Детальніше...


Детальніше...


Детальніше...


Детальніше...


Структура та режим роботи ТНВКШПЛ №2 на 20/21 навчальний рік

01.12.2020   Administrator   Категорія: Освітнє середовище

   

Відповідно до Закону України «Про  освіту» від 05.09.2017 р. №2145-УІІІ, враховуючи рекомендації Міністерства освіти і науки України щодо структури 2020/2021 навчального року, наказу управління освіти і науки Тернопільської міської ради від 17.08.2020 року №207 «Про відновлення діяльності та режим роботи закладів загальної середньої освіти Тернопільської міської ради в умовах адаптивного карантину», з метою чіткої організації праці вчителів, учнів та обслуговуючого персоналу ТНВК ШПЛ №2

Навчальні заняття організовуються за триместровою системою:

Детальніше...


Типові програми для учнів початкової школи

01.12.2020   Administrator   Категорія: Освітнє середовище

Типові програми для 1-4 класів

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки України

від 08.10.2019 року № 1272

Типова освітня програма,

розроблена під керівництвом Савченко О. Я.

1 - 2 клас

Пояснювальна записка

Початкова освіта – це перший рівень повної загальної середньої освіти,

який відповідає першому рівню Національної рамки кваліфікацій.

Детальніше...


Детальніше...


Алгоритм дій працівників ТНВК ШПЛ №2 на випадок виявлення ознак захворювання Covid-19

26.11.2020   Administrator   Категорія: Освітнє середовище

Що робити, якщо учень вашої школи

має ознаки захворювання на Covid-19?

 

Детальніше...


Критерії оцінювання

26.11.2020   Administrator   Категорія: Освітнє середовище

 

Рівні навчальних

досягнень

Бали

 

 

Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень учнів

 

 

I. Початковий

1

Учень (учениця) може розрізняти об'єкти вивчення

2

Учень  (учениця)  відтворює незначну частину навчального матеріалу, має нечіткі уявлення про об'єкт вивчення

3

Учень (учениця) відтворює частину навчального матеріалу; з допомогою вчителя виконує елементарні завдання

IIСередній

4

Учень (учениця) з допомогою вчителя відтворює основний навчальний матеріал, може повторити за зразком певну операцію, дію

5

Учень (учениця) відтворює основний навчальний матеріал, здатний з помилками й неточностями дати визначення понять, сформулювати правило

6

Учень (учениця) виявляє знання й розуміння основних положень навчального матеріалу. Відповідь його(її) правильна, але недостатньо осмислена. Вміє застосовувати знання при виконанні завдань за зразком.

III.  Достатній

7

Учень (учениця) правильно відтворює навчальний матеріал, знає основоположні теорії і факти, вміє наводити окремі власні приклади на підтвердження певних думок, частково контролює власні навчальні дії

8

Знання учня (учениці) є достатніми, він (вона) застосовує вивчений матеріал у стандартних ситуаціях, намагається аналізувати, встановлювати найсуттєвіші зв'язки і залежність між явищами, фактами, робити висновки, загалом контролює власну діяльність. Відповідь його (її)  логічна,  хоч і має  неточності

9

Учень (учениця)  добре володіє вивченим матеріалом, застосовує знання в стандартних ситуаціях, уміє аналізувати й систематизувати інформацію, використовує загальновідомі докази із самостійною і правильною аргументацією

IV.  Високий

10

Учень (учениця) має  міцні знання, здатний (а)  використовувати їх у практичній діяльності, робити висновки, узагальнення, аргументувати їх

11

Учень (учениця) на високому рівні володіє узагальненими знаннями в обсязі та в межах вимог навчальних програм, аргументовано використовує їх у різних ситуаціях, уміє знаходити інформацію та аналізувати її, ставити і розв'язувати проблеми

12

Учень  (учениця) має системні глибокі знання в обсязі та в межах вимог навчальних програм, усвідомлено використовує їх у стандартних та нестандартних ситуаціях. Уміє самостійно аналізувати, оцінювати, узагальнювати опанований матеріал, самостійно користуватися джерелами інформації, приймати рішення

Детальніше...


Навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності

26.11.2020   Administrator   Категорія: Освітнє середовище

  1. Навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності;

Детальніше...