогічної ради:

«Оцінювання якості роботи школи за 2022-2023 навчальний рік та завдання на 2023-2024 навчальний рік»

 • Про підсумки  навчально-виховної  роботи школи за 2022-2023 навчальний рік та завдання на 2023-2024 навчальний рік.
 • Затвердження річної освітньої програми. «Єдина школа».
 • Затвердження плану роботи школи на 2023-2024 навчальний рік.
 • Згуртованість педагогічного колективу школи – запорука його успішної  діяльності.
 • Про індивідуальне навчання. Інклюзія в закладі.
 • Про створення необхідних комфортних умов роботи початкової ланки ЗЗСО (реалізація концепції «Нова українська школа»).
 • Держстандарти в освітньому  процесі  на 2023-2024 н.р.

Протягом місяця

4

Проведення інструктивно-методичної наради з учителями з питань:

 1. Методика проведення першого уроку на українську тематику.
 2. Інструктаж щодо ведення й заповнення класних журналів (дистанційних)
 3. Співбесіда за навчальними програмами.
 4. Про виконання єдиних вимог до усного і писемного мовлення учнів.
 5. Планування роботи шкільних методичних об’єднань на 2023-2024 навчальний рік.
 6. Організація календарно-тематичного планування вчителів 1-11-х класів.
 7. Єдині педагогічні вимоги до учнів.
 8. Підсумки огляду готовності навчальних кабінетів.

Протягом місяця

5

Уточнення контингенту учнів по класах.

Протягом місяця

6

Складання розкладу уроків  та гуртків на І семестр.

Протягом місяця

7

Підготовка шкільної документації в умовах воєнного стану в Україні.

Протягом місяця

8

Участь у серпневих методичних заходах міста.

Протягом місяця

9

Огляд готовності навчальних кабінетів до но­вого навчального року.

Протягом місяця

10

Уточнення навчальних планів та програм.

Протягом місяця

11

Робота зі шкільним бібліотекарем щодо забезпечення навчальними посібниками та підручниками.

Протягом місяця

12

Перевірка календарно-тематичних планів учи­телів школи.

Протягом місяця

13

Підготовка проектів наказів щодо організова­ного початку нового навчального року.

Протягом місяця

14

Індивідуальні консультації для членів педколективу щодо роботи над науково-методичною проблемою.

Протягом місяця

 

                                   ВЕРЕСЕНЬ

 

Зміст роботи

Терміни виконання

1

Перевірка документації з планування роботи вчителів

До 14.09.23

2

Оформлення розкладу уроків

На 01.09.23

3

Координація планів роботи метод. лабораторій  вчителів з річним планом роботи школи

До 18.09.23

4

Оформлення заміни уроків тимчасово відсутніх учителів і ведення журналу обліку

Протягом місяця

5

Підготовка наказів до організованого початку навчального року

До 22.09.23

6

Участь у роботі атестаційної комісії школи

Протягом місяця

7

Участь в роботі директорської адміністрації

Протягом місяця

8

Оформлення інформаційно-аналітичних документів

Протягом місяця

9

Індивідуальні консультації, співбесіди з молодими вчителями, закріплення наставників, складання плану стажування

Протягом                місяця

10

Коректування графіка проведення контрольних робіт

До 18.09.23

11

Інструктивно-методична нарада з вчителями про вимоги щодо ведення шкільної документації, тематичного обліку знань

До 08.09.23

12

Засідання методичної ради щодо роботи вчителів під час тривоги

04.09.23

13

Перевірка програм і планів факультативних занять, гуртків, секцій тощо.

До 15.09.23

14

Складання графіків проведення шкільних предметних олімпіад (конкурсів, предметних тижнів тощо)

До29.09.23

15

Складання списків учасників  шкільних конкурсів

Протягом місяця

16

Відвідування уроків, висновки, рекомендації

Протягом місяця

17

Оперативні наради щодо стану в класі під час тривог

2 рази на місяць

18

Огляд навчальних кабінетів.

Протягом місяця

19

Оформлення табеля  виходу на роботу  педпрацівників

До 29.09.23

 

                                                   ЖОВТЕНЬ

 

Зміст роботи

Терміни виконання

1

Нарада вчителів

За графіком

2

Перевірка правильності оформлення журналів

Протягом місяця

3

Участь в роботі адміністрації  та педагогічної ради

Протягом місяця

4

Проведення індивідуальних бесід з учнями та їх батьками з питань успішності, відвідування, дисципліни

Протягом місяця

5

Вивчення стану  навченості 5-х, 6-их  класів  з метою наступності і перспективності в навчанні по Держстандарту(НУШ). Адаптація п’ятикласників. Відповідність рівня досягнень учнів вимогам програми.

Протягом місяця

6

Участь у проведенні  педконсиліума  з метою вироблення програми навчально-виховної роботи з учнями 5-х класів

До 20.10.23

7

Відвідування уроків

Протягом місяця

8

Робота з розкладом

Протягом місяця

9

Вивчення дієвості і корегування всіх ланок системи впровадження наставництва, передового педагогічного досвіду

Протягом місяця

10

Оформлення інформаційно-аналітичних документів

Протягом місяця

11

Контроль виконання методичними об’єднаннями планів роботи з обдарованими учнями

Протягом місяця

12

Участь у проведенні заняття школи молодого вчителя

02.10. 23

13

Робота з питань ліквідації професійних утруднень вчителів. Рекомендації вчителям щодо самоосвіти

Протягом місяця

14

Підготовка та проведення  засідання педагогічної ради

Протягом місяця

15

Участь у засіданні методичної ради

23.10.23

16

Робота зі шкільною документацією (взаємоперевірка зошитів; матеріали узагальнити на засіданнях МЛ)

Протягом місяця

17

Спільна робота з керівниками МЛ  з організації та проведення предметних олімпіад

До 02жовтня

18.

Оформлення заміни уроків тимчасово відсутніх учителів і ведення журналу обліку

Протягом місяця

19.

Вивчення уміння забезпечення контролю за знаннями, уміннями та навичками учнів на уроках математики, укр.мови та літ, інформатики, англійської мови, зарубіжної літератури.

Протягом місяця

20.

Складання табеля на зарплату

До 30.10.23

                            ЛИСТОПАД

 

Зміст роботи

Терміни виконання

1

Перевірка журналів

До 03.11.23

2

Участь в роботі шкільних МЛ з метою надання допомоги в проведенні предметних тижнів

Протягом місяця

3

Внутрішній моніторинг знань учнів 11  класу з базових дисциплін.

До 24.11.23

5

Перевірка роботи бібліотеки по забезпеченню учнів навчальною літературою

До 06.11.23

6

Відвідування уроків(до наказу про стан викладання предметів  на 2023–2024 н.р.)

Протягом місяця

7

Індивідуальні консультації з учителями,які атестуються .

10.11. 23

8

Оформлення заміни уроків тимчасово відсутніх учителів і ведення журналу обліку

Протягом місяця

9

Вивчення роботи вчителів, які атестуються

Протягом місяця

10

Прийом батьків з питань освітнього процесу і навчання

Протягом місяця

11

Проведення педагогічних консиліумів з питань визначення реальних можливостей учнів, організація роботи із слабовстигаючими  учнями.

До 28.11.23

12

Інструктивно-методична нарада для молодих вчителів

06.11.23

13

Оформлення інформаційно-аналітичних документів

Протягом місяця

14

Перевірка журналів

Протягом місяця

15

Участь у засіданні педагогічної ради

До 27.11.23

16

Відвідування уроків

Протягом місяця

17

Допомога вчителям у підготовці до творчих звітів

Протягом місяця

18

Оперативні наради

2 рази на місяць

19

Контроль за роботою МЛ щодо підготовки переможців шкільних олімпіад до міських  олімпіад (турнірів)

Протягом місяця

20

Участь у засіданнях МЛ

Згідно графіка

21

Консультації  з учасниками  конкурсу «Учитель року»

Щотижня

22.

Огляд навчальних кабінетів.

17.11.23

23.

 Методична допомога вчителям,які ведуть уроки індивідуального навчання, інклюзії

Протягом місяця

24.

Оформлення табеля на зарплату вчителям

До 30.11.23

                                                 ГРУДЕНЬ

 

Зміст роботи

Терміни виконання

1

Батьківські збори

Згідно плану

2

Спостереження  за освітнім процесом (тематичне, фронтальне)

Протягом місяця

3

Підготовка до засідання методичної ради

До 14.12.23

4

Відвідування уроків(до наказу про стан викладання предметів  на 2023–2024 н.р.) та вчителів ,які атестуються.

Протягом місяця

5

Прийом батьків з питань освітньої  діяльності

Протягом місяця

6

Оформлення заміни уроків тимчасово відсутніх учителів і ведення журналу обліку пропущених і заміщених уроків

Протягом місяця

7

Допомога вчителям у підготовці до творчих звітів

Протягом місяця

8

Контроль за проходженням програм

Протягом місяця

9

Оформлення інформаційно-аналітичних документів

Протягом місяця

10

Прийом звітів учителів і класних керівників за І семестр

До 22.12.23

11

Організація проведення підсумкових контрольних робіт з базових дисциплін у I семестрі.

До 22.12.23

12

Перевірка ведення журналів вчителями-предметниками та класними керівниками

Протягом місяця

13

Проведення нарад з класними керівниками з питань попереднього аналізу підсумків успішності в класах за І семестр

До 26.12.23

14

Оперативні наради

За графіком

15

Участь у проведенні заняття школи молодого вчителя

04.12.23

16

Підготовка до засідання педагогічної ради

Протягом місяця

17

Участь у засіданні методичної ради

24.12.22

18

Контроль за роботою наставників із молодими спеціалістами. Висновки, рекомендації, корекція плану роботи

Протягом місяця

19

Контроль за роботою МЛ щодо науково-дослідницької роботи учнів та підготовки НДР

Протягом місяця

20

Допомога вчителям у підготовці до творчих звітів

Протягом місяця

21

Співбесіди з головами МЛ  з питань корекції планів роботи МЛ на ІІ семестр

До 24.12.23

22

Методична допомога вчителям,які ведуть уроки індивідуального навчання,інклюзії

Протягом місяця

23

Оформлення табеля на зарплату вчителів

До 26.12.23

 

СІЧЕНЬ

 

Зміст роботи

Терміни виконання

1

Робота з розкладом

Протягом місяця

2

Заслуховування звіту бібліотекаря  про роботу за І семестр

22.01.24

3

Огляд навчальних кабінетів

До 22.01.24

4

Співбесіда з вчителями щодо тематичного планування на ІІ семестр

До 12.01.24

5

Корегування розкладу уроків на ІІ семестр

До 12.01.24

6

Складання графіка контрольних робіт на ІІ семестр

До 17.01.24

7

Батьківські збори

Згідно графіка

8

Оформлення заміни уроків тимчасово відсутніх учителів і ведення журналу обліку пропущених і заміщених уроків

Протягом місяця

9

Прийом батьків з питань освітнього процесу

Протягом місяця

10

 Відвідування уроків(до наказу про стан викладання предметів  на 2023–2024 н.р.) та вчителів ,які атестуються

Протягом місяця

11

Перевірка ведення журналів

Протягом місяця

12

Контроль за веденням зошитів

Протягом місяця

13

Підготовка до педагогічної ради

Протягом місяця

14

Атестація вчителів. Консультації з окремих питань для вчителів ,що атестуються вперше.

Протягом місяця

15

Години спілкування для вчителів-предметників, які працюють в 9- класах

щовівторка

16

Участь в роботі ради з питань правопорушень

Згідно графіка

17

 Оформлення інформаційно-аналітичної та методичної документації

Протягом місяця

18

Засідання педагогічної ради

Згідно плану

19

Засідання МЛ

Згідно плану

20

Оперативні наради

2 рази на місяць

21

Участь у роботі шкільної атестаційної комісії

Протягом місяця

22

Підготовка до семінару заступників директорів з навчально-виховної роботи

Протягом місяця

23

Відвідування засідань МЛ

Згідно графіка

24

Оформлення табеля на зарплату вчителів

До 31.01 24

 

ЛЮТИЙ

 

Зміст роботи

Терміни виконання

1

Участь у засіданні методичної ради

Згідно графіка

2

Оформлення заміни тимчасово відсутніх учителів і ведення журналу обліку пропущених і заміщених уроків

Протягом місяця

3

Прийом батьків з питань освітньогопроцесу

Протягом місяця

4

Контроль за роботою з  обдарованими учнями

Протягом місяця

5

Відвідування уроків (до наказу про стан викладання предметів  на 2023–2024 н.р.) та вчителів ,які атестуються

Протягом місяця

6

Перевірка журналів

Протягом місяця

7

Участь із звітом у засіданні  атестаційної комісії “Вісті з уроків”

Протягом місяця

8

Нарада при заступникові директора

2 рази на місяць

9

Методична допомога вчителям,які ведуть уроки індивідуального навчання і інклюзії

Протягом місяця

10

Оформлення інформаційно-аналітичних документів

Протягом місяця

12

Перевірка стану всеобучу (відвідування, робота з дітьми)

Протягом місяця

13

Оперативні наради

2 рази на місяць

14

Участь у роботі атестаційної комісії

Протягом місяця

15

Робота зі шкільною документацією

Протягом місяця

16

 Проведення заняття з молодими вчителями

Згідно графіка

17

Мікродослідження «Впровадження вчителями-предметниками інновацій та освітніх технологій у навчальний процес, вплив на якість знань.»

Протягом місяця

18

Оформлення табеля на зарплату вчителів

До 29.02 24

 

                                     БЕРЕЗЕНЬ

Зміст роботи

Терміни виконання

1

Робота зі шкільною документацією

Протягом місяця

2

Атестація вчителів

Згідно графіка

3

Підготовка до ДПА: ознайомлення з «Положенням про підсумкову атестацію 9, 11 класів» учнів та їх батьків (збори), складання списків учнів для екзаменів за вибором

Протягом місяця

4

Нарада вчителів і класних керівників випускних класів

До 22.03.24

5

Відвідування уроків

Протягом місяця

6

Оформлення заміни уроків тимчасово відсутніх учителів і ведення журналу обліку пропущених і заміщених уроків

Протягом місяця

7

Підготовка до педагогічної ради

Протягом місяця

8

Прийом батьків з питань освітнього процесу

Протягом місяця

9

Перевірка журналів

29.03.24

10

Внутрішній моніторинг знань 11 класу з базових дисциплін.

До 15.03.24

11

Оформлення інформаційно-аналітичних документів

Протягом місяця

12

Засідання школи молодого вчителя

04.03 .24

13

Участь в роботі ради школи

Протягом місяця

14

Робота зі шкільною документацією

Протягом місяця

15

Оперативні наради

2 рази на місяць

16

Контроль виконання МЛ планів науково-дослідницької роботи з учнями – членами наукових секцій шкільного відділення МАН

Протягом місяця

17

Відвідування засідань шкільних МЛ, занять творчих, проблемних груп, психолого-педагогічного семінару тощо

Згідно графіка

18

Участь у роботі атестаційної комісії (систематизація та узагальнення матеріалів, оформлення атестаційної документації, засідання шкільної атестаційної комісії)

Згідно графіка

19

Оформлення табеля на зарплату вчителів

До 29.03.24

 

КВІТЕНЬ

 

Зміст роботи

Терміни виконання

1

Відвідування уроків

Протягом місяця

2

Міський  моніторинг знань учнів 11 класу  з базових дисциплін.

Згідно графіка

3

Батьківські збори

Згідно графіка

4

Оформлення заміни уроків тимчасово відсутніх учителів і ведення журналу обліку пропущених і заміщених уроків

Протягом місяця

5

Перевірка журналів

Протягом місяця

6

Підготовка екзаменаційних матеріалів

До 22.04.24

7

Оформлення стенду “Готуємось до ЗНО та ДПА”

До 30.04.24

8

Оформлення інформаційно-аналітичних документів

Протягом місяця

9

Участь у методичних  нарадах

Згідно графіка

10

Мікродослідження «Вплив науково-дослідницької  роботи на зростання освітнього рівня учнів»

Протягом місяця

11

Тиждень молодого вчителя

Згідно графіка

12

Аналіз роботи колективу школи над науково-методичною темою за рік

Протягом місяця

13

Підготовка до педагогічної виставки «Методичні знахідки вчителів школи»

Протягом місяця

14

Мікродослідження «Участь учнів  у шкільних, міських, обласних заходах»

Протягом місяця

15

Співбесіда з учителями та класними керівниками з перевірки готовності до ДПА та ЗНО учнів 9, 11-х класів

15.04.24

16

Оформлення табеля на зарплату вчителів

До 30.04.24

 

ТРАВЕНЬ

 

Зміст роботи

Терміни виконання

1

Оформлення інформаційно-аналітичних документів

Протягом місяця

2

Підготовка та оформлення документації про звільнення від екзаменів

До 10.05.24

3

Відвідування уроків

Протягом місяця

4

Контроль за освітнім  процесом

Протягом місяця

5

Спостереження  за участю учнів у міських, обласних конкурсах,заходах

Протягом місяця

6

Прийом звітів учителів і класних керівників за ІІ семестр і рік

До 28.05.24

7

Оформлення заміни уроків тимчасово відсутніх учителів і ведення журналу обліку пропущених і заміщених уроків

Протягом місяця

8

Батьківські збори

Згідно графіка

9

Оперативні наради

2 рази на місяць

 

10

Спостереження за засіданнями МЛ “Виконання навчальної програми. Аналіз роботи за рік. Завдання та планування  роботи на новий навчальний рік”

До 28.05.23

11

Перевірка журналів

Протягом місяця

12

Контроль за проведенням заключного повторення, консультацій, підсумкових контрольних робіт  

Протягом місяця

13

Участь в роботі педагогічної ради

Протягом місяця

14

Оформлення інформаційно-аналітичних документів

Протягом місяця

15

Планування роботи на наступний навчальний рік

Протягом місяця

16

Оперативні наради вчителів

2 рази на місяць

17

Підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів (до підсумкового засідання педради)

Протягом місяця

18

Участь у підсумковому  діагностуванні  рівня фахової підготовки, педагогічної майстерності кадрів (для визначення структури методичної роботи на новий навчальний рік)

Протягом місяця

19

Планування освітнього процесу  на новий навчальний рік

Протягом місяця

20

Оформлення табеля на зарплату вчителів

До 31.05.24

ЧЕРВЕНЬ

 

Зміст роботи

Терміни виконання

1

Оформлення інформаційно-аналітичних матеріалів

Протягом місяця

2

Проведення ДПА в 9-х класах

Згідно графіка

3

Контроль за оформленням екзаменаційної документації (атестатів, свідоцтв)

Протягом місяця

4

Прийом звітів за результатами підсумкової атестації

Протягом місяця

5

Контроль за виконанням навчальної практики

Згідно графіка

6

Планування роботи на наступний навчальний рік

Протягом місяця

7

Перевірка оформлення журналів і особових справ учнів

Протягом місяця

8

Оформлення табеля на зарплату вчителів

До 28.06.24